[google-translator]
П’ятниця , 7 Травень 2021
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Інструменти викладача

 

Стилі навчання

 

Стиль навчання – це спосіб та комбінація стратегій навчання, які люди самостійно обирають, в більшій чи меншій мірі незалежно від поставлених цілей навчання.

Класифікація стилів навчання Колба походить з наук про організацію та використовує за основу принцип навчання на практиці.

Розподіл за типами побудований у двох вимірах, сформованими чотирма протилежними ідеями.

Конкретний     –    Абстрактний

Активний        –     Пасивний

Усі чотири полюса важливі для повного навчального процесу. Навчання відбувається в площині між цими чотирма полюсами. Комбінація чотирьох полюсів формує чотири стилі навчання:

 1. Мрійник
 2. Мислитель
 3. Той, хто приймає рішення
 4. Користувач

Конкретний

Користувач                                       Мрійник

 

Активний                                                       Пасивний

 

Той, хто приймає рішення               Мислитель

 

Абстрактний

 

Мрійник та користувач надають перевагу виконанню конкретних завдань. Мислитель та той, хто приймає рішення надають перевагу абстракціям.

 

Характеристики 

 

Мрійник

Цей стиль навчання – поєднання між конкретним та пасивним. Мрійник володіє надзвичайною уявою та фантазією, які він застосовує, коли розглядає конкретну ситуацію з різних сторін. Він бачить зв’язок та відношення. Мрійник добре підходить для методу мозкового штурму. Він вчиться шляхом спостереження й відображення та має велику потребу в безпеці під час навчальної ситуації. Він виявиться єдиним, хто спочатку вивчає, як все працює, перед тим, як взяти участь у заході. Цей стиль часто притаманний працівникам соціальної сфери, консультантам, тренерам та працівникам в сфері управління людськими ресурсами.

 

Мислитель

Важливими рисами Мислителя є логічне та чітке мислення. Мислитель сильний в розробці досконалих теоретичних моделей як площини, в межах якої можна виявити, класифікувати та порівняти проблеми та рішення. Для нього теоретичні знання є основними для навчання. Мислитель може думати про теорії та моделі та оцінювати їх як правильні, навіть якщо їм немає практичного застосування. Мислитель не дуже сприймає досвід щоденної практики. Їх можна виявити серед науковців, планувальників та бухгалтерів.

 

Той, хто приймає рішення

Особи, які приймають рішення, зосереджені на цілях і працюють згідно плану. Відчувається, що їх приваблюють конкретні питання й вони мають  надзвичайне бажання приймати рішення. Особи, які приймають рішення, подібно до Мислителів, люблять працювати з моделями та теоріями. Різниця полягає лише в тому, що вони не розробляють ці моделі, а люблять впроваджувати їх на практиці, щоб побачити практичне застосування та переваги. Цю категорію приваблюють навчальні ситуації, в яких можна прийняти хоча б одне хороше рішення. Їм подобається, щоб тренер зазначав, що добре, а що неправильно. Особам, які приймають рішення, подобається, коли тренер є справжнім професіоналом та вільно володіє предметом чи необхідними навичками. Їх не зовсім цікавлять соціальний аспект та емоційна сторона роботи. Часто ми вбачаємо таких людей в якості інженерів.

 

Користувач

Цей стиль навчання формує поєднання конкретного та активного.

Користувач надає перевагу практичній та активній роботі. Він працює заради результату. Через те, що він меншою мірою аналітик в порівнянні з іншими стилями, він змушений прислухатися до власної інтуіції та вірити інформації інших. Користувач пристосується до ситуації та не буде дотримуватися окремих теорій чи моделей. Використання теорії чи моделей визначено щоденною практикою. Інші можуть вважати користувача нетерплячим та занадто швидким та наполегливим. Ми виявляємо велику кількість людей зі стилем користувача в підрозділах збуту та маркетингу, які більшою мірою керуються щоденною практикою, аніж планами.

 

Творчий підхід

 

Що таке творчий підхід?

Зазвичай слово „творчий” застосовується до винахідливих людей чи осіб, які здатні щось створювати. Говорячи про творчий підхід на робочому місці, ми зазвичай відносимо це до тих людей, чий підхід відрізняється від звичайного чи тих, які здатні думати про нові рішення. Іншими словами: “ідеальне мислення ”.

Інноваційний чи адаптований творчий підхід

Кіртон (в Moger & Richards, 1998) подає чітку різницю між двома видами творчої поведінки. Різниця полягає у результаті. Адаптована поведінка стосується (незначних) вдосконалень вже існуючої ідеї. Інноваційна поведінка стосується чогось зовсім нового.

Адаптована поведінка Інноваційна поведінка
·                     Пристосування існуючих процедур ·                     Нові відкриття
·                     Перепис статті ·                     Пошук нових підходів
·                     Переформулювання ідей ·                     Пошук нових комбінацій
·                     Оновлена побудова структур ·                     Поєднання ідей у нові ідеї
·                     Зміна існуючого підходу ·                     Створення нових структур
·                     Перетворення презентації у привабливішу ·                     Розробка нового продукту, якого досі не розробляли

 

Чотири стратегії для покращання творчого підходу

 

 • Протягування та виловлювання ідей
 • Упереджене вивчення ідей
 • Розширення ідей шляхом застосування зовсім інших підходів
 • Оточення себе різними стимулами

 

Творчий процес: як він працює

Перша стадія творчого процесу полягає в тому, щоб отримати якомога більше ідей. Подивитися на проблему з різних сторін та ракурсів.

 

Друга стадія полягає у розподілі ідей за категоріями, вивчення доцільності та їх аналіз для порівняння з Вашими цілями.

Працюючи з групами та використовуючи творчий процес з метою отримання нових ідей та підходів, можна застосовувати такі стадії:

 1. Стадія підготовки:

Під час підготовки Ви готуєте себе чи групу до генерування ефективних ідей, застосовуючи:

 • Вправи з розігрівання
 • Сприятливу атмосферу
 • Чітку проблему
 • Відповідне приміщення та інтер’єр
 • Обраний метод
 1. Стадія ідей:

Тут ми зосереджуємося над проблемою способів отримання ідей. Іншими словами, яким чином ми можемо стимулювати всебічний підхід до питання.

 1. Стадія вирішення:

В тих випадках, коли існує велика кількість ідей, особливо потрібно ефективно попрацювати над конкретним вирішенням. Важливим в цьому процесі є поєднання та відбір ідей. Остання стадія є необхідною для того, щоб отримати можливість втілити результат в дію.

Творчі форми роботи

Передача ідей

Ця форма роботи більш зосереджена та конкретна, аніж мозковий штурм. Роздайте всім учасникам аркуш паперу.

 • Попросіть учасників записати проблему чи питання на папері одним реченням
 • Попросіть їх записати свої рішення чи ідеї на папері (під проблемою)
 • Потім дозвольте кожному передати свій запис сусіду
 • Кожен читає запис, який він щойно отримав, та занотовує нову ідею на папері
 • Робіть це, допоки ідеї не будуть вичерпані

 

Картинна галерея

Зробіть п’ять фотографій чи малюнків проблеми або питання. Попросіть групу приєднатися до побудови малюнків та подати власні ідеї.

 

В ролі…..

Опишіть разом з групою всі відповідні зацікавлені особи. Розділіть групу на підгрупи. Розподіліть ролі зацікавлених осіб серед підгруп. Попросіть підгрупи відповісти на такі питання:

 1. В якому випадку (коли) ідея стане привабливою для цієї особи?
 2. Коли він чи вона будуть мати можливість співпрацювати над питанням?
 3. В яких випадках він чи вона не будуть співпрацювати над питанням?

 

Гарячий м’яч

Гра використовується в період після перерви для підняття рівня активності групи. Ця гра дуже корисна для підготовки групи до мозкового штурму. Попросіть групу встати та призначити двох суддів. Створіть дві підгрупи. Кожна підгрупа має власного суддю. Дайте групам м’яч та поясніть, що м’яч повинен рухатися по колу якомога швидше. Щоразу, коли хтось кидає м’яча до іншого, той, хто лапає м’яч, повинен назвати ідею або рішення. Судді ведуть підрахунок ідей. Група, у якої більше ідей, перемагає. Повторіть гру ще раз.

 

Протилежне завдання

Повністю змініть проблему. Нехай натомість “ми повинні продавати більше” стане “ми повинні продавати менше”. Розділіть групу на підгрупи максимум з 7 осіб. Нехай групи акумулюють ідеї для протилежної проблеми. Дайте їм завдання записати ідеї на фліп чарті та придумати розповідь, презентацію чи документальний фільм на їх основі.

 

Плеяда відомих людей

Створіть невеликі підгрупи максимум з чотирьох осіб. Попросіть кожну групу пригадати двох людей, якими вони найбільш захоплюються. Це можуть бути відомі люди, люди з їхніх організацій або будь-хто інший, відомий всім членам групи. Поставте перед групами завдання поглянути на проблему з точки зору обраних людей й вказати, яким чином вони б поступили. Нехай вони висвітлять ідеї, які б прийшли на думку їх кумирам для вирішення проблеми.

Дайте можливість кожній підгрупі представити свої рішення іншим групам, діючи, наче їх кумири.