[google-translator]
Середа , 28 Липень 2021
Кафедра менеджменту підприємств
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Вступ на 1-й Курс 2021

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

Професія менеджера полягає в забезпеченні максимально ефективного управління організацією в економічній, виробничій та соціальній сферах. Сучасний менеджер повинен знати основи права в сфері регулювання комерційної і підприємницької діяльності; стратегію ведення бізнесу та ринкову економіку; специфіку роботи з персоналом; технології і правила ведення маркетингових досліджень, рекламних кампаній; основи оподаткування, документообігу, діловодства, адміністрування; принципи складання бізнес-планів, комерційних і юридичних угод; етику ділового спілкування, положення охорони праці; основи логістики і державної сертифікації.

Освітньо-професійна програма:

І. «МЕНЕДЖМЕНТ І БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ»

«МЕНЕДЖМЕНТ І БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ» – орієнтує на підготовку фахівців, здатних працювати в різних сферах бізнесу, розробляти та реалізувати ефективні підходи до управління сучасними підприємствами, забезпечувати їх ринкову адаптивність та конкурентоспроможність.

Студенти опановують практичними уміннями стратегічного аналізу підприємств, дослідження потенціалу їх розвитку, вибору та впровадження раціональних форм організації виробництва, оптимізації фінансово-господарської діяльності, розроблення антикризових програм і програм управління змінами, впровадження ефективних інструментів мотивації та оплати праці на підприємстві, організаційного проектування, бізнес-планування, побудови моделей конкурентної поведінки, формування систем екологічного менеджменту та фінансово-економічної безпеки підприємства.

Отримані компетенції дозволяють випускникам працювати керівниками різних рівнів управління підприємствами державної та приватної форм власності, фахівцями адміністративних, виробничих, економічних, фінансових, кадрових та інших підрозділів підприємств, консультантами з розвитку підприємств, управління змінами.

Сертифікатні програми: 

«Менеджмент підприємств»

«Менеджмент міжнародного бізнесу»

«Менеджмент інвестицій та інновацій»

«Логістика»

ІІ. МЕДІАМЕНЕДЖМЕНТ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ У ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНІЙ ГАЛУЗІ 

Освітня програма орієнтована на підготовку менеджерів, здатних втілювати творчі ідеї в економічно успішні медійні бізнес-проекти. Сучасна медіагалузь – це соціальні мережі, інтернет-проєкти, мультимедійні додатки та ігри, а також й традиційні сегменти медіа (книговидання, поліграфічний бізнес, телебачення та радіомовлення), що енергійно взаємодіють між собою.

Студенти опановують базові управлінські та економічні дисципліни, вивчають особливості медійної економіки, сучасних медійних технологій, специфічні принципи управління медійними підприємствами. На практичних заняттях отримують навики роботи з контентом, аналізу діяльності медійних підприємств, планування та організації процесів створення та дистрибуції медійної продукції, формування ефективних бізнес-моделей у медіа, планування та реалізації електронного бізнесу.

Отримані компетенції дозволяють випускникам працювати керівниками традиційних та новітніх засобів масової інформації, видавництв, поліграфічних підприємств та їх підрозділів, рекламних та РR-агентств, менеджерами медіапроектів, менеджерами маркетингових комунікацій, консультантами та бізнес-аналітиками у медіасфері, а також і в інших сферах бізнесу.

Форми та термін навчання

  • денна форма навчання – 3 роки 10 місяців (4 н.р.)
  • заочна форма навчання – 3 роки 10 місяців (4 н.р.)

Назва кваліфікації

Бакалавр менеджменту

По закінченню навчання випускник отримає Диплом, Додаток та сертифікат нового зразка:

Показати

Показати

Зарахування на перший курс здійснюється на конкурсній основі на підставі оцінок зовнішнього незалежного тестування (ЗНО), що проводить Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

 

Відповідно до правил прийому у 2021 році для вступу на перший курс факультет менеджменту та маркетингу будуть враховані Результати ЗНО з трьох наступних загальноосвітніх дисциплін:

Спеціальність Перелік конкурсних предметів (вступних випробувань Вага предметів сертифікату ЗНО (K1, K2, K3) Мінімальний конкурсний бал для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання за квотами
073 МЕНЕДЖМЕНТ 1. Українська мова та література 0,3 125
2. Математика

 (профільний)

0,45
3. Фізика або Іноземна мова, або Хімія, або Біологія, або Географія, або Історія України. (один предмет на вибір з найвищим балом) 0,25
Вага свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти (K4) 0 Не враховується

Галузевий коефіцієнт не застосовується

СК* (сільський коефіцієнт) дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу. Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з ДОДАТКОМ 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207. 

*СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

Максимально можливий бал за кожну складову, яка враховується для участі у конкурсному відборі  – 200 балів (у випадку перевищення загальної суми усіх балів 200 – відбувається корегування загального рейтингу до максимально можливої кількості балів –200).

 

Абітурієнти можуть подавати сертифікати ЗНО, видані у 2018 – 2021 роках.

Офіційні документи знаходяться за посиланнями: https://pk.kpi.ua/official-documents/

Прийом на перший курс здійснюється відповідно до Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2021роціhttps://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/official-documents/rules21.pdf

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження фотокарток починається 01 липпня 2021 р.

ПРИЙОМ ЗАЯВ та документів розпочинається 14 липпня 2021 р. 
Закінчення прийому заяв  та документів – 23 липня о 18-00 годині – для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня 2021 року
Строки проведення творчих конкурсів, вступних випробувань 01 липня – 12 липня 2021 року
Початок прийому заяв та документів 14 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають творчий конкурс, вступні випробування (співбесіду) 16 липня 2021 року, 18-00
Строки проведення співбесід 17 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 12 липня 23 липня 2021 року, 18-00
Строки проведення співбесід 17 серпня 2020 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12-00 28 липня 2021 року
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18-00 02 серпня 2021 року
Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 17-00 12 серпня 2021 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням не пізніше

09 серпня 2021 року

за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше

17 серпня 2021 року

    Увага: у розкладі роботи можливі зміни

 

Вартість навчання на 2021/2022 навчальний рік за спеціальністю 073
«Менеджмент» на умовах договору за кошти фізичних або юридичних осіб
складає:
♣ для денної форми навчання — 34 900 грн./рік;
♣ для заочної форми навчання — 20 200 грн./рік.

 Адреса відбіркової комісії (1-й курс): корпус 7, аудиторія 120
Сайт Приймальної комісії КПІ ім.Ігоря Сікорського: http://pk.kpi.ua

Телефони приймальної комісії для довiдок:

+380 44 204 9645, +380 44 204 9646

Телефон гарячої лінії: (096) 318-06-65

 

Поштова адреса кафедри:  Україна, 03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімната 246

Телефон/Факс: (044) 204-85-10, 204-98-64

Електронна адреса: kafmen@ukr.net

Перелік необхідних документів https://pk.kpi.ua/official-documents/