[google-translator]
Середа , 28 Липень 2021
Кафедра менеджменту підприємств
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Ректорський контроль

Комплексний моніторинг якості підготовки фахівців в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Комплексний моніторинг якості підготовки фахівців проводиться Інститутом моніторингу якості освіти «КПІ ім. Ігоря Сікорського» http://kpi.ua/eqmi щорічно в групах 4 курсу кожної спеціальності університету.

За результатами комплексного моніторингу визначається індекс якості підготовки студентів, складовими якого є:

 • результат ректорського контролю залишкових знань студентів;
 • індекс якості дипломних робіт;
 • індекс якості підготовки фахівців за результатами соціологічних опитувань ринку праці;
 • накопичувальний індекс якості підготовки фахівців за результатами попередніх турів.

У рамках моніторингу одного з показників якості освіти здійснюється ректорський контроль довгострокових і короткострокових залишкових знань студентів у формі контрольних робіт за тестовими технологіями. Мета такого виду контролю – перевірка рівня якості знань студентів, рівня сформованості, стійкості умінь та навичок, отриманих під час вивчення певної дисципліни.

Контроль якості довгострокових залишкових знань студентів кафедри менеджменту охоплює дисципліни:

 • статистика;
 • вища математика;
 • іноземна мова;

Контроль якості короткострокових залишкових знань студентів кафедри менеджменту охоплює дисципліни:

 • інформатика;
 • основи менеджменту;
 • основи зовнішньоекономічної діяльності;
 • фінанси підприємства;
 • економіка підприємства.

Змістовне наповнення тестових завдань відповідає обсягу навчального матеріалу та робочим програмам з дисциплін. https://ecampus.kpi.ua/

За отриманими результатами комплексного моніторингу та ректорського контролю якості залишкових знань по кожному студенту кафедра менеджменту здійснює аналіз та формує комплекс заходів з удосконалення якості підготовки фахівців.