[google-translator]
Середа , 28 Липень 2021
Кафедра менеджменту підприємств
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Цикл загальної підготовки

Стилістика української мови за професійним спрямуванням
Історія української культури
Фізичне виховання
Іноземна мова
БЖД та цивільний захист
Вища та прикладна математика для менеджерів
Університетська освіта
Основи економічної теорії
Макроекономіка
Мікроекономіка
Менеджмент регіонального розвитку
Правознавство
Інформаційні системи та технології
Захист прав споживачів
Тайм-менеджмент
Системи технологій
Теорія ймовірностей та математична статистика для менеджерів
Основи менеджменту
Фінанси, гроші та кредит
Економіка та фінанси підприємства
Маркетинг
Міжнародні економічні відносини
Бізнес-аналіз

 Цикл професійної підготовки

HR-менеджмент
Операційний менеджмент
Логістика
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Управління бізнес-процесами
Планування і прогнозування діяльності підприємства
Проєктний менеджмент
Інноваційний менеджмент
Управління якістю
Управління ризиками
Менеджмент стартап-проєктів