[google-translator]
Середа , 28 Липень 2021
Кафедра менеджменту підприємств
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Секція «Менеджмент міжнародного бізнесу» сформована з метою організації освітнього процесу студентів, які зорієнтовані на поглиблення фахових навичок у сфері здійснення міжнародних операцій за трьома рівнями вищої освіти:

 • Бакалавр;
 • Магістр професійно-практичної підготовки;
 • Магістр науково-практичної підготовки;
 • Доктор філософії.

 

Для бакалаврів, які навчаються за освітньою програмою «Менеджмент і бізнес-адміністрування», розроблена сертифікатна програма «Менеджмент міжнародного бізнесу», спрямована на поглиблене вивчення низки освітніх компонент у сфері менеджменту міжнародного бізнесу з наступним отриманням відповідного сертифікату, зокрема:

 • Міжнародні економічні відносини;
 • Зовнішньоекономічна діяльність;
 • Міжнародна торгівля;
 • Міжнародний маркетинг;
 • Управління експортно-імпортними операціями;
 • Економічний аналіз;
 • Управління бізнес-процесами (в сфері міжнародних операцій);
 • Моделювання бізнес-процесів (в сфері міжнародних операцій);
 • Планування міжнародної діяльності підприємств;
 • Управління міжнародними контрактами;
 • Управління контрактною діяльністю у міжнародному бізнесі;
 • Управління конкурентоспроможністю у міжнародному бізнесі;
 • Міжнародна конкурентоспроможність підприємства.

 

Слухачі сертифікатної програми «Менеджмент міжнародного бізнесу» набувають знання, навички та компетенції з використання сучасних методів діагностики суб’єктів міжнародного бізнесу, зовнішньоекономічної діяльності підприємства з урахуванням його організаційно-правової форми; розробки стратегії реалізації міжнародних проектів з урахуванням прийнятного рівня ризику; аналізу, планування і оптимізації основних економічних показників просування міжнародних проектів за допомогою сучасних методик і відповідного інструментарію; обґрунтування та вибору організаційних форм ведення міжнародного бізнесу в залежності від ситуації та чинників розвитку глобального ринку; оформлення супровідної документації міжнародних перевезень, поставок та морського фрахту; митного оформлення товарів.

 

Термін навчання за сертифікатною програмою для студентів денної форми – 3 роки (5 семестрів)

 

Для магістрів професійно-практичної підготовки розроблена освітньо-професійна програма «Менеджмент міжнародного бізнесу», яка містить наступні освітні компоненти:

 • Міжнародне приватне право;
 • Міжнародне економічне право;
 • Менеджмент міжнародної діяльності підприємств;
 • Управління міжнародним бізнесом;
 • Управління валютними операціями;
 • Валютні операції підприємства;
 • Міжнародний менеджмент;
 • Менеджмент міжнародних корпорацій;
 • Управління міжнародними кредитно-розрахунковими операціями;
 • Міжнародні кредитно-розрахункові операції;
 • Фінансовий менеджмент;
 • Тренди та моделі розвитку світової економіки;
 • Івент-менеджмент;
 • Інтелектуальна власність та патентознавство;
 • Стратегічне управління;
 • Управління організаційним розвитком підприємств;
 • Навчальна дисципліна з проблем сталого розвитку;
 • Практикум з іншомовного спілкування;
 • Переддипломна практика;
 • Виконання магістерської дисертації.

Термін навчання за денною формою для магістрів професійно-практичної підготовки – 1 рік 4 місяці.

 

Для магістрів науково-практичної підготовки за освітньо-науковою програмою «Менеджмент міжнародного бізнесу» передбачене розширене вивчення фахових дисциплін і окрім переліку компонент освітньо-професійної програми  освітньо-наукова програма включає такі додаткові освітні компоненти:

 • Міжнародний консалтинг;
 • Корпоративне управління у міжнародних компаніях;
 • Корпоративна інтернаціоналізація бізнесу;
 • Міжнародні транспортні логістичні системи;
 • Управлінська економіка;
 • Методи прийняття рішень в управлінні;
 • Начальна дисципліна з педагогіки;
 • Екологічний менеджмент;

Термін навчанняза денною формою для магістрів науково-практичної підготовки – 1 рік 9 місяців

 

На рівні доктора філософії слухачі навчаються за освітньою програмою «Менеджмент та бізнес-адміністрування» з таким переліком освітніх компонент:

 • Теорія і методологія менеджменту;
 • Теорія систем та системний аналіз в управлінні;
 • Моделювання економічних систем і процесів;
 • Проектне управління економічних систем;
 • Навчальна дисципліна мовно-практичної підготовки;
 • Загально-наукові (філософські) дисципліни (за вибором аспірантів);
 • Навчальні дисципліни для здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів наукової роботи українською мовою в усній та письмовій формі;
 • Навчальні дисципліни за напрямом дослідження (за вибором аспіранта);

Наукова складова програми підготовки доктора філософії передбачає написання і захист кандидатської дисертації, тема якої може бути обрана з урахуванням наукових пріоритетів здобувача, зокрема у сфері менеджменту міжнародного бізнесу

Термін навчання докторів філософії з менеджменту – 4 роки.

 

Випускники, що отримують поглиблені знання в сфері міжнародного бізнесу,можуть обіймати посади керівників спільних підприємств та їх структурних підрозділів, керівників зовнішньоекономічних відділів, проектних менеджерів, консультантів з реалізації та розвитку проектів міжнародного бізнесу, управління фінансами та міжнародними розрахунками підприємства, обіймати посади митних брокерів, здійснювати міжнародні маркетингові дослідження та забезпечувати просування продукції на міжнародних ринках збуту.

 

Студенти мають можливість проходити практику на підприємствах, що є активними гравцями міжнародної сфери, зокрема:

ТОВ “Хуавей Україна”, ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлзенд Маркетинг Україна», ВАТ «Вімм-Білль-Данн Україна»; АТ «Мотор Січ»; ТОВ «Дюпон Україна»; ТОВ «Трау Нутришин Україна»; Кола-Кола Беверіджис Україна ЛТД, ПрАТ «Вентиляційні системи», ТОВ «Інтергал Буд», ПАТ «Миронівський хлібопродукт», ТОВ «НВО Екософт», ТОВ «Преміорі», ТОВ «Консімпл», АТ „Авто Інтернешенел Метрополіс”; ДП «Завод «Арсенал»; ЗАТ «Єврокар»; «Мазда-Моторс-Київ», АТ „Авто Інтернешенел Метрополіс” та ін.