[google-translator]
Середа , 28 Липень 2021
Кафедра менеджменту підприємств
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Секція «Менеджмент і бізнес-адміністрування» сформована з метою організації освітнього процесу студентів, які зорієнтовані на поглиблення фахових навичок у сфері здійснення ефективного управління промисловими підприємствами за трьома рівнями вищої освіти:

 • Бакалавр;
 • Магістр професійно-практичної підготовки;
 • Магістр науково-практичної підготовки;
 • Доктор філософії.

 Для бакалаврів розроблена освітньо-професійна програма «Менеджмент і бізнес-адміністрування», яка містить наступні нормативно-професійніосвітні компоненти:

 • HR-менеджмент;
 • Операційний менеджмент;
 • Логістика;
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства;
 • Управління бізнес-процесами;
 • Планування і прогнозування діяльності підприємства;
 • Проєктний менеджмент;
 • Інноваційний менеджмент;
 • Управління якістю;
 • Управління ризиками;
 • Менеджмент стартап-проєктів;
 • Переддипломна практика;
 • Дипломна робота.

Бакалаврська освітньо-професійна програма забезпечує високий рівень професійної підготовки фахівців з менеджменту і бізнес-адміністрування,  здатних вирішувати практичні проблеми та спеціалізовані задачі управління промисловими підприємствами, зорієнтовані на забезпечення їх розвитку в умовах мінливого бізнес-середовища.

Термін навчання для бакалаврів – 3 роки 10 місяців.

Для бакалаврів, які навчаються за освітньою програмою «Менеджмент і бізнес-адміністрування», розроблена сертифікатна програма «Менеджмент підприємств», спрямована на поглиблене вивчення низки освітніх компонент у сфері менеджменту підприємств з наступним отриманням відповідного сертифікату, зокрема:

 • Економіка підприємства;
 • Операційний менеджмент;
 • Економічна безпека підприємства;
 • Оцінка вартості бізнесу;
 • Управління бізнес-процесами (за спеціалізацією);
 • Моделювання бізнес-процесів (за спеціалізацією);
 • Бізнес-планування (за спеціалізацією);
 • Економіка праці;
 • Економіка трудових відносин;
 • Організаційне проектування;
 • Теорія організації;
 • Управління конкурентоспроможністю промислового підприємства;
 • Конкурентоспроможність промислового підприємства;

Слухачі сертифікатної програми «Менеджмент підприємств» набувають такі основні  знання, навички та компетентності з управління та аналізу діяльності підприємств, виявлення загальних тенденцій їх розвитку, планування економічної та бізнесової діяльності, а також діяльності підрозділів, враховуючи фактори впливу зовнішнього та внутрішнього середовища; аналізу, планування та контролювання операційної діяльності підприємств, використання цих результатів для підготовки управлінських рішень у сфері виробничої політики; управління економічною безпекою підприємств, аналізу та оцінювання впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на її стан; управління підприємствами та їх підрозділами на основі впровадження раціональних форми управління, сучасного інструментарію менеджменту; визначення характеристик організації, проектування організаційних систем та їх розвитку на основі застосування інтегрованих аналітичних моделей; оцінювання виконуваних робіт персоналом підприємства, забезпечення їх якості та мотивування працівників формуючи та реалізуючи ефективну політику організації праці; визначення функціональних областей підприємства, зв’язків між ними, діагностики, моделювання, оптимізації та управління бізнес-процесами на цій основі; визначення перспектив розвитку підприємства, формування та застосовування механізмів розвитку бізнесу; аналізу й структурування проблем підприємств, формування системи управління їх конкурентоспроможним розвитком з урахуванням форм власності, масштабів сфер діяльності та потенціалу.

 Термін навчання за сертифікатною програмою для студентів денної форми – 3 роки (5 семестрів)

 Для магістрів професійно-практичної підготовки розроблена освітньо-професійна програма «Менеджмент і бізнес-адміністрування», яка містить наступні освітні компоненти:

 • Договірне право;
 • Правові засади контрактної діяльності;
 • Інтерім-менеджмент;
 • Управлінський консалтинг;
 • Організація інтеграційних структур;
 • Управління інтегрованими структурами;
 • Еко-менеджмент;
 • Екологічний менеджмент;
 • Корпоративне управління;
 • Управління корпораціями;
 • Фінансовий менеджмент;
 • Тренди та моделі розвитку світової економіки;
 • Івент-менеджмент;
 • Інтелектуальна власність та патентознавство;
 • Стратегічне управління;
 • Управління організаційним розвитком підприємств;
 • Начальна дисципліна з проблем сталого розвитку;
 • Практикум з іншомовного професійного спілкування;
 • Основи наукових досліджень;
 • Переддипломна практика;
 • Виконання магістерської дисертації.

 Термін навчання за денною формою для магістрів професійно-практичної підготовки – 1 рік 4 місяці.

Для магістрів науково-практичної підготовки за освітньо-науковою програмою «Менеджмент і бізнес-адміністрування» передбачене розширене вивчення фахових дисциплін і окрім переліку компонент освітньо-професійної програми освітньо-наукова програма включає такі додаткові освітні компоненти:

 • Економічна політика;
 • Державне регулювання економіки;
 • Управління малими підприємствами;
 • Менеджмент малого бізнесу;
 • Управлінська економіка;
 • Методи прийняття рішень в управлінні;
 • Начальна дисципліна з педагогіки;
 • Екологічний менеджмент.

 Термін навчання за денною формою для магістрів науково-практичної підготовки – 1 рік 9 місяців

На рівні доктора філософії слухачі навчаються за освітньою програмою «Менеджмент і бізнес-адміністрування» за таким переліком освітніх компонент:

 • Теорія і методологія менеджменту;
 • Теорія систем та системний аналіз в управлінні;
 • Моделювання економічних систем і процесів;
 • Проектне управління економічних систем;
 • Навчальна дисципліна мовно-практичної підготовки;
 • Загально-наукові (філософські) дисципліни (за вибором аспірантів);
 • Навчальні дисципліни для здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів наукової роботи українською мовою в усній та письмовій формі;
 • Педагогічна практика;
 • Навчальні дисципліни за напрямом дослідження (за вибором аспіранта).

Наукова складова програми підготовки доктора філософії передбачає написання і захист кандидатської дисертації, тема якої може бути обрана з урахуванням наукових пріоритетів здобувача, зокрема у сфері менеджменту і бізнес-адміністрування.

Термін навчання докторів філософії з менеджменту – 4 роки.

Випускники, що отримують поглиблені знання у сфері менеджменту і бізнес-адміністрування,можуть обіймати посади керівників всіх рівнів управління, спеціалістів виробничих,  економічних, маркетингових, кадрових та інших функціональних підрозділів підприємств, організаторів малого і середнього бізнесу, консультантів з інформаційного, логістичного забезпечення, управління розвитком персоналу, а саме:

 • менеджер з адміністративної діяльності підприємства сфери бізнесу;
 • менеджер у сферах обробної промисловостіта у виробництві електроенергії, газу та води;
 • менеджер з постачання та збуту бізнес-підприємств;
 • менеджер з підбору, забезпечення тавикористання персоналу;
 • менеджер з дослідження ринку та вивченнясуспільної думки;
 • менеджер з питань регіонального розвитку бізнесу;
 • фахівець з ефективності підприємництва або з управління проектами та програмами у сфері бізнесу;
 • радник з питань розвитку та управління бізнесом;
 • фахівець державної служби з питань адміністрування бізнесу;
 • менеджер в інших видах економічноїдіяльності підприємства.

Студенти мають можливість проходити практику на таких підприємствах,як:

ТОВ “Хуавей Україна”, ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлзенд Маркетинг Україна», ВАТ «Вімм-Білль-Данн Україна»; АТ «Мотор Січ»; ТОВ «Дюпон Україна»; ТОВ «Трау Нутришин Україна»; Кола-Кола Беверіджис Україна ЛТД, ПрАТ «Вентиляційні системи», ТОВ «Інтергал Буд», ПАТ «Миронівський хлібопродукт», ТОВ «НВО Екософт», ТОВ «Преміорі», ТОВ «Консімпл», АТ „Авто Інтернешенел Метрополіс”; ДП «Завод «Арсенал»; ЗАТ «Єврокар»; «Мазда-Моторс-Київ», АТ „Авто Інтернешенел Метрополіс” та ін.