[google-translator]
Середа , 28 Липень 2021
Кафедра менеджменту підприємств
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Секція «Менеджмент інвестицій та інновацій» сформована з метою організації освітнього процесу студентів, зорієнтованих на поглиблення знань у сфері інноватики, інвестування та інноваційного бізнесу.

Отримані професійні знання та компетентності дозволяють випускникам працювати в інвестиційних, в тому числі венчурних, компаніях; керівниками структурних підрозділів підприємств і організацій; менеджерами інноваційних проєктів та програм, інвестиційними менеджерами та аналітиками, в сфері управління інтелектуальною власністю, в інших високоінтелектуальних сферах бізнесу.

Особлива увага приділяється формуванню у здобувачів підприємницького стилю мислення, розвитку компетентностей щодо ініціювання та менеджменту інноваційних і власних стартап проєктів.

Підготовка за програмою «Менеджмент інвестицій та інновацій» здійснюється на двох рівнях вищої освіти:

Сертифікатна програма «Менеджмент інвестицій та інновацій» розрахована в першу чергу для студентів бакалаврату, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент і бізнес-адміністрування». За погодженням можуть долучитись студенти інших програм.

Для отримання сертифікату необхідно успішно прослухати такі фахові дисципліни:

 • економічне прогнозування;
 • фінанси підприємства;
 • креативний менеджмент або управління знаннями;
 • управління бізнес-процесами або моделювання бізнес-процесів;
 • інноваційний менеджмент;
 • менеджмент стартап-проєктів;
 • економіка інновацій або інноватика промислового підприємства;
 • основи інноваційно-інвестиційного підприємництва або бренд-менеджмент;
 • управління процесом розробки та просування нового товару або конкурентоспроможність в інноваційній діяльності.

Термін навчанняза програмою для студентів денної форми – 3 роки (5 семестрів).

Для магістрів професійно-практичної підготовки розроблено освітньо-професійну програму «Менеджмент інвестицій та інновацій», яка передбачає вивчення таких фахових дисциплін:

 • патентознавство та інтелектуальна власність;
 • фінансовий менеджмент;
 • інвестиційний менеджмент;
 • регулювання інноваційної діяльності;
 • інвестиційне право;
 • маркетинг інновацій;
 • управління венчурним бізнесом;
 • інноваційна політика підприємства;
 • інноваційне підприємництво;
 • трансфер технологій.

Термін навчання за програмою для магістрів професійно-практичної підготовки денної форми навчання – 1 рік 4 місяці.

Для магістрів науково-практичної підготовки розроблено освітньо-наукову програму «Менеджмент інвестицій та інновацій», яка передбачає розширене вивчення вищезазначених дисциплін, а також додатково вивченнятаких фахових дисциплін:

 • технологічне прогнозування;
 • стратегія інноваційного розвитку підприємства;
 • методи прийняття управлінських рішень;
 • навчальна дисципліна з педагогіки.

Термін навчання за програмою для магістрів науково-практичної підготовки денної форми навчання – 1 рік 9 місяців.

Базами практики студентів є: науковий парк «Київська політехніка», підприємства-учасники партнерської мережі наукового парку, технологічний парк «Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона», ДП «Антонов», ДП «Київський авіаційний завод «Авіант»; ПАТ «Фармак»; ВАТ «Меридіан ім. С.П. Корольова»; ДП «Завод «Арсенал»; ВАТ «Вімм-Білль-Данн Україна», ПрАТ «Елміз», ПАТ НВЦ «БорщагівськийХФЗ», ТОВ «Парус-Україна» та ін.