[google-translator]
Вівторок , 15 Червень 2021
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Загальна інформація

Міжнародна діяльність кафедри менеджменту 2018-2019 (короткий звіт)

Одним із ключових напрямів функціонування кафедри менеджменту є розвиток міжнародної діяльності, що є актуальним з огляду на необхідність зміцнення міжнародних позицій нашого університету в умовах сталого розвитку України.

Основні напрями міжнародної діяльності кафедри менеджменту:

  • Міжнародне співробітництво з зарубіжними університетами у напряму здійснення спільних досліджень
  • Міжнародне стажування викладачів кафедри з метою вивчення досвіду провідних зарубіжних ВНЗ і науково-дослідних організацій та впровадження його у викладацьку та наукову діяльність кафедри
  • Участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, публікації результатів наукових досліджень у провідних зарубіжних виданнях
  • Формування методичного базису для викладання фахових дисциплін за напрямом підготовки «Менеджмент» англійською мовою
  • Міжнародна мобільність студентів кафедри, академічні обміни студентами та викладачами
  • Організаційно-методичний супровід навчального процесу для іноземних студентів
  • Розроблення проектних пропозиції з метою отримання грантів на здійснення наукових досліджень

Міжнародне співробітництво з зарубіжними університетами

З метою посилення конкурентних позицій у науково-інноваційній діяльності університету кафедра менеджменту активно співпрацює з університетами країн ЄС.

У 2013 році була укладена угода про співпрацю з Технічним університетом міста Варни (Болгарія) терміном до 2023 року.

У 2016 році закладені основи для співпраці з двома провідними ВНЗ Польщі: Академією Технічно-Гуманістичною в Бєльско-Бялей та Ченстоховським політехнічним університетом, який державнoю устaновoю тa одним з найстарших і найбільших вищих навчальних закладів в регіоні.