[google-translator]
Середа , 28 Липень 2021
Кафедра менеджменту підприємств
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Результати проведення ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи””

Кафедра менеджменту факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» цьогоріч, враховуючи карантинні обмеження в Україні провела IІ Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи» у дистанційному форматі з використанням платформи Zoom.

Відкрила конференцію завідувач кафедри менеджменту д.е.н., проф. В.В. Дергачова. На пленарному засіданні доповідали відомі в галузі економічної науки вітчизняні та зарубіжні науковці та практики: д-р екон. наук, проф., професор кафедри логістики Національного авіаційного університету С.В.Смерічевська; канд. екон. наук проф., професор кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» Л.П.Гальперіна; д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри менеджменту та інформаційних технологій Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» В.М. Тупкало; Dr hab., Professor, Czestochowa University of Technology Okręglicka Małgorzata (Poland); Prof., PhD, Poznan University of Technology Revtiuk Yevhen (Poland); канд. екон. наук, начальник управління перспективного розвитку ПрАТ «НКМЗ» Є.О.Коржов.

 

У проведенні конференції взяли участь 173 науковців з вищих наукових закладів і установ найбільших міст України: Києва, Львова, Харкова, Одеси, Івано-Франківська, Луцька, Чернівців, Ізмаїлу та ін., а також науковці з Польщі, Латвії, Туреччини, Киргизької Республіки та Китаю.

Нагальні проблеми, що турбують наших колег-науковців, та перспективи їх вирішення втілилися у прикладні наукові дослідження, результати яких представлені в збірнику тез конференції:

тенденції розвитку вітчизняного бізнесу та менеджменту (діджиталізація бізнес-процесів в умовах пандемії, концепція конкурентоспроможного іміджу підприємства, парадигма кризового управління організаційними системами в умовах Індустрії 4.0, соціальна відповідальність та сталий розвиток);

менеджмент міжнародного бізнесу в умовах глобалізації (вплив пандемії на експортну діяльність підприємств, управління інтелектуальною власністю стартап-проєктів, циркулярна економіка, розвиток світового ринку освітніх технологій, транскордонне співробітництво на шляху інтеграції до ЄС);

інновації та підприємництво як основа економічного зростання країни (кластеризація, інноваційне підприємництво, фінансування інновацій в період пандемії, впровадження ощадливого виробництва, інноваційні форми партнерства, управління ризиками в електронній комерції);

управління ланцюгами поставок у стратегії розвитку підприємств (сучасні реалії розвитку логістики, інформаційна взаємодія учасників логістичного процесу, екологічність перевезень, оптимізація складської діяльності, принципи інтегрованої логістики).

Збірник тез доповідей розміщено на платформі OJS (Open Journal Systems).

Керуючись словами відомого індійського політичного діяча М. Ганді: «Ми самі повинні стати тими змінами, які хочемо побачити у світі», кожен з нас своїм внеском формує шлях до процвітаючого майбутнього. Сподіваємось, що результати ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи» можуть стати підґрунтям для подальшого ефективної співпраці науковців з практиками шляхом ініціювання плідних наукових дискусій з теоретичних та практичних питань щодо розвитку вітчизняного менеджменту, бізнесу та інновацій.

 

 

 

З повагою,

організаційний комітет конференції