[google-translator]
Середа , 28 Липень 2021
Кафедра менеджменту підприємств
КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. Цикл загальної підготовки

Обов’язкові компоненти ОП

ЗО 1.   ПАТЕНТОЗНАВСВТО ТА НАБУТТЯ ПРАВ

ЗО 3.   УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ

ЗВ 5.   НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЗА ТЕМОЮ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

2. Цикл професійної підготовки

Обов’язкові компоненти ОП

ПО 1.   ТРЕНДИ ТА МОДЕЛІ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Вибіркові компоненти ОП

Менеджмент і бізнес-адміністрування

ПВ 2.   ІНТЕРІМ-МЕНЕДЖМЕНТ

ПВ 4.   ЕКО-МЕНЕДЖМЕНТ

Вибіркові компоненти ОП

Менеджмент міжнародного бізнесу

ПВ 2.   МЕНЕДЖМЕНТ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

ПВ 3.   УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

ПВ 4.   МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ПВ 5.   УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ КРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Вибіркові компоненти ОП

Менеджмент інвестицій та інновацій

ПВ 2.   ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПВ 4.   ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

ПВ 5.   ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ