[google-translator]
Середа , 28 Липень 2021
Кафедра менеджменту підприємств
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Логістика

Секція «Логістика» сформована з метою організації освітнього процесу студентів, які зорієнтовані на поглиблення фахових навичок у  логістичній сфері та управління ланцюгами поставок за трьома рівнями вищої освіти:

 • Бакалавр;
 • Магістр професійно-практичної підготовки;
 • Магістр науково-практичної підготовки;
 • Доктор філософії.

Для бакалаврів, які навчаються за освітньою програмою «Менеджмент і бізнес-адміністрування», розроблена сертифікатна програма «Логістика»спрямована на поглиблене вивчення низки освітніх компонент у сфері логістики та управління ланцюгами поставок з наступним отриманням відповідного сертифікату, зокрема:

 • Логістика;
 • Виробнича логістика;
 • Управління запасами;
 • Складська логістика;
 • Основи поєктування логістичної інфраструктури;
 • Логістичне обслуговування;
 • Управління бізнес-процесами (в сфері міжнародних операцій);
 • Моделювання бізнес-процесів (в сфері міжнародних операцій);
 • Логістика послуг;
 • Транспортна логістика;
 • Основи транспортно-експедиційної діяльності;

 Термін навчання за сертифікатною програмою для студентів денної форми – 3 роки (5 семестрів)

Для магістрів професійно-практичної підготовки розроблена освітньо-професійна програма «Логістика», яка містить наступні освітні компоненти:

 • Транспортне право;
 • Правові аспекти транспортної логістики;
 • Логістичний менеджмент;
 • Управління логістичною діяльністю;
 • Проектування логістичних систем;
 • Планування та організація логістичних систем;
 • Управління ланцюгами поставок;
 • Планування та організація логістичних систем;
 • Міжнародні транспортно-логістичні системи;
 • Міжнародна логістична інфраструктура;
 • Фінансовий менеджмент;
 • Тренди та моделі розвитку світової економіки;
 • Методи прийняття управлінських рішень;
 • Інтелектуальна власність та патентознавство;
 • Стратегічне управління;
 • Управління організаційним розвитком підприємств;
 • Навчальна дисципліна з проблем сталого розвитку;
 • Практикум з іншомовного спілкування;
 • Переддипломна практика;
 • Виконання магістерської дисертації.

Термін навчання за денною формою для магістрів професійно-практичної підготовки – 1 рік 4 місяці.

 Для магістрів науково-практичної підготовки за освітньо-науковою програмою «Логістика» передбачене розширене вивчення фахових дисциплін і окрім переліку компонент освітньо-професійної програми  освітньо-наукова програма включає такі додаткові освітні компоненти:

 • Івент-менеджмент;
 • Екологічний менеджмент;
 • Елетронна логістика;
 • Сучасні технології транспортування у ланцюгах поставок;
 • Логістичний консалтинг;
 • Стратегічний розвиток мереж розподілу компанії;
 • Івент-менеджмент;
 • Екологічний менеджмент.

Термін навчанняза денною формою для магістрів науково-практичної підготовки – 1 рік 9 місяців

На рівні доктора філософії слухачі навчаються за освітньою програмою «Менеджмент та бізнес-адміністрування» з таким переліком освітніх компонент:

 • Теорія і методологія менеджменту;
 • Теорія систем та системний аналіз в управлінні;
 • Моделювання економічних систем і процесів;
 • Проектне управління економічних систем;
 • Навчальна дисципліна мовно-практичної підготовки;
 • Загально-наукові (філософські) дисципліни (за вибором аспірантів);
 • Навчальні дисципліни для здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів наукової роботи українською мовою в усній та письмовій формі;
 • Навчальні дисципліни за напрямом дослідження (за вибором аспіранта);

Наукова складова програми підготовки доктора філософії передбачає написання і захист кандидатської дисертації, тема якої може бути обрана з урахуванням наукових пріоритетів здобувача, зокрема у сфері менеджменту міжнародного бізнесу

Термін навчання докторів філософії з менеджменту – 4 роки.

Випускники сертифікатної програми «Логістика» набувають знання, навички та компетенції зі здійснення управлінської діяльності щодо проектування, формування та оптимізації логістичних систем  на всіх рівнях економіки та в усіх галузях виробничої та невиробничої сфери; проведення комплексного аналізу ефективності діяльності управління ланцюгами поставок та виявлення напрямів їх оптимізації; визначення напрямів та оцінювання ефективності розвитку організаційно-структурних форм логістичного управління, інтеграції організацій, управлінських процесів та діяльності структурних підрозділів підприємств; здійснення фінансового планування діяльності логістичних підприємств та вибору оптимальної логістичної стратегії з урахуванням прийнятого рівня ризику; регулювання корпоративних фінансових потоків; розробки моделей логістичних процесів, здійснення моделювання бізнес-процесів в логістиці; визначення напрямків та оцінки ефективності використання інформаційних системі технологій, інноваційних технологій та інвестицій в логістиці.

Студенти проходять практику на таких підприємствах: ТОВ “Хуавей Україна”, ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлзенд Маркетинг Україна», ВАТ «Вімм-Білль-Данн Україна»; АТ «Мотор Січ»; ТОВ «Дюпон Україна»; ТОВ «Трау Нутришин Україна»; Кола-Кола Беверіджис Україна ЛТД, ПрАТ «Вентиляційні системи», ПАТ «Миронівський хлібопродукт»,  ДП «Завод «Арсенал»; ЗАТ«ПАН Логістік»; ВАТ «Меридіан ім. С.П.Корольова»; ВАТ «Київметалопром»; ВАТ «Завод «Русава»; «ЗАТ «Перший Київський молочний завод»; Нафтогазовидобувне управління ВАТ «Чернігівнафтогаз»; ЗАТ «Київобленерго» та ін.