[google-translator]
Середа , 28 Липень 2021
Кафедра менеджменту підприємств
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Куратори

Куратори в КПІ імені Ігоря Сікорського надають студентам кафедри менеджменту всебічну допомогу при адаптації до умов навчання на першому курсі, супроводжуючи з Дня Першокурсника, який зазвичай передує першому дню навчання в університеті, а в подальшому знайомить з Правилами поведінки в університеті, Кодексом Честі студента КПІ імені Ігоря Сікорського, зі всіма нормативними документами КПІ імені Ігоря Сікорського, розповідає про майбутню професію, фахову та наукову роботу. Кураторство є однією з форм участі викладача кафедри у навчально-виховній роботі зі студентами. Порядок призначення, організація роботи , обов’язки Куратора Групи визначаються Положенням про куратора в КПІ імені Ігоря Сікорського і затверджується наказом Ректора. (http://kpi.ua/document_curator#sthash.YoZRyqlD.dpuf )

Куратори  груп  кафедри менеджменту на 2020-2021 навчальний рік :

Прізвище, ім’я,

по батькові

КУРАТОРА

ГРУПА Ел. адреси

КУРАТОРА

Телефон КУРАТОРА Прізвище, ім’я,

по батькові

старости групи

Телефон старости групи Ел. адреса групи
1 ВОРЖАКОВА Юлія Петрівна, асистент УВ-01

(1 курс)

julija.vorzhakova@gmail.com   095 209-75-45

 

2 ВОРЖАКОВА Юлія Петрівна,

асистент

УВ-02

(1 курс)

julija.vorzhakova@gmail.com   095 209-75-45

 

3 МАНАЄНКОІрина Миколаївна, доцент УЗ-01

(1 курс)

verholyad@ukr.net 067-301-44-14
4 ЧУПРІНА Маргарита Олександрівна

доцент

УЗ-02

(1 курс)

ma.chuprina@gmail.com 066-207-88-87
5 ГУК Ольга Володимирівна,

доцент

УІ-01

(1 курс)

olgagukstud@ukr.net 067-679-94-52
6 КОПІШИНСЬКА Катерина Олександрівна,

доцент

УІ-02

(1 курс)

kopishynska@ukr.net 066-725-35-77
7 ОМЕЛЬЧЕНКО Анна Ігорівна, асистент УЛ-01

(1 курс)

omelchenkoanny@gmail.com 095-349-37-28
8 ОМЕЛЬЧЕНКО Анна Ігорівна, асистент УЛ-02

(1 курс)

omelchenkoanny@gmail.com 095-349-37-28
9  САЛОЇД Станіслав Васильович, доцент УВ-91

(2 курс)

s_saloid@ukr.net 050 836 87 46 МаринченкоАнаcтасія 068 282 47 88 e.marynchenko@

ukr.net

10 КОЛЕШНЯ Яна Олександрівна, старший викладач УВ-92

(2 курс)

kafmen_z2@ukr.net 063-299-46-64 Жлуктенко Анна Романівна  

(063)5869269

 

annazhluktenko

gmail.com

11 ШКРОБОТ  Маріна Володимирівна, доцент УВ-93

(2 курс)

shkrobotmarina@ukr.net 0681259676

 

Савагірова Мар’яна Тарасівна 0951340140

0636451695

 

Mariana.savagirova@gmail.com
12 НАГОРНА Інна Іванівна, доцент УЗ-91

(2 курс)

 

Inna.nagornay24.12@gmail.com 050-928-9546 Іванова Анастасія Андріївна 099-703-93-05 uz91.kpi@gmail.com
13 ХЛЕБИНСЬКА Олександра Ігорівна, асистент УЗ-92

(2 курс)

 

kafmen_z2@ukr.net 063-299-46-64 Молчанова Катерина Олександрівна  

0660367886

ekaterinamolcanova863@gmai.com
14 СИТНИК Наталія Іванівна, доцент УІ-91

(2 курс)

natalia_sytnik@ukr.net 0687618071

0502057477

Матвєічева Марина Сергіївна 0951493763 marynamatv261@gmail.com
15 ПЕРМІНОВА Світлана  Олександрівна, доцент УЛ-91

(2 курс)

svitlanaperminova@gmail.

com

0674912879 Титаренко Ірина Павлівна 0958595558 irina_titarenko@

i.ua

16 АРТЕМЕНКО Ліна Петрівна, доцент УВ-81

(3 курс)

tarlin@ukr.net 097-253-63-88 ІльющенковаАнастасія Павлівна 093-820-65-56  

nastik12super@gmail.com

17 ЧОРНІЙ Вікторія Валеріївна,

ст.викл.

УВ-82

(3 курс)

lukashpost@gmail.com 093-963-38-05 Смертіна Єлизавета Євгенівна 099-062 96-20  

lizkasmertina24@gmail.com

18 ПІЧУГІНА

Марина Анатоліївна,

доцент

УЗ-81

(3 курс)

pichuginam@ukr.net

 

096-931-43-67 Пилипенко Юлія Станіславівна 096-273-53-13  

pylypenko.yulia2207@gmail.com

19 ЖИГАЛКЕВИЧ Жанна Михайлівна,

доцент

УІ-81

(3 курс)

Zhygalkevych@gmail.com 067-452-97-28 Петрук Євгенія Володимирівна 068-887-48-05  

groupui1881@gmail.com

20 МОХОНЬКО Ганна Анатоліївна, доцент УЛ-81

(3 курс)

mokhonkoa@gmail.com 097-288-37-37 Бен Маммасс Ая Ахмедівна  

063-054-89-32

 

student.kpi.yl.81@gmail.com

21 ВЕДУТА Людмила Леонідівна, ст. викл. УВ-71

(4 курс)

veduta@i.ua 066-051-6592 Галузінська Анастасія Вікторівна  

0982930179

 

anastasiahl26@gmail.com

 

22 КОЦКО Тарас Аркадійович, доцент УВ-72

(4 курс)

tkotsko@gmail.com 097-757-02-05 Лінива Ірина Сергіївна  

063-042-4674

Linyva089@gmail.com
23 ДУНСЬКА Алла Рашидівна, доцент УЗ-71

(4 курс)

alsu@i.ua 097-933-77-88 Білих Марія Сергіївна  

0990681219

 

uz712017@gmail.com

24 ЖАЛДАК Ганна Петрівна,

ст.викл.

УЗ-72

(4 курс)

ann17@i.ua 096-735-23-90 Глібович Карина 067-417-95-44

 

 

kpi.uz.72@gmail.com

25 БОЯРИНОВА Катерина Олександрівна, доцент УІ-71

(4 курс)

boyarinovaea@ukr.net 067-906-81-18 Павленко Тамара Анатоліївна 098-132-89-01

 

 

Yi71fmm@gmail.com

26 ЛУЦЕНКО

Ірина Сергіївна, доцент

УЛ-71

(4 курс)

lutsenkois0802@gmail.com 099-327-13-49 Кравець Ангеліна Ігорівна 099-056-12-19 fmm.ul71@gmail.com
27 НАГОРНА Інна Іванівна, доцент УВ-01мп (5 курс) Inna.nagornay24.12@gmail.com 050-928-9546
28 ГОЛЮК Вікторія Ярославівна,

доцент

УЗ-01мп

(5 курс)

V_Goliuk@ukr.net 063-281-51-88
29 КРАВЧЕНКО

Марина Олегівна,

професор

УІ-01мп

(5 курс)

marina.kravchenko.kpi@gmail.com

 

067-10985-40
30 ЛУЦЕНКО Ірина Сергіївна,

доцент

УЛ-01мп

(5 курс)

 

lutsenkois0802@gmail.com

099-327-13-49
31 НАГОРНА Інна Іванівна, доцент УВ-91мп

(6 курс)

Inna.nagornay24.12@gmail.com 050-928-9546 СалабайВладислав Олександрович 096-404-63-75 uv-91mp@ukr.net
32 ГОЛЮК Вікторія Ярославівна,

доцент

УЗ-91мп

(6 курс)

V_Goliuk@ukr.net 063-281-51-88 Книжник Кирило Ілліч 097-117-10-00 kpi.91mp@gmail.com
33 КРАВЧЕНКО Марина Олегівна,

професор

УІ-91 мп

(6 курс)

marina.kravchenko.kpi@gmail.com

 

067-10985-40 Прудкий  Віталій Володимирович 050-548-14-20 ui-91mp@ukr.net
34 ЛУЦЕНКО Ірина Сергіївна,

доцент

УЛ-91мп

(6 курс)

 

lutsenkois0802@gmail.com

099-327-13-49 Пудовкіна Вікторія Олегівна 096-519-03-86