[google-translator]
Середа , 28 Липень 2021
Кафедра менеджменту підприємств
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Грант Jean Monnet

European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine  – це спільний проект НТУУ «КПІ  ім. Ігоря Сікорського» та EACEA (Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури). Проект фінансується за підтримки Програми ERASMUS+ Європейського Союзу у відповідності до умов отриманого гранту Jean Monnet Fund.

Мета проекту – поглиблене вивчення європейських практик формування конкурентоспроможності та пропаганда переваг, отриманих від здійснених у ЄС трансформаційних процесів.

В рамках проекту науковцями кафедри менеджменту ФММ проводяться: форуми, круглі столи, семінари та лекції, наукові дослідження. Але основним акцентом проектної програми є тренінги, які  спрямовані на отримання компетенції та практичних навичок у розробці власних бізнес-моделей, бізнес-проектів, орієнтованих на європейську конкурентну політику, набуття практичного досвіду ефективної командної взаємодії при вирішенні бізнес-симуляцій. Після успішного завершення тренінгових курсів учасники отримують сертифікати європейського зразка.

Для студентів та аспірантів КПІ участь у будь-яких заходах European business models є безкоштовною.

Інформаційна картка проекту

Номер проекту: 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE
Коротка назва проекту: EBM-THI
Повна назва проекту: European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine (Європейські моделі бізнесу: трансформація, гармонізація та стратегічна реалізація в Україні)
Тривалість проекту: 3 роки
Дата початку проекту: 01.09.2017
Дата закінчення проекту: 31.08.2020
Напрям співпраці Освіта,   “Lifelong Learning Programme” (“Безперервне навчання”)
Веб-ресурси проекту jeanmonnet.kpi.ua

https://www.facebook.com/JeanMonnetFmm/

Проектна команда д.е.н., проф. Шульгіна Л.М.; д.е.н., проф. Дергачова В.В.; к.е.н., доц. Малгожата Окрегліцка; к.е.н., доц. Артеменко Л.П.; к.е.н. Пічугіна М.А.; к.е.н. Манаєнко І.М.; к.е.н. Жалдак Г.П.; к.е.н. Кузнєцова К.О.