[google-translator]
Середа , 28 Липень 2021
Кафедра менеджменту підприємств
КПІ ім. Ігоря Сікорського

ГРАФІК
виконання дипломних робіт
за напрямом підготовки «Менеджмент»
першого (бакалаврського) рівня

ОП “Менеджменті і бізнес-адміністрування”

на 2020/2021 навчальний рік

[положення про випускну роботу]

Етапи
виконання роботи
Терміни
виконання
1. Обговорення концепції роботи,
письмове затвердження теми
до 16.10.2020
2. Складання та узгодження плану дипломної роботи до 30.10.2020
3. Добір та опрацювання літературних джерел до 25.12.2020
4. Надання на перевірку 1-го розділу до 29.01.2021
5. Проходження переддипломної практики на підприємстві, що є базою дослідження, розробка конкретних рекомендацій, пропозицій, проектів, моделей управління параметрами розвитку та діяльності підприємства 12.04 – 16.05.2021
6. Надання на перевірку 2-го розділу до 26.04.2021
7. Надання на перевірку 3-го розділу до 14.05.2021
8. Проведення заліку керівником диплому (при необхідності в присутності керівника секції) 17.05.2021
9. Перевірка роботи на плагіат (робота відсилається з пошти керівника роботи на пошту керівника секції) 24.05-28.05.2021
10. Проведення попереднього захисту роботи  у присутності керівника роботи (робота допускається до попереднього захисту лише з негативним результатом плагіату) 31.05.2021
11. Рецензування роботи, підготовка супровідних документів 01.06 – 04.06.2021
12. Здача роботи і супроводжуючих документів на кафедру 07.06.2021
13. Захист дипломної роботи 14.06 – 18.06.2021
14. Отримання диплому 05.07 – 10.07.2021