[google-translator]
Середа , 28 Липень 2021
Кафедра менеджменту підприємств
КПІ ім. Ігоря Сікорського

ГРАФІК
виконання дипломних робіт
за напрямом підготовки «Менеджмент»
студентами другого (магістерського) рівня
на 2020/2021-2021/2022 навчальні роки

 

Етапи виконання роботи Терміни виконання
1. Обговорення концепції дипломної роботи  до 01.11.2020
2. Письмове затвердження теми роботи  до 20.11.2020
3. Складання та узгодження плану дипломної роботи  до 03.12.2020
4. Добір та опрацювання літературних джерел  до 01.01.2021
5. Надання на перевірку 1-го розділу  до 01.04.2021
6. Наукова робота за напрямом дипломного дослідження впродовж 2021 року
7. Підготовка тез (теоретичного характеру) для участі у конференції, що проводить кафедра менеджменту до 01.04.2021
8. Обговорення результатів наукової роботи на конференції, що проводить кафедра менеджменту  до 01.05.2021
9. Надання на перевірку 2-го розділу до 01.06.2021
10. Підготовка та подання до друку 1-ї статті за напрямом роботи до 01.07.2021
11. Підготовка та подання до друку 2-ї статті за напрямом  роботи до 01.11.2021
12. Проходження переддипломної практики на підприємстві,
що є базою дослідження, систематизація практичних матеріалів
01.09 – 26.10.2021
13. Надання на перевірку 3-го розділу до 15.10.2021
14. Проведення науково-практичного семінару за підсумками практики, попередній захист роботи (на якому студент засвідчує готовність роботи до п.3.3 включно) 27.10-29.10.2021
15. Перевірка готовності роботи та її відповідності вимогам щодо оформлення та змісту до 15.11.2021
16. Доопрацювання роботи з урахуванням зауважень 16.11– 22.11.2021
17. Рецензування роботи, підготовка супровідних документів 23.11–29.11.2021
18. Здача роботи і супроводжуючих документів на кафедру до 01.12.2021
19. Перевірка дипломної роботи на плагіат 02.12-06.12.2021
20. Захист дипломної роботи 14.12 – 27.12.2021
21. Отримання диплому 11.01 – 31.01.2022