[google-translator]
Середа , 28 Липень 2021
Кафедра менеджменту підприємств
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Презентації аналізу дисциплін

  1. Бізнес-планування
  2. Державне та регіональне управління
  3. Договірне право
  4. Економіка і фінанси підприємства: Економіка підприємства
  5. Економіка та фінанси підприємства: Фінанси підприємства
  6. Економічний аналіз
  7. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
  8. Інвестиційне право
  9. Інноваційний менеджмент підприємства
  10. Інформаційно-комунікаційні технології в бізнесі
  11. Логістика
  12. Менеджмент
  13. Менеджмент 
  14. Менеджмент міжнародного бізнесу
  15. Менеджмент організацій
  16. Менеджмент стартап-проектів 
  17. Міжнародна торгівля 
  18. Міжнародне право 
  19. Міжнародні економічні відносини
  20. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції 
  21. Мікроекономіка 
  22. Організаційне проектування
  23. Організація інноваційної діяльності 
  24. Основи бізнесу
  25. Основи наукових досліджень 
  26. Основи права
  27. Патентознавство та інтелектуальна власність
  28. Проектне фінансування 
  29. Стратегічне управління 
  30. Транспортне право 
  31. Управління венчурним бізнесом 
  32. Управління діловими комунікаціями 
  33. Управління інтеграційними процесами 
  34. Управління ланцюгами поставок
  35. Управління людськими ресурсами
  36. Управління проектами 
  37. Управління якістю
  38. Упраління ризиками
  39. Фінанси, гроші та кредит
  40. Фінансовий менеджмент