[google-translator]
Середа , 28 Липень 2021
Кафедра менеджменту підприємств
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Аспірантура

На користь аспірантам

Шановні здобувачі наукового ступеня доктора філософії! На цій сторінці ви зможете отримувати корисну інформацію, що допоможе вам у написанні та захисті дисертацій! 1. Розклад занять аспірантів 2. План наукових заходів факультету менеджменту та маркетингу на 2019/2020 н.р. 3. Перелік наукових фахових видань України (станом на 15.10.2019)  4. Наукові видання, що індексуються в Scopus та Web of Science 5. “Опублікування результатів дисертацій ... Read More »

Про аспірантуру

Кафедра менеджменту здійснює підготовку аспірантів для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент». Тривалість навчання – 4 роки. Форми навчання: з відривом від виробництва (денна), без відриву від виробництва (заочна). Підготовка в аспірантурі здійснюється: за рахунок: – коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства; – коштів юридичних та фізичних осіб ... Read More »