[google-translator]
Середа , 28 Липень 2021
Кафедра менеджменту підприємств
КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. Нормативні освітні компоненти

1.1 Цикл загальної підготовки

ЗО 1 Стилістика української мови за професійним спрямуванням 2 залік
ЗО 2 Історія української культури 2 залік
ЗО 3 Фізичне виховання 5 залік
ЗО 4 Іноземна мова 6 залік
ЗО 5 БЖД та цивільний захист 2 залік
ЗО 6 Вища та прикладна математика для менеджерів 11 екзамен
ЗО 7 Університетська освіта 3 залік
ЗО 8 Основи економічної теорії 5,5 екзамен
ЗО 9 Макроекономіка 5,5 екзамен
ЗО 10 Мікроекономіка 4,5 екзамен
ЗО 11 Курсова робота з Мікроекономіки 1 залік
ЗО 12 Менеджмент регіонального розвитку 5,5 екзамен
ЗО 13 Правознавство 4 залік
ЗО 14 Інформаційні системи та технології 4 залік
ЗО 15 Захист прав споживачів 4 залік
ЗО 16 Тайм-менеджмент 4,5 залік
ЗО 17 Системи технологій 7 залік
ЗО 18 Теорія ймовірностей та математична статистика для менеджерів 3,5 залік
ЗО 19 Основи менеджменту 5 екзамен
ЗО 20 Фінанси, гроші та кредит 5 екзамен
ЗО 21 Економіка та фінанси підприємства 4,5 екзамен
ЗО 22 Курсова робота з Економіки та фінансів підприємства 1 залік
ЗО 23 Маркетинг 5 екзамен
ЗО 24 Міжнародні економічні відносини 5,5 екзамен
ЗО 25 Бізнес-аналіз 5,5 екзамен

1.2. Цикл професійної підготовки

ПО 1 HR-менеджмент 4 залік
ПО 2 Операційний менеджмент 5 екзамен
ПО 3 Курсова робота з Операційного менеджменту 1 залік
ПО 4 Логістика 6 екзамен
ПО 5 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 6 екзамен
ПО 6 Управління бізнес-процесами 4,5 екзамен
ПО 7 Планування і прогнозування діяльності підприємства 5 екзамен
ПО 8 Курсова робота з Планування і прогнозування діяльності підприємства 1 залік
ПО 9 Проєктний менеджмент 4 екзамен
ПО 10 Курсова робота з Проєктного менеджменту 1 залік
ПО 11 Інноваційний менеджмент 5 екзамен
ПО 12 Управління якістю 5 екзамен
ПО 13 Управління ризиками 4,5 залік
ПО 14 Менеджмент стартап-проєктів 4,5 екзамен
ПО 15 Переддипломна практика 6 залік
ПО 16 Дипломна робота 6 захист