[google-translator]
Середа , 28 Липень 2021
Кафедра менеджменту підприємств
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Професія менеджера полягає в забезпеченні максимально ефективного управління організацією в економічній, виробничій та соціальній сферах. Сучасний менеджер повинен знати основи права в сфері регулювання комерційної і підприємницької діяльності; стратегію ведення бізнесу та ринкову економіку; специфіку роботи з персоналом; технології і правила ведення маркетингових досліджень, рекламних кампаній; основи оподаткування, документообігу, діловодства, адміністрування; принципи складання бізнес-планів, комерційних і юридичних угод; етику ділового спілкування, положення охорони праці; основи логістики і державної сертифікації.

Спеціальність “Менеджмент” орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних працювати в різних сферах бізнесу, розробляти та реалізувати ефективні підходи до управління підприємствами, забезпечувати їх ринкову адаптивність та конкурентоспроможність.

Студенти опановують практичними уміннями стратегічного аналізу підприємств, дослідження потенціалу їх розвитку, вибору та впровадження раціональних форм організації виробництва, оптимізації фінансово-господарської діяльності, розроблення антикризових програм і програм управління змінами, впровадження ефективних інструментів мотивації та оплати праці на підприємстві, організаційного проектування, бізнес-планування, побудови моделей конкурентної поведінки, формування систем екологічного менеджменту та фінансово-економічної безпеки підприємства.

Отримані компетенції дозволяють випускникам працювати керівниками різних рівнів управління підприємствами державної та приватної форм власності, фахівцями адміністративних, виробничих, економічних, фінансових, кадрових та інших підрозділів підприємств, консультантами з розвитку підприємств, управління змінами.

Підготовка бакалаврів  здійснюється на базі повної загальної середньої освіти.

Освітньо-професійна програма:

«Менеджмент і бізнес-адміністрування»

Сертифікатні програми: 

«Менеджмент підприємств»

«Менеджмент міжнародного бізнесу»

«Менеджмент інвестицій та інновацій»

«Логістика»

Форми та термін навчання

  • денна форма навчання – 3 роки 10 місяців (4 н.р.)
  • заочна форма навчання – 3 роки 10 місяців (4 н.р.)

Назва кваліфікації

Бакалавр менеджменту

По закінченню навчання випускник отримає Диплом, Додаток та сертифікат нового зразка:

Показати

Показати

Офіційні документи знаходяться за посиланням:  https://pk.kpi.ua/documents/

Прийом на перший курс здійснюється відповідно до

«Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2020 році».

https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/12/rules2020.pdf

 

Зарахування на перший курс здійснюється на конкурсній основі на підставі оцінок зовнішнього незалежного тестування (ЗНО), що проводить Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Відповідно до правил прийому у 2020 році для вступу на перший курс факультету менеджменту та маркетингу будуть враховані Результати ЗНО з трьох наступних загальноосвітніх дисциплін:

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) Ваговий коефіцієнт Мінімальний конкурсний бал для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання за квотою
Українська мова та література 0,25 125
 Математика 0,4
 Географія або іноземна мова 0,35

Ваговий бал атестату про повну загальну середню освіту за 200-бальною шкалою – 0.

 

Максимально можливий бал за кожну складову, яка враховується для участі у конкурсному відборі  – 200 балів (у випадку перевищення загальної суми усіх балів 200 – відбувається корегування загального рейтингу до максимально можливої кількості балів –200).

 

Абітурієнти можуть подавати сертифікати ЗНО, видані у 2017, 2018, 2019 та 2020 роках.

Сертифікати ЗНО з іноземної мови дійсні тільки за 2018, 2019 та 2020 рік.

СК (сільський коефіцієнт) дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу. Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з ДОДАТКОМ 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року No 207.

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження фотокарток починається 01 серпня 2020 р.

 

ПРИЙОМ ЗАЯВ та документів розпочинається 13 серпня 2020 р.

Закінчення прийому заяв закінчується 22 серпня о 18-00 годині – для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО

 З програмами ЗНО з цих дисциплін можна ознайомитися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.  http://testportal.gov.ua/

 Етапи вступної кампанії

(вступники на основі повної загальної середньої освіти)

 

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 серпня 2020 року
Строки проведення творчих конкурсів, вступних випробувань 01 серпня – 12 серпня
2020 року
Початок прийому заяв та документів 13 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають творчий конкурс, вступні випробування (співбесіду) 16 серпня 2020 року, 18-00
Строки проведення співбесід 17 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 12 серпня 22 серпня 2020 року, 18-00
Строки проведення співбесід 17 серпня 2020 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12.00
27 серпня 2020 року
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18.00
31 серпня 2020 року
Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб 10 вересня 2020 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням 05 вересня 2020 року
за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше

14 вересня 2020 року

Вартість навчання

Вартість навчання на 2020/2021 навчальний рік за спеціальністю 073
«Менеджмент» на умовах договору за кошти фізичних або юридичних осіб
складає:
 для денної форми навчання — 32 700 грн/рік;
 для заочної форми навчання — 18 900 грн/рік.

 Адреса відбіркової комісії(1-й курс): корпус 7, аудиторія 120
Увага
: у розкладі роботи можливі зміни

Сайт Приймальної комісії КПІ ім.Ігоря Сікорського: http://pk.kpi.ua

Телефони приймальної комісії для довiдок:

+380 44 204 9645, +380 44 204 9646

Телефон гарячої лінії: (096) 318-06-65

 

Поштова адреса кафедри: Україна, 03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімната 246

Телефон/Факс: (044) 204-85-10, 204-98-64

Електронна адреса: kafmen@ukr.net

Перелік необхідних документів (https://pk.kpi.ua/wp–content/uploads/2018/07/documents2018.pdf)