[google-translator]
П’ятниця , 7 Травень 2021
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Шановні учасники I Міжнародної науково-практичної конференції«Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи»!

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» сьогодні – найбільший навчально-науковий центр України, в якому поєднано навчальний, науково-інноваційний потенціали та широко впроваджуються наукові розробки.

Протягом 120-річної історії розвитку нашого славетного університету науці завжди приділялось значна увага, тому започаткування кафедрою менеджменту I Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи» стало однією із сторінок успішного розвитку Факультету менеджменту та маркетингу.

Тематика наукових досліджень конференції охоплює актуальні проблеми трансформацій в бізнесі як передумов формування новітніх управлінських концепцій; окреслює проблеми та перспективи розвитку менеджменту міжнародного бізнесу в сучасному глобальному економічному середовищі; визначає цільові орієнтири та напрями забезпечення інноваційного розвитку підприємств; досліджує проблеми інвестування інноваційної діяльності суб’єктів господарювання і представляє форми та механізми розвитку інноваційного підприємництва; виявляє зміни бізнес-моделей організації діяльності підприємств в умовах діджиталізації (цифровізації) бізнесу та суспільства, визначає перспективи використання сучасних цифрових технологій для потреб удосконалення комунікацій в бізнесі та в адмініструванні; відображає проблеми цифрових трансформацій бізнесу в контексті розвитку Індустрії 4.0 в Україні і формулює основні перспективи діджиталізації бізнес-процесів на підприємствах; приділяє увагу новим концепціям управління в умовах формування, інтеграції та співробітництва в ланцюгах поставок, а також реалізації стратегій розвитку суб’єктів господарювання, орієнтованих на ефективне забезпечення економічної безпеки й поглиблення співпраці України і ЄС; відображає основні напрями удосконалення управління знаннями; представляє результати дослідження розвитку цифрових трансформацій бізнесу і логістики Інтернет-середовища.
Переконані, що поєднання професіоналізму, знань, мудрості досвідчених вчених з творчим потенціалом і завзятістю молодих науковців є драйверами розвитку вітчизняного менеджменту, бізнесу та інновацій.

Зберігаючи зв’язок поколінь, щиро дякуючи нашим давнім партнерам і радо запрошуючи усіх бажаючих, творімо й надалі сучасні підходи до управління разом!

Сподіваємось, що подані матеріали знайдуть вдячного читача і будуть слугувати поширенню наукових дискусій з теоретичних та практичних питань розвитку вітчизняного менеджменту, бізнесу та інновацій.

З повагою, колективи програмного та організаційного комітетів конференції.

У зв’язку з введенням карантинних заходів на всій території країни конференція буде проходити 23 квітня 2020 року в дистанційному форматі! 

Тези доповідей учасників конференції розміщені на платформі: http://confmanagement.kpi.ua/proc/ , програма конференції на платформі: http://confmanagement.kpi.ua/2020

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ