[google-translator]
Середа , 28 Липень 2021
Кафедра менеджменту підприємств
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Теми бакалаврських робіт

  • 2018-2019 навчальний рік
  • 2017-2018 навчальний рік
  • 2020
    навчальний рік
2018 -2019 навчальний рік 
з/п Прізвище, ім’я, по батькові студента Теми дипломної роботи Посада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника
1 2 3 4
Напрям підготовки – 6.030601 «Менеджмент»

Спеціалізація –«Менеджмент організацій і адміністрування»

Група УВ-51
1 Аріков Владислав Юрійович Забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі розширення асортименту продукції

 

 

Доцент, к.е.н., доц. Голюк В.Я.
2 Вакуленко Микола

Олександрович

Забезпечення прибутковості

підприємства

Доцент, к.е.н., Пічугіна
3 Вітченківський Олег

Ігорович

Бізнес-планування розширення діяльності підприємства Доцент, к.е.н., доц.  Артеменко Л.П.
4 Гогот

Мар’яна

Миколаївна

 

Розроблення кадрової стратегії

підприємства

Доцент, к.е.н., доц.  Артеменко Л.П.
5 Горб Андрій Вадимович Підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі оптимізації витрат Доцент, к.е.н., доц.  Артеменко Л.П.
6 Горбунова Альона

Олександрівна

Удосконалення управління персоналом підприємства на засадах контролінгу Доцент, к.е.н., доц. Голюк В.Я.
7 Драпалюк

Тетяна

Андріївна

Удосконалення управління витратами на підприємстві на засадах фінансового контролінгу Доцент, к.е.н., доц. Савицька О.М.
8 Дубченко

Євгеній

Євгенійович

Забезпечення розвитку підприємства на засадах диверсифікації діяльності Доцент, к.е.н., доц. Коцко Т.А.
9 Загричанська

Антоніна

Василівна

Обгрунтування комплексу заходів щодо підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства Доцент, к.е.н. Чупріна М.О.
10 Залуцький Руслан Олександрович Обгрунтування напрямів підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства Професор, д.е.н., проф. Шульгіна Л.М.
11 Земляков Владислав Сергійович Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу  підприємства Доцент, к.е.н., доц. Нагорна І.І.
12 Карначова

Iлона

Олександрiвна

Обгрунтування напрямів зростання підприємства в конкурентному середовищі Доцент, к.е.н. Пічугіна М.А.
13 Коновалова Ірина

Вадимівна

Забезпечення конкурентоспроможності підприємства на засадах диверсифікації діяльності Доцент, к.е.н., доц. Лазоренко Т.В.
14 Кравчук

Богдан Валерійович

Забезпечення розвитку підприємства в сучасних умовах Доцент, к.е.н., доц. Лазоренко Т.В.
15 Литвиненко Анастасія

Олегівна

Забезпечення конкурентоспроможності підприємства на засадах асортиментної політики Доцент, к.е.н., доц. Нагорна І.І.
16 Манзик Жанна Василівна Забезпечення розвитку кадрового потенціалу сучасного підприємсва Доцент, к.е.н., доц. Коцко Т.А.
17 Очкуренко

Дарина

Андріївна

Удосконалення системи управління персоналом поліграфічного підприємства Асистент, к.е.н. Воржакова Ю.
18 Подвальна

Вікторія

Віталіївна

Удосконалення процесу управління витратами підприємства Старший викладач Салоїд С.В.
19 Портянкін

Еуард Русланович

Управління логістичною діяльністю підприємства Старший викладач Салоїд С.В.
20 Путіліна

Діана

Олександрівна

Захист інформації на основі конкурентної  розвідки Доцент, к.е.н., доц. Жигалкевич Ж.М.
21 Салабай Владислав Олександрович Удосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення ефективності діяльності підприємства Доцент, к.е.н., доц. Савицька О.М.
22 Степаненко Владислав Олександрович Удосконалення управління ефективністю діяльності підприємства Доцент, к.е.н. Шкробот М.В.
23 Третяк

Павло

Ігорович

Удосконалення системи управління розвитком персоналу підприємства Доцент, к.е.н. Шкробот М.В.
24 Царюк

Віта Анатоліївна

Удосконалення системи контролю якості на підприємстві Професор, д.е.н., проф. Шульгіна Л.М.
25 Шиліпук

Ольга Ярославівна

Удосконалення маркетингової діяльності в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства Доцент, к.е.н., доц. Артеменко Л.П.
26 Ширий

Даниїл

Олександрович

Забезпечення розвитку підприємства на основі розширення асортименту продукції Доцент, к.е.н., доц. Лазоренко Т.В.
27 Шолом

Інна

Леонідівна

Підвищення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах Доцент, к.е.н., доц. Лазоренко Т.В.
28 Шубіна Катерина Андріївна Забезпечення економічної безпеки підприємства Доцент, к.е.н., доц. Нагорна І.І.

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові студента Теми дипломної роботи Посада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника
1 2 3 4
Напрям підготовки – 6.030601 «Менеджмент»

Спеціалізація – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Група УЗ-51
1 Антоненко

Дар’я

Ігорівна

Планування розширення зовнішньоекономічної діяльності підприємства Доцент, к.е.н., доц. Дунська А.Р.
2 Бушило

Крістіна

Сергіївна

Розширення діяльності підприємства на основі залучення іноземних інвестицій Старший викладач, к.е.н. Жалдак Г.П.
3 Головецька Маргарита Станіславівна Міжнародна економічна інтеграція підприємства в умовах нестабільного середовища Доцент, к.е.н., доц. ДунськаА.Р.
4 Гордійчук

Юлія

Петрівна

Підвищення ефективності імпортної діяльності підприємства логістичної сфери Старший викладач, к.е.н. Чорній В.В.
5 Дядюра

Ілона

Віталіївна

Підвищення ефективності імпортних операцій підприємства Старший викладач, к.е.н. Черняк Г.М.
6 Кива

Роман Вікторович

Розроблення  бізнес-плану  з реалізації продукції на зовнішньому ринку Старший викладач, к.е.н. Чорній В. В.
7 Кислова

Марія

Олегівна

Розроблення стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок Доцент, к.е.н.

Кузнєцова К.О.

8 Книжник Кирило

Ілліч

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємства в конкурентних умовах Доцент, к.п.н., доц. Пермінова С.О.
9 Кравченко

Іван Андрійович

Забезпечення розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства Доцент, к.п.н., доц. Пермінова С.О.
10 Лакович

Марія

Сергіївна

Розвиток міжнародної діяльності підприємства в умовах глобальної конкуренції Доцент, к.е.н. Манаєнко І.М.
11 Лютенко

Дар’я

Дмитрівна

Вибір стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства Старший викладач, к.е.н. Чорній В.В.
12 Нефьодов Дмитро Євгенович Удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємства Доцент, к.е.н. Кузнєцова К.О.
13 Николаїшин Наталія Петрівна Вибір стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства Старший викладач, к.е.н. Чорній В.В.
14 Пудовкіна Вікторія Олегівна Обґрунтування вибору іноземного постачальника для реалізації проекту Доцент, к.е.н. Пічугіна М.А.
15 Рейко Олександр Сергійович Удосконалення організації управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства Доцент, к.п.н., доц. Пермінова С.О.
16 Рудніцька Юліана Володимирівна Удосконалення  організації експортно-імпортних операцій підприємства Старший викладач, к.е.н. Черняк Г.М.
17 Сліпенко Анастасія Костянтинівна Підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємства у рамках  його транспортно-логістичної діяльності Доцент, к.е.н. Манаєнко І.М.

 

18 Солодаєв Андрій Сергійович Розроблення  імпортної стратегії виробничого підприємства Доцент, к.е.н. Пічугіна М.А.
19 Сторчак Катерина Владиславівна Організація  зовнішньоекономічної діяльності підприємства Доцент, к.е.н. Кузнєцова К.О.
20 Стоян

Софія

Сергіївна

Формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства в умовах спаду ділової активності на зовнішньому ринку Доцент, к.е.н., доц. Дунська А.Р.
21 Ткачук

Роман Русланович

Організація  зовнішньоторговельних посереднецьких  операцій підприємства Доцент, к.е.н. Кузнєцова К.О.
22 Фіщук

Крістіна Олександрівна

Забезпечення міжнародної конкурентоспроможності компанії Доцент, к.е.н. Пічугіна М.А.
23 Хомич

Оксана Вікторівна

Розвиток експортного потенціалу підприємства в умовах євроінтеграції Доцент, к.е.н. Манаєнко І.М.
24 Шевченко

Дар’я

Сергіївна

Оптимізація імпортної діяльності підприємства Старший викладач, к.е.н. Жалдак Г.П
25 Яремченко Владислав Олександрович Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства Старший викладач, к.е.н. Жалдак Г.П

 

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові студента Теми дипломної роботи Посада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника
1 2 3 4
Напрям підготовки – 6.030601 «Менеджмент»

Спеціалізація – «Менеджмент інновааційної діяльності»

Група УІ-51
1. Бакало
Дар’яСергіївна
Підвищення  конкурентоспроможності підприємства  шляхом  впровадження продуктових інновацій Доцент, к.б.н., доц.

Ситник  Н.І.

2. Бичковська
АннаАндріївна
Маркетингові  комунікації як чинник підвищення ефективності діяльності інноваційно орієнтованого підприємства Старший викладач, к.е.н. Жалдак Г.П
3. Бугаєнко
Катерина Андріївна
Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку підприємства Доцент, к.е.н., доц.

Мохонько Г.А.

4. Дем’янюк
Роман Васильович
Підвищення  інноваційно-інвестиційної привабливості підприємства Доцент, к.е.н., доц.

Бояринова  К.О.

5. Денісов
Микита Ігорович
Розробка стартап-проекту Доцент, к.е.н., доц. Жигалкевич Ж.М.
6 Іванченко
Ярослав Андрійович
Забезпечення стійкого інноваційного розвитку підприємства Доцент, к.б.н., доц.

Ситник  Н.І.

7 Меркулов
Ілля Вікторович
Бізнес-планування інноваційного проекту  в умовах невизначеності та ризику Доцент, к.е.н., доц. Гук  О.В.
8 Послєдович
Анна Андріївна
Організація інноваційної діяльності на підприємств (на прикладі ТОВ «Видавничий дім «Ультрадрук») Старший викладач, к.е.н. . Копішинська К.О.
9 Прищепа
Катерина Миколаївна
Адаптація виробничо-економічної системи підприємства  до впровадження інноваційного продукту Доцент, к.е.н., доц.

Бояринова  К.О.

10 Прудкій
Віталій Володимирович
Проект впровадження інноваційної продукції на підприємстві на основі нової бізнес-моделі

 

 

Доцент, к.е.н., доц.

Кравченко  М.О.

11 Пушкарьов Микита Олександрович Технологічна модернізація як основа забезпечення інноваційного розвитку підприємства Старший викладач, к.е.н. Жалдак Г.П
12 Семенюк
Ірина Петрівна
Ресурсне забезпечення інноваційного розвитку підприємства Доцент, к.е.н., доц.

Мохонько Г.А.

13 Сидорчук
Валерія Валеріївна
Бізнес-моделювання  проекту

впровадження продуктових інновацій на підприємстві

Доцент, к.е.н., доц.

Кравченко  М.О.

14 Старигін
Дмитро Олегович
Обґрунтування доцільності реалізації інноваційного проекту на підприємстві Професор, д.е.н., проф. Ляшенко
О.М.
15 Тарумов
Валерій Олегович
Забезпечення  конкурентоспроможності підприємства  шляхом підвищення його інноваційної активності Доцент, к.б.н., доц.

Ситник  Н.І.

16 Тюшкевич
Владислав Олегович
Шляхи підвищення інноваційної активності підприємства
(на прикладі ТОВ «Гамапласт Україна»)
Доцент, к.е.н., доц. Гук  О.В.
17 Федорова
Юлія Іванівна
Інноватизація виробництва продукції підприємства Доцент, к.е.н., доц.

Бояринова  К.О.

18 Чабанова
Євгенія Ігорівна
Впровадження інноваційного проекту на підприємстві
ТОВ «Міжнародний центр газових технологій»
Доцент, к.е.н., доц. Жигалкевич Ж.М.
19 Шилюк
Олена Сергіївна
Впровадження  інноваційних інформаційних  технологій на підприємстві Професор, д.е.н., проф. Ляшенко
О.М.
20 Широкова
Ірина Сергіївна
Планування залучення інвестиційних ресурсів в інноваційний розвиток підприємства (на прикладі ДП «НАЕК «Енергоатом»») Старший викладач, к.е.н. . Копішинська К.О.
21 Ярова
Дар’я Олександрівна
Розвиток підприємства на основі еко-інновацій Професор, д.е.н., проф. Ляшенко
О.М.

 

 

2017-2018 навчальний рік         

 

№пп Прізвище, ім’я, по-батькові студента Тема  дипломної роботи бакалавра Посада,вчена ступінь та звання, прізвище та ініціали  керівника ДРБ 
1 2 3 4 
6.030601 “Менеджмент”
Навчальна група УВ-41
1. Багрій

Владислав Віталійович

Стратегічні альтернативи підвищення соціально-економічної ефективності підприємства (на прикладі громадської організації “Ветерани ФК “Динамо” Київ”) д.е.н., проф.

Тульчинська С.О.

2. Газарян

Євгенія

Анатоліївна

Розроблення стратегії розвитку підприємства (на прикладі ТОВ “АЛЗО”) д.е.н., проф.

Тульчинська С.О.

3. Глущенко

Ганна

Юрієвна

Забезпечення конкурентоспроможності підприємства в умовах динамічного середовища (на прикладі ТОВ “ТБ”Бердянський кабельний завод”) к.е.н., доц.

Чуприна М.О.

4. Горелов

Дмитро Костянтинович

Розроблення маркетингової стратегії підприємства в умовах зміни кон’юнктури ринку (на прикладі ТОВ «Київський годинниковий завод») к.е.н., доц.

Коцко Т.А

5. Грубар

Анна

Миколаївна

Бізнес-планування розвитку підприємтва (на прикладі АТ “Мономах”) к.е.н., доц.

Жигалкевич Ж.М.

6. Гура

Євгеній

Павлович

Розробка конкурентної стратегії підприємства в умовах загострення конкурентної боротьби (на прикладі АТ “Мономах”) к.е.н., доц.

Артеменко Л.П.

7. Гурман

Олександр Валерійович

Забезпечення конкурентоспроможності підприємства на засадах асортиментної політики (на прикладіТОВ «Київський годинниковий завод») к.е.н., доц.

Жигалкевич Ж.М.

8. Ковальчук

Софія

Євгенієвна

Удосконалення системи управління персоналом на підприємстві (на прикладі ТОВ «АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ») к.е.н., доц.

Голюк В.Я.

9. Мартинов

Дмитро Миколайович

Забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства (на прикладі журналу “Телегід”) к.е.н., проф.

Довгань Л.Є.

10. Маленко

Маргарита

Василівна

Удосконалення системи бюджетного управління на підприємстві на основі фінансового контролінгу (на прикладі ТОВ “Логістик-Плюс”) к.е.н., доц.

Савицька О.М.

11. Панасюк

Тетяна

Петрівна

Напрями підвищення ефективності управління підприємством в умовах розвитку інформаційної економіки (на прикладі ТОВ “ГЛОБАЛ 17 ІСТ”) к.е.н., доц.

Савицька О.М.

12. Станіславський Олександр Владиславович Обґрунтування напрямів розвитку підприємства в конкурентному середовищі (на прикладі ДП «ЖМЗ Візар») к.е.н., доц.

Жигалкевич Ж.М.

13. Тищенко

Анастасія

Сергіївна

Вдосконалення системи управління персоналом (на прикладі ТОВ “Універсальний дата центр”) к.е.н., доц.

Чупріна М.О.

14. Файрушина

Марія

Олександрівна

Розроблення конкурентної стратегії підприємства (на прикладі ТОВ “АЛЗО”) к.е.н., доц.

Малик І.П.

 

 

№пп Прізвище, ім’я, по-батькові студента Тема  дипломної роботи бакалавра Посада,вчена ступінь та звання, прізвище та ініціали  керівника ДРБ 
1 2 3 4 
6.030601 “Менеджмент”
Навчальна група УВ-42
 

1.

Андрійчук

Михайло Анатолійович

Управління процессом забезпеченняефективностіпідприємства (на прикладі ТОВ “МайндОкс”) к.е.н., проф.

Довгань Л.Є.

2. Бестік

Никита Олександрович

Підвищення прибутковості підприємства через розширення асортименту продукції (на прикладі ТОВ «Торговафірма «РУДЬ») к.е.н., доц.

Артеменко Л.П.

3. Біда

Андрій

Олексійович

Розроблення стратегії розвитку підприємства (на прикладі УВТК ПрАТ “ДБК-4”) к.е.н., доц.

Лазоренко Т. В.

4. Гафтуняк

Марія

Іванівна

Забезпечення фінансової стійкості підприємства (на прикладі ПАТ “Миронівський хлібопродукт”) к.е.н., доц.

Савицька О.М.

5. Довгань

Андрій Володимирович

Забезпечення конкурентоспроможності підприємства на засадах асортиментної політики (на прикладі ПрАТ “Обухівський молокозавод”) к.е.н., доц.

Лазоренко Т. В.

6. Задовська

Олена

Олександрівна

Розроблення стратегії розвитку підприємства (на прикладі ТОВ “ІБК Обрій”) к.е.н., доц.

Артеменко Л.П.

7. Костіна

Юлія

Олександрівна

Формування стратегічних альтернатив для забезпечення економічної ефективності діяльності підприємства (на прикладі ТОВ “Колофон”) к.е.н., проф.

Довгань Л.Є.

8. Лісовський

Ігор

Олександрович

Удосконалення системи управління персоналом підприємства (на прикладі ТОВ”Майнд Окс”) к.е.н., доц.

Лазоренко Т. В.

9.

 

Нечай

Антон

Миколайович

Бізнес-планування розвитку підприємства (на прикладі ТОВ «МОБІЛЕ-МОДУС» д.е.н., проф.

Шульгіна Л. М.

10. Новікова

Дар’я

Дмитрівна

Забезпечення конкурентоспроможності підприємства (на прикладі ТОВ «Зірка») к.е.н., ст. викл. Кузнецова К. О.
11. Омельченко

Яна

Віталіївна

Підвищення конкурентоспроможності  продукції на засадах реалізації стратегії розвитку підприємства (на прикладі ВАТ “Меридіан” ім. С.П. Корольова”) к.е.н., доц.

Савицька О.М.

12. Пастух

Світлана

Миколаїна

Формування соціально – економічного механізму розвитку підприємства (на прикладі ТОВ “Метал Холдинг Трейд”) к.е.н., проф.

Довгань Л.Є.

13. Сень

Максим В’ячеславович

Розроблення бізнес-плану з розширення виробництва продукції на підприємстві (на прикладі ТОВ «Шрьодер-Україна») д.е.н., проф.

Шульгіна Л. М.

14. Шумейко

Анна

Павлівна

Стратегічний потенціал підприємства: формування та вибір напрямів підвищення (на прикладі ДП “Капарол Україна”) к.е.н., проф.

Довгань Л.Є.

 

№пп Прізвище, ім’я, по-батькові студента Тема  дипломної роботи бакалавра Посада,вчена ступінь та звання, прізвище та ініціали  керівника ДРБ 
1 2 3 4 
6.030601 “Менеджмент “
Навчальна група УЗ-41
1. Анцупова

Діана

Ігорівна

Удосконалення імпортної діяльності підприємства (на прикладі ПАТ «Алло») к.е.н., доц.

Голюк В.Я.

2. Бесараб

Катерина

Максимівна

Удосконалення експортної діяльності підприємства (на прикладі ПАТ “МХП”) к.е.н., ст. викл. Черняк Г.М.
3. Букрєєва

Катерина

Сергіївна

Розвиток експортного потенціалу підприємства в умовах євроінтеграції (на прикладі ТОВ “ТАС АГРО”) к.е.н., доц.

Манаєнко І.М.

4. Годована

Анастасія

Сергіївна

Підвищення ефективності проведення імпортної діяльності підприємства

( на прикладі ТОВ “СЕРВІС-УКРІНТЕРМ”)

к.п.н., доц.

Пермінова С. О.

5. Єфремова

Юлія

Олегівна

Підвищення ефективності здійснення імпортних операцій підприємства (на прикладі ТОВ «Інтелдом») к.е.н., ст. викл. Кузнецова К. О.
6. Кійкова

Анна

Олександрівна

Маркетингові заходи підвищення конкурентоспроможності експортної продукції підприємства (на прикладі ТОВ “КТ Україна”) к.е.н., ст. викл. Черняк Г.М.
7. Курченко

Єлизавета

Валеріївна

Удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на прикладі ТОВ “LAS SYSTEMS”) к.е.н., ст. викл. Чорній В.В.
8. Лісовська

Поліна

Олегівна

Маркетингові заходи підвищення конкурентоспроможності експортної продукції підприємства (на прикладі ТОВ “Грідінсофт”) к.е.н., доц.

Голюк В.Я.

9. Менько

Юлія

Іванівна

Удосконалення логістичних процесів зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на прикладі ПАТ “МХП”) к.е.н., ст. викл. Черняк Г.М.
10. Отрох

Ірина

Анатоліївна

Забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства в умовах євроінтеграції (на прикладі ПАТ «Київмедпрепарат») к.е.н., доц.

Артеменко Л.П.

11. Пазюра

Андрій

Васильович

Удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на прикладі ТОВ «МКМ СЕРВІС ЛТД») к.е.н., ст. викл. Жалдак Г.П.
12. Пімонова

Катерина

Анатоліївна

Розширення зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на прикладі ПАТ «Київмедпрепарат») к.е.н., доц.

Луценко І.С.

13. Рижій

Ярослава

Сергіївна

Розроблення стратегії виходу підприємства на європейський ринок (на прикладі ТОВ “LAS SYSTEMS”) к.е.н., доц. Пічугіна М.А.
14. Слюсаренко

Юлія

Юріївна

Управління міжнародним проектом (на прикладі ТОВ «Сівітта Україна») к.е.н., доц.

Луценко І.С.

15. Ченадець

Анар

Октайович

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на прикладі ПП «Фірма Світлобудсервіс») к.е.н., ст. викл. Кузнецова К. О.
16. Шовкун

Дар`я

Юріївна

Розвиток експортної діяльності підприємства в умовах інтеграційних процесів  (на прикладі Філії  “Охтирський сиркокоибінат” ПП “Рось”) к.е.н., доц.

Манаєнко І.М.

 

№пп Прізвище, ім’я, по-батькові студента Тема  дипломної роботи бакалавра Посада,вчена ступінь та звання, прізвище та ініціали  керівника ДРБ 
1 2 3 4 
6.030601 “Менеджмент “
Навчальна група УЗ-42
1. Артюшевська

Анна

Віталіївна

Формування програми просування підприємства на ринку міжнародних транспортних перевезень (на прикладі ТОВ «ЕІР КИЇВ КАРГО») к.е.н., доц. Дунська А.Р.
2. Бузинник

Оксана

Василівна

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємства на основі продуктових інновацій (на прикладі ПрАТ «Вентиляційні системи») к.е.н., доц. Дунська А.Р.
3. Василенко

Марія

Юріївна

Підвищення ефективності імпортних операцій підприємства( на прикладі ТОВ «Сервіс Центрпостач») к.п.н., доц. Пермінова С. О.
4. Гундар

Олеся

Сергіївна

Оптимізація зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на прикладі ТОВ «ІНТЕРЕКСТ LTD») к.е.н., доц. Дунська А.Р.
5. Крутько

Дарія

Юріївна

Підвищення конкурентоспроможності експортної продукції підприємства (на прикладі ТОВ “Індастріал кепітал”) к.п.н., доц. Пермінова С. О.
6. Левчук

Катерина

Вікторівна

Забезпечення конкурентоспроможності зовнішньоекономічної  діяльності підприємства (на прикладі ТОВ «Тенгруп») к.е.н., доц. Артеменко Л.П.
7. Матвєєва

Вероніка

Андріївна

Підвищення ефективності імпортної діяльності підприємства  (на прикладі ТОВ «ТОЙДІКО Україна») к.е.н., ст.викл. Чорній В.В.
8. Ніканорова

Аліна

Юріївна

Удосконання зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на прикладі ПрАТ «Укрмедфарм») к.е.н., доц.

Голюк В.Я.

9. Панченко

Анна

Євгенівна

Підвищення конкурентоспроможності організації в умовах глобальних змін

( на прикладі Торгово-промислової палати України)

к.е.н., ст.викл. Кузнєцова К.О.
10. Просяник

Ірина

Валеріївна

Організаційно-економічні інструменти розширення зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на прикладі ТОВ «КТД ГРУП КОМПАНІ») к.е.н., доц.

Манаєнко І. М.

11. Семененко

Марія

Володимирівна

Підвищення ефективності імпортних логістичних потоків підприємства (на прикладі ПАТ «Київмедпрепарат»)  к.е.н., доц. Пічугіна М. А.
12. Таран

Вероніка

Валеріївна

Удосконалення експортної діяльності підприємства (на прикладі ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат») к.е.н., доц.

Луценко І. С.

13. Чорна

Вікторія

Олегівна

Стратегічне планування імпортних операцій підприємства (на прикладі ТОВ «Укрком») к.е.н., доц. Пічугіна М. А.
14. Якимець

Ірина

Андріївна

Розширення експортної діяльності підприємства харчової промисловості в умовах інтеграційних процесів ( на прикладі ПрАТ ” Тернопільський молокозавод”) к.е.н., доц. Пічугіна М. А.

 

 

№пп Прізвище, ім’я, по-батькові студента Тема  дипломної роботи бакалавра Посада,вчена ступінь та звання, прізвище та ініціали  керівника ДРБ 
1 2 3 4 
6.030601 “Менеджмент”
Навчальна група УІ-41
 

1.

Грінкевич

Дмитро

Олегович

Формування системи інтернет-комунікацій для просування стартап проекту на ринку України (на прикладі проекту «Літт Бегс») к.е.н., доц.

Кравченко М.О.

2. Коба

Аліна

Анатоліївна

Впровадження інноваційної діяльності на підприємстві
(на прикладі ПАТ «Миронівський хлібопродукт»)
к.е.н., доц.

Гук О.В..

3. Кулик

Єгор

Сергійович

Забезпечення інноваційного розвитку підприємства
(на прикладі ТОВ «Ніко Авто Інвест»)
к.е.н., доц.

Гук О.В..

4. Лещенко

Світлана

Сергіївна

Впровадження  інноваційних інформаційних технологій на підприємстві
(на прикладі ТОВ «Небесна криниця ЛТД»
к.е.н., доц.   Бояринова К.О.
5. Литвинова

Поліна

Віталіївна

Розробка бізнес-моделі функціонування інноваційного акселератора (на прикладі ТОВ «Бізнес-акселератор Агрочелендж») к.е.н., доц.

Кравченко М.О.

6. Лютенко

Станіслав Олександрович

Розробка методів просування стартап проекту на вітчизняному ринку (на прикладі проекту «Digget») к.е.н., доц.

Жигалкевич Ж.М.

7. Прокопченко

Аліна

Олександрівна

Маркетинг комунікацій як чинник конкурентоспроможності інноваційного підприємства (на прикладі ТОВ «ЕкоСофт») к.е.н., доц.

Жигалкевич Ж.М.

8. Риченко

Ганна

Віталіївна

Клієнт-орієнтоване управління інноваційною діяльністю підприємства (на прикладі представництва компанії «Beetroot» в Україні к.е.н., доц.

Кравченко М.О.

9.

 

Ступак

Ганна

Володимирівна

Бренд-менеджмент підприємства на інноваційних засадах
(на прикладі ТОВ «Богдан Ліфт»)
к.е.н., доц.

Жигалкевич Ж.М.

Група УВ-61
1 Бабій Ангеліна Михайлівна Удосконалення управління маркетинговою діяльністю підприємства доцент, к.е.н., доц.

Артеменко Л.П.

2 Васильцова Тетяна Володимирівна Забезпечення технологічного розвитку підприємства Ст. викл., к.е.н. Копішинська К.О.
3 Гавчук  Андрій Олександрович Забезпечення економічної безпеки підприємства доцент, к.е.н. Пічугіна М.А.
4 Глиняний Євгеній Вадимович Удосконалення системи управління професійним навчанням персоналу підприємства доцент, к.б.н., доц. Ситник Н.І.
5 Драгомощенко Андрій Олексійович Бізнес-планування розширення діяльності підприємства доцент, к.е.н. Салоїд С.В.
6 Ібрагімов Ільяс Рафікович Підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі оптимізації витрат доцент, к.е.н., доц.

Чупріна М.О.

7 Коваленко Олександр Ігорович Бізнес-планування виробничої та збутової діяльності підприємства

 

доцент, к.е.н., доц. Голюк В.Я.
8 Лис Анна Сергіївна Підвищення корпоративної відповідальності компанії асистент, к.е.н. Воржакова Ю.П.
9 Мельник Катерина Геннадіївна Діджиталізація  управління бізнес-процесами в компанії асистент, к.е.н. Воржакова Ю.П.
10 Міхіна Анастасія Олегівна Удосконалення кадрової політики  в забезпечені конкурентоспроможності підприємства асистент, к.е.н. Колешня Я.О.
11 Нечитайло Марина Ігорівна Удосконалення системи управління персоналом підприємства доцент, к.е.н. Салоїд С.В.
12 Подворна Галина Анатоліївна Розробка проекту екологічного вендінгу підприємства доцент, к.е.н., доц.

Артеменко Л.П.

13 Пономаренко Анастасія Сергіївна Планування виробництва нового продукту на підприємстві старший викладач, к.е.н. Копішинська К.О.
14 Сабадишин Владислав Вадимович Бізнес-план впровадження випуску нового продукту на підприємстві доцент, к.е.н., доц.

Жигалкевич Ж.М.

15 Серб Анна Костянтинівна Обґрунтування напрямів підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства доцент, к.б.н., доц. Ситник Н.І.
16 Соловйова Тетяна Емілівна Організаційно-економічне забезпечення розвитку кадрового потенціалу підприємства доцент, к.е.н., доц.

Нагорна І.І.

17 Федун Віталій Володимирович Підвищення конкурентоспроможності підприємства на засадах диверсифікації діяльності доцент, к.е.н., доц.

Лазаренко Л.П.

18 Шекера Ольга Олександрівна Забезпечення конкурентоспроможності кондитерського підприємства доцент, к.е.н., доц.

Голюк В.Я.

Група УЗ-61
1 Байло Олександр Олександрович Удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємства Доцент, к.е.н.

Кузнєцова К.О.

2 Бережний Юрій Владиславович Впровадження інтернет-маркетингу для активізації зовнішньо-економічної діяльності підприємства Доцент, к.е.н.

Кузнєцова К.О.

3 Гаврилюк Владислав Андрійович Інноваційні технології організації складського комплексу імпортно-орієнтованого підприємства Доцент, к.е.н. Манаєнко І.М.
4 Данильчук Олександр Олександрович Розширення зовнішньоекономічної діяльності підприємства Старший викладач, к.е.н. Дергачова Г.М.
5 Деркач Дар’я Олексіївна Удосконалення управління конкурентоспроможністю продукції Старший викладач, к.е.н. Чорній В. В.
6 Казакова Олена Володимирівна Організація експортної діяльності підприємства із застосуванням електронної комерції Доцент, к.е.н. Чупріна М.О.
7 Ковальчук Богдан Сергійович Удосконалення зовнішньоекономічної діяльності деревообробного підприємства Доцент, к.е.н. Чупріна М.О.
8 Косинська Анна Олександрівна Впровадження інформаційних технологій у зовнішньоекономічну діяльність підприємства Старший викладач, к.е.н. Копішинська К.О.
9 Макарова Марина Віталіївна Розвиток інформаційно-телекомунікаційної діяльності підприємства на основі міжнародного співробітництва Доцент, к.е.н. Манаєнко І.М.
10 Марченко Руслана Валеріївна Науково-технічний розвиток підприємства на основі міжнародної кооперації Доцент, к.е.н. Манаєнко І.М.
11 Омельченко Єлизавета Сергіївна Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства пивовареної галузі Старший викладач, к.е.н. Чорній В.В.
12 Петренко Дар’я Олександрівна Впровадження екологічних стандартів країн ЄС на підприємстві та їх адаптування під український ринок. Старший викладач, к.е.н. Чорній В.В.
13 Пінчук Олександр Васильович Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства Старший викладач, к.е.н. Дергачова Г.М.
14 Сидоришина Інна Валеріївна Удосконалення експортної діяльності підприємства Доцент, к.п.н., доц. Пермінова С.О.
15 Тюх Микита Олександрович Удосконалення імпортної діяльності підприємства Доцент, к.п.н., доц. Пермінова С.О.
16 Федоренко Дарина Юріївна Залучення іноземних інвестицій в об’єкти  комунальної власності Старший викладач, к.е.н. Чорній В.В.
17 Чан Тхі Нгок Ань Розвиток  зовнішньоекономічної діяльності  підприємства Доцент, к.п.н., доц. Пермінова С.О.
Група УІ-61
1. Бездольна Олена Андріївна Підвищення економічної ефективності інноваційної діяльності підприємства Доцент, к.е.н.,

доц. Мохонько Г. А.

2. Волошиновська Ірина Віталіївна Впровадження технологічних інновацій у виробничу діяльність підприємств Ст. викладач, к.е.н., Копішинська К. О.
3. Дмитрієнко
Андрій Олександрович
Організаційно-економічне забезпечення підвищення інноваційної активності підприємства Професор,д.е.н.,

доц. Бояринова К. О.

4. Добровінська
Яна
Вікторівна
Формування системи управління знаннями інноваційно орієнтованого підприємства Доцент,к.б.н.,

доц. Ситник Н. І.

5. Єфімова Єлизавета Євгенівна Реалізація інноваційного проекту на підприємстві Доцент, к.е.н.,

доц. Жигалкевич Ж. М.

6 Жиренкова
Єлизавета Сергіївна
Розвиток потенціалу підвищення інноваційної конкурентоспроможності підприємства Професор, д.е.н.,

доц. Бояринова К. О.

7 Клименко
Катерина Олександрівна
Забезпечення розвитку інноваційного потенціалу підприємства Доцент, к.е.н., доц.
Мохонько Г. А.
8 Кучма
Олена
Юріївна
Забезпечення розвитку підприємства на основі реалізації інноваційно-інвестиційних проектів Доцент, к.е.н., доц.
Гук О. В.
9 Малишевська
Аліна
Олегівна
Підвищення інноваційної активності підприємства шляхом створення agile-команди Професор,д.е.н., доц.
Кравченко М. О.
10 Матвієнко
Анна Олександрівна
Забезпечення розвитку інтелектуального капіталу підприємства Доцент,к.б.н., доц..
Ситник Н. І.
11 Мельник
Анна Володимирівна
Розвиток інноваційної діяльності підприємства шляхом впровадження нових продуктів Доцент, к.е.н., доц.
Гук О. В.
12 Рудюк
Євгеній Олександрович
Формування системи інтернет-комунікацій для просування інноваційної продукції на ринку Ст. викладач, к.е.н.,
Копішинська К. О.
13 Чоні
Ілля Володимирович
Впровадження технологічної інновації в діяльність підприємства Доцент, к.е.н.,

доц.Гук О. В.

Група УЛ-61
1 Верук Максим Вадимович Підвищення  ефективності логістичної діяльності підприємства Доцент, к.е.н., доц.

Артеменко Л. П.

2 Вожжова Катерина Андріївна Удосконалення логістики міжнародних авіа-перевезень Доцент, к.е.н., доц.  Голюк В.Я.
3 Дем`ян Аліна Любомирівна Удосконалення логістичної діяльності підприємства Ст. викладач, к.е.н., Жалдак Г.П.
4 Дорош Владислав Олександрович Оптимізація складської логістики підприємства Доцент, к.е.н., доц. Луценко І. С.
5 Калініченко Катерина Дмитрівна Підвищення ефективності логістичної діяльності підприємства на засадах контролінгу Доцент, к.е.н., доц. Савицька О.М.
6 Коцюк Дмитро Віталійович Удосконалення транспортування продукції підприємства на засадах логістики Доцент, к.е.н., доц. Савицька О.М.
7 Левус Яна Олександрівна Організація транспортно-експедиційної діяльності підприємства Доцент, к.е.н., доц. Нагорна І.І.
8 Литвиненко

Анна

Геннадіївна

Удосконалення господарської діяльності підприємства на основі логістичної концепції Доцент, к.е.н., доц. Луценко І. С.
9 Павленко Анжеліка Олегівна Удосконалення логістичної діяльності підприємства Доцент, к.е.н., доц. Голюк В.Я.
10 Мацишина Олександра Вікторівна Організація постачання матеріальних ресурсів на підприємстві Доцент, к.е.н., доц.
Нагорна І. І.
11 Сахненко Олександр Олександрович Організація логістичної діяльності на підприємстві Доцент, к.е.н., доц. Савицька О.М.
12  Мусатов Олег Сергійович Оптимізація складської логістики виробничого підприємства Доцент, к.е.н., доц.  Шкробот М.В.
13 Семендяк Вікторія Сергіївна Реінжиніринг логістичних бізнес-процесів Доцент, к.е.н.,

Пічугіна М.А.

14 Стародуб Ірина Олександрівна Удосконалення логістичної діяльності авіатранспортного підприємства Доцент, к.е.н., доц.  Голюк В.Я.
15 Тригуб Олександра Петрівна Розробка та впровадження системи рециклінгу на підприємстві Доцент, к.е.н., доц.

Артеменко Л. П.

16 Шкабура Вікторія Володимирівна Шляхи оптимізації транспортної логістики Доцент, к.е.н., доц.

Мохонько Г.А.

17 Шрамко Назар Володимирович Логістична підтримка реалізації проектів підприємства Доцент, к.е.н.,

Пічугіна М.А.

18. Яворський Мар‘ян Анатолійович Удосконалення складської діяльності на засадах логістики Ассистент,к.е.н.

Воржакова Ю.П.