[google-translator]
Вівторок , 15 Червень 2021
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Можливість безкоштовної публікації в журналі

Для судентів та викладачів кафедри менеджменту:
можливість безкоштовної публікації в журналі університету-партнера КПІ імені Ігоря Сікорського. Scientific Papers of the Częstochowa University of Technology Management індексований в системі індекс Копернікус, виходить 4 рази на рік. Посилання на сайт журналу https://zim.pcz.pl/znwz/strona-glowna.html