Субота , 15 Грудень 2018
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством»

23 квітня 2015 року кафедрою менеджменту факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету  України «КПІ» проведено  VІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Сучасні підходи до управління підприємством» з міжнародною участю за підтримки декана факультету менеджменту та маркетингу, д.т.н., професора О.А. Гавриша, під керівництвом завідувача кафедри менеджменту, д.е.н., проф. В.В. Дергачової. Основною метою конференції було обговорення актуальних питань управління підприємством з урахуванням сучасних тенденцій розвитку національної економіки в глобальному середовищі – від суто теоретичних засад розвитку мікро- та макросередовища до прикладних проблем впровадження принципів інноваційної, інформаційної та інвестиційної складових у практику управління підприємством. Конференцію призначено для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів та студентів  економічних, технічних та гуманітарних спеціальностей.
За результатами конференції видано збірник наукових праць ►Завантажити pdf 
Працювало три тематичні напрями:
1. Інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних підходів до управління підприємством;
2. Макроекономічні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в контексті міжнародної інтеграції;
3. Формування та розвиток конкурентоспроможності сучасного бізнесу

Порядок роботи конференції:

10:00-10:20 – реєстрація учасників (зал №1 Національної технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка );
10:20-13:00 – урочисте відкриття конференції. Пленарне засідання (зал №1 Національної технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка);
13:00-13:30 – кава-брейк;
13:30-17:00 – засідання за тематичними напрямами (зали Національної технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка):Зал №1 – напрям №1: Інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних підходів до управління підприємством

Зал №9 – напрям №2: Макроекономічні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в контексті міжнародної інтеграції

Зал №10 – напрям №3: Формування та розвиток конкурентоспроможності сучасного бізнесу

На урочистому відкритті конференції виступили:

 1. Дергачова Вікторія Вікторівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту НТУУ «КПІ».
 2. Луіс Фернандо Мачадо, Перший секретар Посольства Федеративної Республіки Бразилія в Україні.
 3. Смоляр Любов Гаврилівна, к.е.н., професор, ректор ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів».
 4. Тупкало Віталій Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Державного університету телекомунікацій.
 5. Ляшенко Олександра Миколаївна, д.е.н., професор, вчений секретар Національного інституту стратегічних досліджень.
 6. Гальперіна Любов Павлівна, к.е.н., професор кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ ««Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
 7. Войтко Сергій Васильович, д.е.н., професор,  в.о. завідувача кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ».
 8. Кубіс Євгеній Вікторович, незалежний консультант з інформаційних технологій, економічної безпеки та інвестиційним проектам.

В роботі конференції взяли участь 137 учасників, зокрема з НТУУ «КПІ» (116 учасників, в тому числі 104 учасники з кафедри менеджменту), а також представники інших вузів і державних установ м. Києва (6 учасників) та України (11 учасників).

 • Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м.Київ – 1;
 • Державний університет телекомунікацій, м. Київ – 2;
 • Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ – 1;
 • Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ – 1;
 • Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ – 1;
 • Національний університет «Львівська політехніка», м.Львів – 4;
 • Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м. Дрогобич – 1;
 • Харківський інститут фінансів УДУФТ, м.Харків – 1;
 • Луцький національний технічний університет, м. Луцьк – 1;
 • Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень в м. Дніпропетровську, м. Дніпропетровськ – 1;
 • Донецький національній університет, м.Вінниця – 3.

Були представники інших країн – Технічний університет Варна, м. Варна, Болгарія (1 учасник); Санкт-Петербурзький політехнічний університет Петра Великого, м. Санкт-Петербург, Росія – 3 учасники.

Для участі викладачами, молодими вченими, аспірантами та студентами подано 107 статей (38 статей за тематичним напрямом №1, 24 статей­ ­– за тематичним напрямом №2 та 45 статей – за тематичним напрямом №3). Під час проведення конференції зареєструвалось 85 учасники, з них доповідались 40 учасник  (тематичний напрям № 1 – 16 учасників, тематичний напрям № 2 – 10 учасників, тематичний напрям №3 – 14 учасників).

Подані статті відображають широкий діапазон результатів досліджень, проведених науковцями, аспірантами та студентами з різних міст і навчальних закладів. Особливу увагу приділено науковим та прикладним аспектам менеджменту. Перелік проблемних питань охоплює різні галузі й сфери управління реальним сектором економіки. Наведені результати є науково обґрунтованими, містять пропозиції нетривіальних інноваційних рішень та підходів до управління, яких гостро потребують підприємства з огляду на сучасні економічні тенденції.