[google-translator]
П’ятниця , 10 Липень 2020
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Бондарь Валерія Юріївна

Бондар Валерія Юріївна

Освіта: Вища, закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Факультет менеджменту та маркетингу) за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та здобула кваліфікацію – магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Студенту:
Вчений ступінь  
Вчене звання
Наукова діяльність: автор близько 20 наукових праць
Навички:
 • аналіз фінансово-економічної діяльності підприємств
 • аналіз мікро-, макросередовища господарських суб’єктів, визначення їх можливостей та загроз
 • підготовка первинних документів до укладених ЗЕД-договорів (рахунки-фактури, специфікації, акти виконаних робіт тощо)
 • аналіз ефективності зовнішньоторговельних операцій

Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=VrqTGs0AAAAJ&hl=uk

E-mail: bondar_valeriya@ukr.net; v.u.bondar@gmail.com

Intellect: http://intellect.management.kpi.ua/profile/bvy9

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6853-8622

Публікації

Статті у фахових виданнях:

 1. Бондар В. Ю. Сутність поняття «організаційно-економічний механізм управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства». Ефективна економіка. 2018. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6503
 2. Бондар В.Ю. Аналіз позицій українських підприємств у світовому експорті машинобудівної продукції. Інвестиції: практика та досвід. Київ, 2018. №13, с. 58-61, Url http://www.investplan.com.ua/pdf/13_2018/12.pdf

Статті:

 1. Бондар В.Ю. Аналіз факторів, що впливають на ефективність експорту машинобудівної галузі. Збірник наукових праць” Сучасні підходи до управління підприємством”, 2017, 2: 238-246.,
  Url –http://spu.fmm.kpi.ua/article/view/106877/103609

Тези доповідей:

 1. В.Ю. Бондар. Особливості розвитку вітчизняних підприємств в умовах глобалізації . Сучасні підходи до управління підприємством: : зб. тез доп. Х Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2019 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019.
 2. В.Ю. Бондар. Аспекти експортоорієнтованого розвитку вітчизняних підприємств . Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: теорія і практика : : зб. тез доп. ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених і студентів , 27 лист. 2018 р. Київ, 2019. Url -http://fitu.kubg.edu.ua/images/stories/Departments/ku/Zbirnyk_conference_27-11-2018.pdf
 3. В.Ю. Бондар. Експортоорієнтована модель зростання економіки .
  Науково-технічний розвиток: економіка, технологія, управління: збірник пр. ХVІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 27 березня 2018 р.) 2018.