Субота , 15 Грудень 2018
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

V Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством»

524 квітня 2014 року кафедрою менеджменту факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного Університету «КПІ» було проведено  V Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Сучасні підходи до управління підприємством» з міжнародною участю за підтримкою деканату факультету менеджменту та маркетингу, д.т.н., професора О.А. Гавриша, під керівництвом завідувача кафедри менеджменту, д.е.н., проф. В.В. Дергачової Основною метою конференції було обговорення актуальних питань управління підприємством з урахуванням сучасних тенденцій розвитку національної економіки в глобальному середовищі – від суто теоретичних засад розвитку мікро- та макросередовища до прикладних проблем впровадження принципів інноваційної, інформаційної та інвестиційної складових у практику управління підприємством. Конференцію призначено для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів та студентів  економічних, технічних та гуманітарних спеціальностей.

Працювало три тематичні напрями:
1. Інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних підходів до управління підприємством;
2. Макроекономічні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в контексті міжнародної інтеграції;
3. Формування та розвиток конкурентоспроможності сучасного бізнесу

Порядок роботи конференції:

10:00-10:30 – реєстрація учасників (зал №12 Національної технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка);
10:30-12:30 – урочисте відкриття конференції. Пленарне засідання (зал №12 Національної технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка);
12:30-13:30 – кава-брейк;
13:30-17:00 – засідання за тематичними напрямами (зали Національної технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка):Зал №12 – напрям №1: Інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних підходів до управління підприємствомЗал №11 – напрям №2: Макроекономічні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в контексті міжнародної інтеграціїЗал №15 – напрям №3: Формування та розвиток конкурентоспроможності сучасного бізнесу

На урочистому відкритті конференції виступили:
1. Дергачова Вікторія Вікторівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту НТУУ «КПІ».
2. Герман Домінгес, міністр-радник Посольства Аргентинської Республіки в Україні.
3. Хлобистов Євген Володимирович, д.е.н., професор, завідувач відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку» НАН України.
4. Тупкало Віталій Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Державного університету телекомунікацій.
5. Попович Олександр Сергійович, д.е.н., професор, завідувач відділу системних досліджень науково-технологічного потенціалу Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України.
6. Прищепа Вікторія Олександрівна,к.е.н, заступник директора з питань систем управління якістю, Державний центр сертифікації ДСНС України.
7. Жиляєв Ігор Борисович,  д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту, НТУУ «КПІ».
8. Морозов Олександр Федорович, заслужений діяч науки і техніки України д.т.н., професор, професор кафедри менеджменту, НТУУ «КПІ».
9. Шульгіна Людмила Михайлівна, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту, НТУУ «КПІ».
10. Пустовойт Сергій Володимирович, к.т.н., старший науковий співробітник Інституту електрозварювання  ім. Є.О. Патона.

В роботі конференції взяли участь 137 учасник, зокрема факультети НТУУ «КПІ» (124 учасників, в тому числі 120 учасників з кафедри менеджменту), а також представники інших вузів і державних установ м. Києва (3 учасники) та України (8 учасників).
– Державний університет телекомунікацій, м. Київ – 2;
– Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона, м. Київ – 1;
– Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса – 1;
– Донецький національній університет, м. Донецьк  – 4;
– Донецький національній університет економіки і торгівлі  ім.М.Туган-Барановського, м. Донецьк – 1;
– Регіональний філіал Національного інституту стратегічних  досліджень в м. Дніпропетровську, м. Дніпропетровськ– 1;
– Хмельницький національний університет, м. Хмельницький – 1.
Були представники інших країн – ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербурзький державний політехнічний університет», м. Санкт-Петербург, Росія – 2 учасники.

Для участі викладачами, молодими вченими, аспірантами та студентами подано 111 статей (50 статей за тематичним напрямом №1, 20 статей­ ­– за тематичним напрямом №2 та 41 стаття – за тематичним напрямом №3). Під час проведення конференції зареєструвалось 92 учасника, з них доповідались 41 учасник  (тематичний напрям № 1 – 16 учасників, тематичний напрям № 2 – 11 учасників, тематичний напрям №3 – 14 учасників).

За результатами конференції видано збірник наукових праць завантажити

Фото з конференції: