вівторок , 26 Вересень 2017
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Шульгіна Людмила Михайлівна

Загальна інформація: Монографії:
Вчений ступінь Доктор економічних наук pdfМаркетингова діяльність підприємства на ринку послуг зеленого туризму

pdfФормування стратегій інноваційного розвитку підприємств машинобудування

pdfПерспективи маркетингового забезпечення фінансово-економічних моделей надання/отримання освітніх послуг в Україні

pdfКонцептуальні засади впровадження маркетингу співпраці туристичних підприємств

pdfХарактеристика маркетингу співпраці підприємств з позицій системного підходу

pdfМаркетингове управління туристичними підприємствами

pdfМеханізм формування споживчої цінності продукції поліграфічних підприємств

pdfБрендинг: теорія та практика (на прикладі об’єктів комерційної нерухомості)

pdfКейси (ситуаційні вправи) як інструмент актуалізації фахівців економічного наряму

pdfЦіннісні орієнтири, принципи, завдання та інституції економічної освіти

pdfСутність та умови впровадження фінансово-економінчих моделей наданання/отримання освітніх послуг в Україні

pdfMarketing sportowy w kreowaniu wizerunku marki

Вчене звання Професор, керівник наукового гуртка «Маркетинг інновацій промислового підприємства». Відповідальна за міжнародну діяльність кафедри, у т.ч. за міжнародну мобільність студентів.
Наукова діяльність: Автор та співавтор більш ніж 270 наукових і навчально-методичних друкованих праць.
Наукові інтереси:
  • маркетингова діяльність підприємств;
  • маркетинг інновацій;
  • маркетинг персоналу;
  • маркетингові дослідження;
  • маркетингові комунікації та цінова політика підприємств;
  • тратегічне управління економічним розвитком.

Монографії