вівторок , 26 Вересень 2017
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Шеховцова Ірина Анатоліївна

Публікації

2014-2011 роки:
1. Черниш Ю.О., Шеховцова І.А. Економічні методи стимулювання запровадження “зелених технологій” субьєктами господарювання”, – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Економіка і управління: досягнення та перспективи, – Одеса, 23-24 листопада, Ч2, – О:ЦЕДР: Ч”-116Сю, С53-56
2. Черниш Ю.О., Шеховцова І.А. “Чинники підвищення ефективності організації”- Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Рівне-Київ-Дніпропетровськ, 30-31 травня 2013 у шости томах, Т1-С105, С92-100
3. Шеховцова І.А., Пащина Н.Г. “Використання методів прогнозування при розрахунках прибутковості підприємства”, – Випуск № 6(09), наукового журналу “Молодий вчений”, червень 2014 р, м.Херсон, С122-126.
4. Шеховцова І.А., Завальна О.С., ” Стандарти якості в системі конкурентноспроможності підприємства”, – Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної конференції “Макроекономічні проблеми інвестеційно-інноваційного розвитку” 11-12 жовтня 2013 р., -К, С365, С57-60.
5. Шеховцова І .А.” Управління бізнеспроцесами підприємств”, -Матеріали науково-практичної конференції “Сучасні підходи до управління підприємством”, С 234-238, 23.04.2014.
6. Шеховцова І.А., Скляр А.Ю. “Проблеми застосування методів прогнозування в умовах невизначенності”, Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції :Сучасні економічні проблеми розвитку промислового сектору в Україні, 29-30 квітня 2014 року, м.Дніпропетровськ, С33-37.
7. Шеховцова І. А., Гаврилко Г. Г. ” Організаційна культура й ефективність діяльності підприємства”, – Збірник наукових праць, випуск 12, 2013 р- Сучасні проблеми економіки і підприємництва, С318, С213-216.
8. Шеховцова І. А. , Пилова М. Ю. “Функціональний підхід до характеристики ефективності управління діяльністю підприємства”, Збірник наукових праць, випуск 12, 2013 р- Сучасні проблеми економіки і підприємництва, С318, С308-313.
10. Шеховцова І.А., Коваль А.В. Ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства в умовах// Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15 березня 2012 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2012. – 531 с., С.353-356
11. Шеховцова І.А., Єсипович А.А. Процес безперервного покращення якості на підприємстві// Сучасні підходи до управління підприємством: Збірник наукових праць IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15 березня 2012 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2012. – 531 с., С.524-528
12. Шеховцова І.А., Коваль А.В. Проблеми впровадження телекомунікаційних технологій у бізнесі // Проблеми впровадження інформаційних систем і технологій в економіці та бізнесі: Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2012 р. – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2012. – 421 с.
13. Шеховцова І.А., Проблеми використання інформаційних логістичних систем на підприємствах України // Інновації у ХХІ столітті: Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25.01.2012р.-,м.Сімферополь,- .536с.
14. Шеховцова І.А., Фурсік О.І. Логістика складування // Veda a vznik – 2011-2012: Materialy VIII Mezinarodni Vedencko – prakticka konference? Dil.12- Praha:Publishing House Education and Science s.s.o.- 27 грудня 2011 – 05 січня 2012р.- 107 c., С.5-8
15. Шеховцова І.А., Марченко Ю.М New opportunities in E-logistic // VIII International Students Conference 2012проведення: 01.12.2011
16. Шеховцова І.А., Рощина Н.Ю E-logistic // VIII International Students Conference 2012проведення: 01.12.2011
17. Шеховцова І.А., Сергійко О.С. Procurement of the XXI century // VIII International Students Conference 2012проведення: 01.12.2011
18. Шеховцова І.А., Трихліб Т.В Логістичний процес на складі: основні проблеми ефективності складування // Veda a vznik – 2011-2012: Materialy VIII Mezinarodni Vedencko – prakticka konference? Dil.12- Praha:Publishing House Education and Science s.s.o.- 27 грудня 2011 – 05 січня 2012р.- 107 c.
19. Шеховцова І.А., Ніколаєнко К.В. Перспективные вопросы мировой науки // Міжнародна науково-практична конференція, Болгарія, 17-25 грудня 2011, Болгарія;
20. Шеховцова І.А., Рощина Н.Ю. ІТ- технології в управлінні // Міжнародна науково-практична конференція, Болгарія, 17-25 грудня 2011, Болгарія;
21. Шеховцова І.А., Мелешко А.С. Управління логістичним забезпеченням діяльності підприємства // Міжнародна науково-практична конференція, Болгарія, 17-25 грудня 2011, Болгарія.