Вівторок , 18 Грудень 2018
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

РЕЗУЛЬТАТИ VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством» з міжнародною участю, м. Київ

23 квітня 2015 року кафедрою менеджменту факультету менеджменту
та маркетингу Національного технічного університету України «КПІ»
проведено VІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Сучасні
підходи до управління підприємством» з міжнародною участю за підтримки
декана факультету менеджменту та маркетингу, д.т.н., професора О.А.
Гавриша, під керівництвом завідувача кафедри менеджменту, д.е.н., проф.
В.В. Дергачової.
Працювало три тематичні напрями: 1. Інноваційні, інформаційні,
інвестиційні складові сучасних підходів до управління підприємством;
2. Макроекономічні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю
підприємств в контексті міжнародної інтеграції; 3. Формування та розвиток
конкурентоспроможності сучасного бізнесу
На урочистому відкритті конференції виступили:
1. Дергачова Вікторія Вікторівна, д.е.н., професор, завідувач
кафедри менеджменту НТУУ «КПІ».
2. Луіс Фернандо Мачадо, Перший секретар
Посольства Федеративної Республіки Бразилія в Україні.
3. Смоляр Любов Гаврилівна, к.е.н., професор, ректор ПВНЗ
«Міжнародний університет фінансів».
4. Тупкало Віталій Миколайович, д.т.н., професор, завідувач
кафедри менеджменту Державного університету телекомунікацій.
5. Ляшенко Олександра Миколаївна, д.е.н., професор, вчений
секретар Національного інституту стратегічних досліджень.
6. Гальперіна Любов Павлівна, к.е.н., професор кафедри
міжнародного менеджменту ДВНЗ ««Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана».
7. Войтко Сергій Васильович, д.е.н., професор, в.о. завідувача
кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ».
8. Кубіс Євгеній Вікторович, незалежний консультант з
інформаційних технологій, економічної безпеки та інвестиційним проектам.
В роботі конференції взяли участь 137 учасників, зокрема з НТУУ
«КПІ» (116 учасників, в тому числі 104 учасники з кафедри менеджменту), а
також представники інших вузів і державних установ м. Києва (6 учасників)
та України (11 учасників).
Нагороджені дипломами:
І місце – Бодак Марина Євгенівна (УЗ-41м), Абрамов Дмитро
Володимирович (УІ-41м), Онопко Алла Сергіївна (УІ-11);
ІІ місце – Гарбовська Наталія Іванівна (ІV курс), Лисенко Анастасія
Володимирівна (УІ-41м), Мельник Валерій Олегович (УЗ-32), Лізягіна Дар’я
Сергіїівна (УВ-11).
ІІІ місце – Лєксін Роман Ігорович (ІV курс), Шкурат Вікторія
Олександрівна (УІ-41м), Михайленко Анастасія Андріївна (ІV курс), Чулкова
Олександра Олександрівна (УВ-41м).