Понеділок , 21 Жовтень 2019
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙ

Спеціалізація «Менеджмент інвестицій та інновацій» орієнтована на підготовку управлінців, здатних працювати в високоінтелектуальних сферах бізнесу, розробляти інвестиційні проекти, спрямовані на забезпечення технологічного оновлення й розвитку підприємств і організацій.

Отримані компетенції та професійні знання дозволяють випускникам працювати в інвестиційних, в тому числі венчурних, компаніях та фондах; в сфері інноваційного підприємництва; керівниками структурних підрозділів підприємств і організацій; менеджерами інноваційних проектів та програм, інвестиційними менеджерами та аналітиками, фахівцями в сфері управління інтелектуальною власністю тощо. Ґрунтовна загальноекономічна підготовка надає можливість працювати також в інших сферах економічної діяльності. Особлива увага приділяється формуванню у випускників підприємницького стилю мислення, розвитку навиків ініціювання та менеджменту власних стартап проектів.

Студенти, що навчаються за спеціалізацією «Менеджмент інвестицій та інновацій», набувають знання, навики та компетенції із проведення системного аналізу інвестиційного та інноваційного потенціалів підприємств; дослідження і прогнозування кон’юнктури ринку інвестицій та інновацій; обґрунтування оптимальних стратегічних рішень щодо інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств і організацій з використанням сучасних методів; управління знаннями; позиціонування, просування й фінансування інноваційних та старап проектів. Володіють методологією формування інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності, методичним інструментарієм оцінки економічної ефективності та фінансової реалізованості інноваційних проектів тощо.

Програми підготовки бакалаврів та магістрів зі спеціальності «Менеджмент інвестицій та інновацій» передбачають вивчення наступних фахових дисциплін:

 • інвестиційний менеджмент,
 • інноваційний менеджмент,
 • креативний менеджмент,
 • фінансовий менеджмент,
 • стратегічне управління,
 • управління знаннями,
 • управління ризиками,
 • управління інтелектуальною власністю,
 • управління стартап-проектами,
 • управління венчурним бізнесом,
 • фінанси, гроші та кредит,
 • бізнес-планування,
 • економіка підприємства, інших.

Програмою підготовки передбачено денну та заочну форми навчання.

Термін навчання складає:

 • для отримання освітнього ступеня бакалавра:
  3 роки 10 місяців;
 • для отримання освітнього ступеня магістра:—
  1 рік 4 місяці – за освітньо-професійною програмою “магістр професійно-практичної підготовки”,
  1 рік 9 місяців – за освітньо-науковою програмою “магістр науково-практичної підготовки”.

 


Для перегляду на весь екран скористайтесь кнопкою   fullsize
По закінченню навчання присвоюється кваліфікація бакалавра з менеджменту, магістра з менеджменту інноваційної діяльності. Термін навчання за денною формою для бакалаврів 4 роки, магістрів – 1,5 роки.
diplomdiplommagistra
Студенти проходять практику на таких підприємствах: науковий парк «Київська політехніка», підприємства-учасники партнерської мережі наукового парку; ДП «Антонов», ДП «Київський авіаційний завод «Авіант»; ВАТ «Фармак»; ЗАТ «Київстар»; ВАТ «Меридіан ім. С.П. Корольова»; ДП «Завод «Арсенал»; ВАТ «Вімм-Білль-Данн Україна», ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», ТОВ «Парус-Україна», інших.