Субота , 15 Грудень 2018
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Мінкін Олександр Юрійович

Публікаціі 2009-2015

1. Мінкін О.Ю. Реформування системи управління якістю освіти// Менеджмент якості освіти і новітні технології навчання у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору», [Текст]:Матеріали VII Міжнародної науково-методичної конференції 20-21 травня 2010 р.-С.134-135

  1. Огієнко Ю.М.,Мінкін О.Ю. Система повного циклу супроводу споживачів//Економіка, управління, фінанси: стан, проблеми та перспективи розвитку [Текст]:Матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, 22-23 квітня 2010р. с.335-336
  2. Засоби формування та реалізаціїї антикризової стратегії підприємства
  3. IV Всеукраїнська науково-практична конференція “СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ”; Назва доповіді – Удосконалення зовнішньоекономічної діяльності інноваційного підприємства; Автори – Мінкін О.Ю., Дишкант А.М. ; Місце проведення – м.Київ; Дата проведення: 11.04.2013

5.V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні підходи до управління підприємством”  ; Назва доповіді – Оцінювання знань в системі факторів мотивації навчальної роботи студентив; Автори – Мінкін О.Ю.; Місце проведення – Київ, НТУУ “КПІ”; Дата проведення: 24.04.2014

  1. V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні підходи до управління підприємством”; Назва доповіді – Стан та перспективи залучення іноземних інвестицій в підприємства нафтогазовидобувної галузі України; Автори – Чорній В.В., Мінкін О.Ю.; Місце проведення – м.Київ; Дата проведення: 24.04.2014
  2. V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні підходи до управління підприємством”; Назва доповіді – Організаційно-економічний механізм забезпечення стратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики; Автори – Шкробот М.В., Мінкін О.Ю.; Місце проведення – м.Київ; Дата проведення: 24.04.2014
  3. VI Всеукраїнська науково-практична конференція з міжеародною участю “Сучаснів підходи до управління підприємством”; Назва доповіді – Проблеми прогнозування соціально-економічного розвитку України; Автори – Шеховцова І.А. Мінкін О.Ю.; Місце проведення – м.Київ; Дата проведення: 23.04.2015
  4. Проблеми розвитку економіки на національному та міжнародному рівні; Назва доповіді – Поточний контроль при оцінюванні навчальної роботи; Автори – Мінкін О.Ю.; Місце проведення – Тернопіль; Дата проведення: 02.06.2015