Понеділок , 21 Жовтень 2019
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Методичні вказівки до проходження практики

Освітній рівень Група\Спеціалізація
Бакалавр Спеціальність 073 «Менеджмент»
Магістр професійно-практичної підготовки

(1,5 роки)

Менеджмент і бізнес-адміністрування
Менеджмент міжнародних проектів
Менеджмент інвестицій та інновацій
Логістика
Магістр науково-практичної підготовки

(2 роки)

Менеджмент і бізнес-адміністрування
Менеджмент міжнародних проектів
Менеджмент інвестицій та інновацій
Логістика