Середа , 19 Лютий 2020
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Методичні вказівки до проходження практики

Освітній рівень Група\Спеціалізація
Бакалавр Спеціальність 073 «Менеджмент»
Магістр професійно-практичної (освітньо-професійної) підготовки

(1,5 (4) роки)

Менеджмент і бізнес-адміністрування
Менеджмент міжнародних проектів
Менеджмент інвестицій та інновацій
Логістика
Магістр науково-практичної підготовки

(2 роки)

Менеджмент і бізнес-адміністрування
Менеджмент міжнародних проектів
Менеджмент інвестицій та інновацій
Логістика