Вівторок , 18 Грудень 2018
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Маркетинг інновацій промислового підприємства

Керівник – д.е.н. проф. Шульгіна Л. М.

Мета та завдання наукових досліджень: забезпечення сприятливих умов для розвитку навиків науково-дослідної роботи у студентів, їх інтелектуального розвитку в студентському середовищі НТУУ «КПІ»;  підготовки студентської молоді до самостійної наукової роботи; організації та проведення в університеті наукових заходів, мистецьких, творчих конкурсів, семінарів, олімпіад,  із залученням студентів, викладачів та працівників НТУУ «КПІ»; участі у змаганнях, конкурсах, науково-практичних конференціях, олімпіадах різного рівня представляючи НТУУ «КПІ»; поглибленого вивчення проблем маркетингу інновацій та їх ролі у розбудові Української держави; організації позанавчальної та виховної роботи із студентською молоддю, пропагування здорового способу життя, підвищення їх інтелектуального та культурного рівня.