Понеділок , 21 Жовтень 2019
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Магістр

Інвестиційне право (анотація / аннотация / annotation)

Інвестиційний менеджмент (анотація / аннотация / annotation)

Інноваційна політика (анотація / аннотация / annotation)

Інноваційний менеджмент (анотація / аннотация / annotation)

Інтелектуальна власність (анотація / аннотация / annotation)

Економіка інноваційного підприємства (анотація / аннотация / annotation)

Корпоративне управління (анотація / аннотация / annotation)

Міжнародне приватне право (анотація / аннотация / annotation)

Маркетинг інновацій (анотація / аннотация / annotation)

Менеджмент ЗЕД (анотація / аннотация / annotation)

Менеджмент організацій (анотація / аннотация / annotation)

Методологія і організація наукових досліджень (анотація / аннотация / annotation)

Методологія наукових досліджень (анотація / аннотация / annotation)

Операційний менеджмент (анотація / аннотация / annotation)

Менеджмент персоналу інноваційного підприємства (анотація / аннотация / annotation)

Публічне адміністрування (анотація / аннотация / annotation)

Управління інноваційними проектами (анотація / аннотация / annotation)

Управління змінами (анотація / аннотация / annotation)

Управління людськими ресурсами (анотація / аннотация / annotation)

Основи управлінського консультування (анотація / аннотация / annotation)

Антикризове управління (анотація / аннотация / annotation)

Договірне право (анотація / аннотация / annotation)

Екологічний менеджмент (анотація / аннотация / annotation)

Управління інноваційними проектами (анотація / аннотация / annotation)

Креативний менеджмент (анотація / аннотация / annotation)

Міжнародні кредитно-розрахункові операції (анотація / аннотация / annotation)

Моделювання інноваційних процесів (анотація / аннотация / annotation)

Міжнародний менеджмент (анотація / аннотация / annotation)

Маркетинг персоналу (анотація / аннотация / annotation)

Інфраструктура інноваційної діяльності (анотація / аннотация / annotation)

Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства (анотація / аннотация / annotation)

Трансфер  технологій (анотація / аннотация / annotation)

Управління венчурним бізнесом (анотація / аннотация / annotation)

Управління конкурентоспроможністю в інноваційній діяльності (анотація / аннотация / annotation)

Управління проектами (анотація / аннотация / annotation)

Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів (анотація / аннотация / annotation)

Управління якістю (анотація / аннотация / annotation)

Фінансовий менеджмент (анотація / аннотация / annotation)

Чинники успішного працевлаштування за фахом (анотація / аннотация / annotation)

Логістична підтримка інноваційної діяльності (анотація / аннотация / annotation)

Інформаційні системи і технології в управлінні інноваційною діяльністю (анотація / аннотация / annotation)

Інформаційні системи в інноваційній діяльності (анотація / аннотация / annotation)

Економічна політика (анотація / аннотация / annotation)

Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень (анотація / аннотация / annotation)

Управління міжнародними організаціями (анотація / аннотация / annotation)

Інформаційні системи і технології в управлінні організацією (анотація / аннотация / annotation)