[google-translator]
П’ятниця , 10 Липень 2020
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Луценко Ірина Сергіївна

Освіта: Вища, закінчила Київський торговельно-економічний інститут за спеціальністю “Економіка та управління в торгівлі та громадському харчуванні” Студенту:
Вчений ступінь Кандидат економічних наук,  захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю “Підприємництво, менеджмент та маркетинг” на тему “Формування логістичних систем на ринку меблів”
 1. Екзаменаційний білет “ЛОГІСТИКА”
 2. “ЛОГІСТИКА” опорний конспект лекцій
 3. Питання на залік
 4. Практичні (семінарські) заняття. План.
 5. ПО 4 “ЛОГІСТИКА” Програма
 6. ПО 4 “ЛОГІСТИКА” Опис кредитного модуля УВ/УІ
 7. “ЛОГІСТИКА” робоча програма кредитного модуля (заочна)
 8. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни “ЛОГІСТИКА”
 9. “Основи проєктування логістичної структури” Силабус
 10. “ЛОГІСТИКА” Силабус УВ
 11. “СКЛАДСЬКА ЛОГІСТИКА” Силабус
 12. ПВ 13.7 “СКЛАДСЬКА ЛОГІСТИКА” програма навчальної дисципліни
 13. “СКЛАДСЬКА ЛОГІСТИКА” робоча програма кредитного модуля
 14. “СКЛАДСЬКА ЛОГІСТИКА” Теми рефератів
Вчене звання Доцент
Наукова діяльність: Автор та співавтор більше 60 наукових та навчально-методичних робіт
Навички:
 • Аналіз і оцінка фінансово-економічної діяльності підприємств;
 • Формування логістичних систем підприємств;
 • Розробка підходів щодо організації реверсивної логістики на мікро- та макрорівні з врахуванням особливостей соціальної складової;
 • Розробка стратегій та механізмів управління ланцюгами поставок;
 • Навики роботи в автоматизованій системі BAS ERP 2.1.

К.е.н, доцент, доцент кафедри менеджменту НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Має  економічну освіту.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації складає 18,5 років.

Керівник секції «Логістика», керівник наукового гуртка «Логістичний менеджмент».

Навчальні курси (2019/2020 н.р.): «Логістика»,  «Складська логістика», «Міжнародні транспортно-логістичні системи», «Управління ланцюгами поставок», «Наукова робота за темою магістерської дисертації».

Автор понад 60 наукових та науково-методичних друкованих праць.

Наукові інтереси: логістика, функціональна логістика, суспільна логістика, екологістика, управління каналами розподілу, рециклінг, управління якістю, моделі досконалости організації.

закінчила Київський торговельно-економічний інститут за спеціальністю “Економіка та управління в торгівлі та громадському харчуванні”

у 2001 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю “Підприємництво, менеджмент та маркетинг” на тему “Формування логістичних систем на ринку меблів”

у 2007 році отримала вчене звання доцента

у 2015 році виконала вимоги до компетентності “Менеджер якості” згідно з міжнародним стандартом ISO 9001:2008 та підтвердила знання та навички у відповідності до вимог “Схеми сертифікації персоналу Європейської організації якості (EOQ)”

у 2015 році підвищувала кваліфікацію в Інституті післядипломної освіти НТУУ “КПІ” за програмлю “Основи управління проектами”

у 2017 році пройшла курс підвищення кваліфікації за програмою “Фінансові та інформаційні технології в бізнесі в умовах невизначеності” (МУФ)

Керівник ініціативної НДР «Удосконалення процесів управління логістичними системами українських підприємств в умовах інтеграції у світову економіку» (д/р № 0117U005641)