Середа , 19 Лютий 2020
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Логістика

За освітньою програмою «Логістика» здійснюється підготовка фахівців, які можуть працювати керівниками і менеджерами служб логістики підприємств різних галузей економіки;  консультантами та експертами в компаніях, що займаються логістичним консалтингом та аутсорсингом; фахівцями в компаніях, які професійно займаються логістикою та надають логістичні послуги, зокрема: транспортно-екпедиційних підприємствах, складських комплексах, митних терміналах, транспортно-логістичних і дистрибутивних центрах; менеджерами із матеріально-технічного забезпечення, постачання та збуту, директорами малого підприємництва (виробничого, виробничо-комерційного, транспортного, складського), професіоналами з ефективності підприємництва.

Випускники за освітнью програмою «Логістика» набувають знання, навички та компетенції зі здійснення управлінської діяльності щодо проектування, формування та оптимізації логістичних систем  на всіх рівнях економіки та в усіх галузях виробничої та невиробничої сфери; проведення комплексного аналізу ефективності діяльності управління ланцюгами поставок та виявлення напрямів їх оптимізації; визначення напрямів та оцінювання ефективності розвитку організаційно-структурних форм логістичного управління, інтеграції організацій, управлінських процесів та діяльності структурних підрозділів підприємств; здійснення фінансового планування діяльності логістичних підприємств та вибору оптимальної логістичної стратегії з урахуванням прийнятого рівня ризику; регулювання корпоративних фінансових потоків; розробки моделей логістичних процесів, здійснення моделювання бізнес-процесів в логістиці; визначення напрямків та оцінки ефективності використання інформаційних системі технологій, інноваційних технологій та інвестицій в логістиці. Програми підготовки бакалаврів та магістрів  за освітньою програмою „Логістика” передбачають вивчення наступних фахових дисциплін:

– логістичний менеджмент;
– управління ланцюгами поставок;
– економіка та фінанси підприємства;
– бухгалтерський облік та аудит;
– менеджмент;
– логістичне обслуговування;
– маркетинг;
– управління ризиками;
– інформаційні технології в менеджменті;
– управління бізнес-процесами та їх реінжиніринг;
– управління проектами;
– фінансовий менеджмент;
– єврологістика.

Студенти проходять практику на таких підприємствах: ЗАТ«ПАН Логістік»; ВАТ «Меридіан ім. С.П.Корольова»; ДП «Завод «Арсенал»; ЗАТ «Єврокар»; ВАТ «Вімм-Білль-Данн Україна»; ВАТ «Київметалопром»; ВАТ «Завод «Русава»; «ЗАТ «Перший Київський молочний завод»; Нафтогазовидобувне управління ВАТ «Чернігівнафтогаз»; ЗАТ «Швейне підприємство «Юність»; ЗАТ «Київобленерго» та ін.

Термін навчання  для бакалаврів – 3 роки 10 місяців, магістрів науково-практичної підготовки – 1 рік 9 місяців, магістрів професійно-практичної підготовки – 1 рік 4 місяці.