Понеділок , 21 Жовтень 2019
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Лазоренко Таїсія Василівна

Освіта: Студенту:
Вчений ступінь
Вчене звання
Наукова діяльність:
Навички:

lazorenko

Публікації  2017-2018

Лазоренко Т.В. Перспективи членства України в науковій організації EUREKA/ Лазоренко Т.В., Біловол А.О.// Збірник наукових праць «Проблеми і перспективи розвитку піприємництва». –Харків: –2017. –№4(19).– С.15-20.(Фахове видання, Index Copernicus)

Лазоренко Т.В.  Розвиток франчайзингу у світі та в Україні/ Лазоренко Т.В., Фролова А.// Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава». –Тернопіль: –2017. –Випуск 2(17). –С. 199-207.(Фахове видання, Index Copernicus)

Лазоренко Т.В. Рекламний менеджмент/ Лазоренко Т.В., Максимчук А.І.// Зб. Тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Зимовінаукові підсумки 2017 року».–Дніпро: –2017, ч.2., С.16-20.

Лазоренко Т.В. Використання досвіду реалізації кадрової політики підприємствами легкої промисловості / Лазоренко Т.В., Андрійчук М.І.// Електронний науковий журнал «Приазовський економічний вісник». Запоріжжя;  –2018, Випуск №1(6). –С.27-30. (Фахове видання).

Лазоренко Т.В. Оцінка ефективності навчання персоналу в ІТ компаніях/ Лазоренко Т.В., Німуха Ю.// Науковий журнал «Молодий вчений».  – Херсон.–2018, №1(53), с.914-916. (Index Copernicus)

Лазоренко Т.В. Когнітивний менеджмент як інноваційна стратегія управління організацією/ Лазоренко Т.В., Лазаренко М.П.// Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка».  –м.К: , –2018, №4.–С. (Фахове видання, Index Copernicus)

Лазоренко Т.В. Особливості інформаційного менеджменту в малому та середньому бізнесі/ Лазоренко Т.В.// Електронний науковий журнал «Приазовський економічний вісник». Запоріжжя;  –2018, Випуск №2(7). –С.62-65. (Фахове видання).

Публікації  2016-2017

 1. Вплив конфліктів на продуктивність праці та управління ними// Науковий журнал «Молодий вчений» –Херсон: –2016.–12.1(40). –С.822-825.

2. Інтерім-менеджмент: проблеми та перспективи в Україні//Науковий журнал «Молодий вчений».–Херсон: –2016.–12.1(40). –С.818-821.

3. Особливості дистанційного менеджменту в Україні на прикладі компанії “NICE SOLUTIONS” //Науковий журнал «Молодий вчений». –Херсон: –2016.–12.1(40). –С.814-8174.

4. Правила успішного використання тайм-менеджменту// Науковий журнал «Молодий вчений».–Херсон: –2017.–1(41). –С.632-634.

5. Дидченко Ю.О.Моральная мотивация в период кризиса//Збірник тез з міжнародної інтернет-конференції «Концепції економічного розвитку України». –м.Тернопіль: –2016. –С.68-69.

6. Особливості управління позаштатними працівниками//Збірник тез з міжнародної інтернет-конференції «Концепції економічного розвитку України». –м.Тернопіль: –2016. –С.69-73.

7. Фактори мотивування HR-менеджера// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток соціально-економічних систем в сучасних умовах». –Харків: –2016. –С.190-191.

8. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності підприємства// Збірник тез доповідей VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством». –К.: –2017. –С.76.

9. Методологія визначення ефективного розвитку підприємства / Матеріали ХVI Міжнародної науково-практичної конференції «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління. –Київ. –2017.

10. Основні стадії розвитку підприємства// Збірник праць Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Соціально-економічні проблеми сучасності». –Маріуполь. –2017.

11. Детінізація вітчизняного ринку праці як фундаментальна основа детінізації економіки України// Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій». –К: КПІ ім.Ігоря Сікорського. –2017. –С.198-199.

Публікації 2014/2015 н.р.

12. Лазоренко Т.В., Борущак Х.Л. Визначення сукупного показника для оцінювання рівня соціального розвитку колективу підприємства/ Матеріали ХІ Міжнародної наукової інтернет-конференції 16-18 грудня . «Україна наукова» .м.К.: -2014.-С.47-52

13. Лазоренко Т.В., Цвєткова О.В.Управління інвестиційною привабливістю підприємства/ Науковий журнал «Молодий вчений». м.Херсон, -2014, № 12. –С 184-187.

14. Лазоренко Т.В., Зброжек Ю.В. Проблема ефективності управління персоналом сучасної організації/ Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління». м.К.:, НТУУ КПІ, ФММ. – 2015. –С.33-34

15. Лазоренко Т.В. Конкурентні переваги як чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємства/ Збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством» м.К: НТУУ «КПІ». – 2015. –С.405-409.

16. Лазоренко Т.В. Якість продукції, як основа економічного розвитку підприємства / VII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасної економіки». м.Запоріжжя, СУІЕУ.-2015. – С. 94-95.

Публікації 2013/2014

17. Лазоренко Т.В. Міжнародні конкурсні торги: види та особливості проведення // Збірник наукових праць V Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством»//. – Київ, НТУУ «КПІ», 2014. –С. 300-304.

18. Лазоренко Т.В. Розвиток менеджменту в Україні// ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання економічних наук»// м. Донецьк, Східноукраїнський інститут економіки та управління, 2014. – С. 83-85.

19. Лазоренко Т.В.Види та особливості проведення міжнародних конкурсних торгів// VІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку світової економіки»// м. Харків, Харківський національний автомобільно-дорожний університет». ­-2014. -С. 97-98.

Методичні вказівки:

Стратегическое управление предприятием: методические рекомендации к выполнению курсовых работ . пр.№9 від 28.04.2014р. (Довгань Л.Є., Артеменко Л.П., Лазоренко Т.В.)

Конспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування» для студентів ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини», професійного спрямування « Фізична реабілітація».(Лазоренко Т.В., Шеховцова І.А.)

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Міжнародна торгівля» для іноземних студентів ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» російською мовою.(Лазоренко Т.В., Чорній В.)