вівторок , 26 Вересень 2017
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Лазоренко Таїсія Василівна

lazorenkoПублікації 2013/2014

Лазоренко Т.В. Міжнародні конкурсні торги: види та особливості проведення // Збірник наукових праць V Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством»//. – Київ, НТУУ «КПІ», 2014. –С. 300-304.

Лазоренко Т.В. Розвиток менеджменту в Україні// ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання економічних наук»// м. Донецьк, Східноукраїнський інститут економіки та управління, 2014. – С. 83-85.

Лазоренко Т.В.Види та особливості проведення міжнародних конкурсних торгів// VІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку світової економіки»// м. Харків, Харківський національний автомобільно-дорожний університет». ­-2014. -С. 97-98.

 

Методичні вказівки:

Стратегическое управление предприятием: методические рекомендации к выполнению курсовых работ . пр.№9 від 28.04.2014р. (Довгань Л.Є., Артеменко Л.П., Лазоренко Т.В.)

 

Публікації 2014/2015 н.р.

Лазоренко Т.В., Борущак Х.Л. Визначення сукупного показника для оцінювання рівня соціального розвитку колективу підприємства/ Матеріали ХІ Міжнародної наукової інтернет-конференції 16-18 грудня . «Україна наукова» .м.К.: -2014.-С.47-52

Лазоренко Т.В., Цвєткова О.В.Управління інвестиційною привабливістю підприємства/ Науковий журнал «Молодий вчений». м.Херсон, -2014, № 12. –С 184-187.

Лазоренко Т.В., Зброжек Ю.В. Проблема ефективності управління персоналом сучасної організації/ Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління». м.К.:, НТУУ КПІ, ФММ. – 2015. –С.33-34

Лазоренко Т.В. Конкурентні переваги як чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємства/ Збірник наукових праць VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством» м.К: НТУУ «КПІ». – 2015. –С.405-409.

Лазоренко Т.В. Якість продукції, як основа економічного розвитку підприємства / VII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасної економіки». м.Запоріжжя, СУІЕУ.-2015. – С. 94-95.

 

Методичні матеріали

Конспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування» для студентів ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини», професійного спрямування « Фізична реабілітація».(Лазоренко Т.В., Шеховцова І.А.)

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Міжнародна торгівля» для іноземних студентів ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» російською мовою.(Лазоренко Т.В., Чорній В.)