Понеділок , 21 Жовтень 2019
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Ляшенко Олександра Миколаївна

Народилась 11 липня 1971 р. у м. Луганську.

У 1993 році закінчила Луганський сільськогосподарський інститут за спеціальністю “Економіка та управління в галузях АПК”, отримала  диплом з відзнакою. Кандидат економічних наук з 1999 року. Дисертацію на тему “Формування механізму фінансового забезпечення діяльності підприємств  в умовах впливу ринкових чинників”захистила у спеціалізованій вченій раді К  29.051.01 Східноукраїнського державного ..

Доктор економічних наук з 2012 року. Дисертацію на тему “Управління економічною безпекою підприємства”(за двома спеціальностями: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами; 21.04.02  – Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності) захистила у разовій спеціалізованій вченій радіД 29.051.14 Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вчене звання доцента кафедри менеджменту присвоєно у 2002 році, вчене звання професора кафедри менеджменту та економічної безпеки – у 2013 році.

Основний досвід роботи, пов’язаний з освітньою діяльністю – 25 років.

Царина наукових інтересів – економічна безпека на всіх щаблях її ієрархії, економічна свобода, управління. Маю понад 150 публікацій наукового та методичного характеру, є автором та співавтором монографій і навчальних посібників.

Має практичний досвід управлінця в освітніх та науковій установі  проведення ситуаційних і рольових ігор, тренінгів для менеджерів і починаючих бізнесменів, надання консультаційної допомоги для представників підприємств малого бізнесу. Використовує метод модерації в процесі проблемно-орієнтованого навчання. Була консультантом  менеджерів підприємств у Tacisproject EDUK LuganskUkraine, брала участь у projectInWEntgGmb (Ukraine – Germany, Kiev – Berlin), в рамках якого проходила стажування у м. Берлін, працювала у проекі “Регіональне навчання і розвиток консультаційних можливостей в Україні (Mc Gill University Consortium of Ukrainian Universities Regional Trainingand Consulting Capacityin Ukraine Project), має сертифікат Радника малого бізнесу (Конфедераційний  Коледж м. Тандер Бей, штат Онтаріо, Канада), в рамках співпраці із Центром перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва контактує із програмою “Українська ініціатива”.

Захоплення: роздуми і подорожі.

Інтернет-прозорість https://www.facebook.com/aleksandra.lyashenko

Адреса для листування lyashenko911@gmail.com