вівторок , 26 Вересень 2017
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Куратори

Куратори в КПІ імені Ігоря Сікорського надають студентам кафедри менеджменту всебічну допомогу при адаптпції до умов навчання на першому курсі, супроводжуючи з Дня Першокурсника, який зазвичай передує першому дню навчання в університеті, а в подальшому знайомить з Правилами поведінки в університеті, Кодексом Честі студента КПІ імені Ігоря Сікорського, зі всіма нормативними документами КПІ імені Ігоря Сікорського, розповідає про майбутню професію, фахову та наукову роботу. Кураторство є однією з форм участі викладача кафедри у навчально-виховній роботі зі студентами. Порядок призначення, організація роботи , обов’язки Куратора Групи визначаються Положенням про куратора в КПІ імені Ігоря Сікорського і затверджується наказом Ректора. (http://kpi.ua/document_curator#sthash.YoZRyqlD.dpuf )

Кураторами груп кафедри менеджменту на 2016-2017 навчальний рік призначені :

№ Прізвище, ім’я, по батькові КУРАТОРА ГРУПА Ел. Адреса КУРАТОРА
1. МАЛИК Ірина Петрівна УВ-61 (1 курс) imalyk@yandex.ru
2. ЧУПРІНА Маргарита Олександрівна УЗ-61 (1 курс) ma.chuprina@gmail.com
3. ГУК Ольга Володимирівна УІ-61 (1 курс) olgaguk@ukr.net
4. ХЛЄВИЦЬКА Тетяна Борисівна УЛ-61(1 курс) thlevickaya@gmail.com
5. ГОЛЮК Вікторія Ярославівна УВ-51 (2 курс) goliuk_v@ukr.net
6. ПЕРМІНОВА Світлана Олександрівна УЗ-51 (2 курс) Zelle12@mail.ru
7. КОПІШИНСЬКА Катерина Олександрівна УІ-51 (2 курс) kopishynska@ukr.net
8. ЛУЦЕНКО Ірина Сергіївна УВ-41 (3 курс) irina.lutsenko0802@mail.ru

9. САВИЦЬКА Олена Миколаївна УВ-42 (3 курс) savickaya.en@gmail.com
a. ПІЧУГІНА Марина Анатоліївна УЗ-41 (3 курс) pichugina81@mail.ru

10. МАНАЄНКО Ірина Миколаївна УЗ-42 (3 курс) verholyad@ukr.net
11. МОХОНЬКО Ганна Анатоліївна УІ-41 (3 курс) mokhonkoanna@yandex.ru

12. ДАВИДЕНКО Володимир Вадимович УВ-31 (4 курс) viold@ukr.net
13. МІНКІН Олександр Юрійович УВ-32 (4 курс) minkin_ay@mail.ru

14. ЧОРНІЙ Вікторія Валеріївна УЗ-31 (4 курс) lukashpost@gmail.com
15. ШЕХОВЦОВА Ірина Анатоліївна УЗ-32 (4 курс) Shia@meta/ua
16. СИТНИК Наталія Іванівна УІ-31 (4 курс) natalia_sytnik@ukr.net
17. КОЦКО Тарас Аркадійович УВ-61 м (5 курс) tkotsko@gmail.com
18. МАНАЄНКО Ірина Миколаївна УЗ-61м (5 курс) verholyad@ukr.net
19. КРАВЧЕНКО Марина Олегівна УІ-61м (5 курс) mary_kravchenko@mail.ru
20. ЛУЦЕНКО Ірина Сергіївна УЛ-61 (1 курс) irina.lutsenko0802@mail.ru

21. КОЦКО Тарас Аркадійович УВ-51 м (6 курс) tkotsko@gmail.com
22. МАНАЄНКО Ірина Миколаївна УЗ-51м (6 курс) verholyad@ukr.net
23. ЖИГАЛКЕВИЧ Жанна Михайлівна УІ-51м (6 курс) zhygalkevych@mail.ru

24. КРАВЧЕНКО Марина Олегівна УД-51м (6 курс) mary_kravchenko@mail.ru