вівторок , 21 Листопад 2017
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Куратори

Куратори в КПІ імені Ігоря Сікорського надають студентам кафедри менеджменту всебічну допомогу при адаптпції до умов навчання на першому курсі, супроводжуючи з Дня Першокурсника, який зазвичай передує першому дню навчання в університеті, а в подальшому знайомить з Правилами поведінки в університеті, Кодексом Честі студента КПІ імені Ігоря Сікорського, зі всіма нормативними документами КПІ імені Ігоря Сікорського, розповідає про майбутню професію, фахову та наукову роботу. Кураторство є однією з форм участі викладача кафедри у навчально-виховній роботі зі студентами. Порядок призначення, організація роботи , обов’язки Куратора Групи визначаються Положенням про куратора в КПІ імені Ігоря Сікорського і затверджується наказом Ректора. (http://kpi.ua/document_curator#sthash.YoZRyqlD.dpuf )

Куратори  груп  кафедри менеджменту на 2017-2018 навчальний рік :

ВЕДУТА Людмила Леонідівна,Ст. викладач УВ-71(1 курс) veduta@i.ua
МІНКІН Олександр Юрійович, ст. викладач УВ-72(1 курс) ay.minkin@gmail.com
ЧЕРНЯК Ганна Михайлівна, к.е.н УЗ-71(1 курс) am.dergacheva@gmail.com
КАВУН Валерія Андріївнаасистент УЗ-72(1 курс) kavunvaleria.92@gmail.com
БОЯРИНОВА Катерина Олександрівна, к.е.н. УІ-71(1 курс) boyarinovaea@ukr.net
ЛАЗАРЕНКО Марина ПавлівнаСт.викладач УЛ-71(1 курс) lazarenko.mp@gmail.com
МАЛИКІрина Петрівна,доцент УВ-61(2 курс) imalyk@yandex.ru
ЧУПРІНАМаргарита Олександрівна,ст.викладач УЗ-61(2 курс) ma.chuprina@gmail.com
ГУКОльга Володимирівна,

доцент

УІ-61(2 курс) olgaguk@ukr.net
ЛУЦЕНКО
Ірина Сергіївна, доцент
УЛ-61(2 курс) lutsenkois0802@gmail.com
ГОЛЮКВікторія Ярославівна,доцент УВ-51(3 курс) tavika@ukr.net
ПЕРМІНОВАСвітлана Олександрівна,доцент УЗ-51(3 курс) svitlanaperminova@gmail.com
КОПІШИНСЬКАКатерина Олександрівна,ассистент УІ-51(3 курс) kopishynska@ukr.net
ЛУЦЕНКО
Ірина Сергіївна, доцент
УВ-41
(4 курс)
lutsenkois0802@gmail.com
САВИЦЬКА Олена Миколаївна,доцент УВ-42
(4 курс)
savickaya.en@gmail.com
ПІЧУГІНАМарина Анатоліївна

доцент

УЗ-41(4 курс) pichuginam@ukr.net
МАНАЄНКО
Ірина Миколаївна,Ст.викл.
УЗ-42(4 курс) verholyad@ukr.net
МОХОНЬКО
Ганна Анатоліївнадоцент
УІ-41(4 курс) mokhonkoa@gmail.com
МАЛИК Ірина Петрівна, к.е.н, доцент. УВ-71мп (5 курс) iryna.malyk@gmail.com
МАНАЄНКО
Ірина Миколаївна,К.е.н,  доцент.
УЗ-71мп (5 курс) verholyad@ukr.net
КРАВЧЕНКОМарина Олегівна,

доцент

УІ-71мп (5 курс) marina.kravchenko.kpi@gmail.com
ЛУЦЕНКО
Ірина Сергіївна, доцент
УЛ-71мп(5 курс) lutsenkois0802@gmail.com
МАЛИК Ірина Петрівна, к.е.н, доцент. УВ-61 м (6 курс) iryna.malyk@gmail.com
МАНАЄНКО
Ірина Миколаївна,Ст.викл.
УЗ-61м(6 курс) verholyad@ukr.net
КРАВЧЕНКОМарина Олегівна,

доцент

УІ-61м(6 курс) marina.kravchenko.kpi@gmail.com
ЛУЦЕНКО
Ірина Сергіївна, доцент
УЛ-61(6 курс) lutsenkois0802@gmail.com