[google-translator]
П’ятниця , 10 Липень 2020
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Куратори

Куратори в КПІ імені Ігоря Сікорського надають студентам кафедри менеджменту всебічну допомогу при адаптації до умов навчання на першому курсі, супроводжуючи з Дня Першокурсника, який зазвичай передує першому дню навчання в університеті, а в подальшому знайомить з Правилами поведінки в університеті, Кодексом Честі студента КПІ імені Ігоря Сікорського, зі всіма нормативними документами КПІ імені Ігоря Сікорського, розповідає про майбутню професію, фахову та наукову роботу. Кураторство є однією з форм участі викладача кафедри у навчально-виховній роботі зі студентами. Порядок призначення, організація роботи , обов’язки Куратора Групи визначаються Положенням про куратора в КПІ імені Ігоря Сікорського і затверджується наказом Ректора. (http://kpi.ua/document_curator#sthash.YoZRyqlD.dpuf )

Куратори  груп  кафедри менеджменту на 2019-2020 навчальний рік :

Група ПІП куратора Електрона адреса куратора
І курс
УВ-91 САЛОЇД Станіслав Васильович s_saloid@ukr.net
УВ-92 КОЛЕШНЯ Яна Олександрівна koleshnia.yana@gmail.com
УВ-93 ШКРОБОТ Маріна Володимирівна shkrobotmarina@ukr.net
УЗ-91 НАГОРНА Інна Іванівна inna.nagornay24.12@gmail.com
УЗ-92 СОСНОВСЬКА Ольга Олександрівна sosnovska.oo@gmail.com
УІ-91 СИТНИК Наталія Іванівна natalia_sytnik@ukr.net
УЛ-91 ПЕРМІНОВА Світлана Олександрівна svitlanaperminova@gmail.com
ІІ курс
УВ-81 АРТЕМЕНКО Ліна Петрівна tarlin@ukr.net
УВ-82 ЧОРНІЙ Вікторія Валеріївна lukashpost@gmail.com
УЗ-81 ПІЧУГІНА Марина Анатоліївна pichuginam@ukr.net
УІ-81 ЖИГАЛКЕВИЧ Жанна Михайлівна zhygalkevych@gmail.com
УЛ-81 МОХОНЬКО Ганна Анатоліївна mokhonkoa@gmail.com
ІІІ курс
УВ-71 ВЕДУТА Людмила Леонідівна veduta@i.ua
УВ-72 КОЦКО Тарас Аркадійович tkotsko@gmail.com
УЗ-71 ДУНСЬКА Алла Рашидівна alsu@i.ua
УЗ-72 ЖАЛДАК Ганна Петрівна ann17@i.ua
УІ-71 БОЯРИНОВА Катерина Олександрівна boyarinovaea@ukr.net
УЛ-71 САВИЦЬКА Олена Миколаївна savickaya.en@gmail.com
ІV курс
УВ-61 ВОРЖАКОВА Юлія Петрівна julija.vorzhakova@gmail.com
УЗ-61 ЧУПРІНА Маргарита Олександрівна ma.chuprina@gmail.com
УІ-61 ГУК Ольга Володимирівна olgagukstud@ukr.net
УЛ-61 ЖАЛДАК Ганна Петрівна ann17@i.ua
V курс
УВ-91мп ГОЛЮК Вікторія Ярославівна goliuk_v@ukr.net
УЗ-91мп ЧОРНІЙ Вікторія Валеріївна lukashpost@gmail.com
УІ-91мп КРАВЧЕНКО Марина Олегівна marina.kravchenko.kpi@gmail.com
УЛ-91мп ЛУЦЕНКО Ірина Сергіївна lutsenkois0802@gmail.com
VI курс
УВ-81мп CАВИЦЬКА Олена Миколаївна savickaya.en@gmail.com
УЗ-81мп МАНАЄНКО Ірина Миколаївна verholyad@ukr.net
УІ-81мп КРАВЧЕНКО Марина Олегівна marina.kravchenko.kpi@gmail.com
УЛ-81мп ЛУЦЕНКО Ірина Сергіївна lutsenkois0802@gmail.com