Четвер , 20 Вересень 2018
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Куратори

Куратори в КПІ імені Ігоря Сікорського надають студентам кафедри менеджменту всебічну допомогу при адаптпції до умов навчання на першому курсі, супроводжуючи з Дня Першокурсника, який зазвичай передує першому дню навчання в університеті, а в подальшому знайомить з Правилами поведінки в університеті, Кодексом Честі студента КПІ імені Ігоря Сікорського, зі всіма нормативними документами КПІ імені Ігоря Сікорського, розповідає про майбутню професію, фахову та наукову роботу. Кураторство є однією з форм участі викладача кафедри у навчально-виховній роботі зі студентами. Порядок призначення, організація роботи , обов’язки Куратора Групи визначаються Положенням про куратора в КПІ імені Ігоря Сікорського і затверджується наказом Ректора. (http://kpi.ua/document_curator#sthash.YoZRyqlD.dpuf )

Куратори  груп  кафедри менеджменту на 2017-2018 навчальний рік :

ВЕДУТА Людмила Леонідівна, ст. викладач УВ-71(1 курс) veduta@i.ua
МІНКІН Олександр Юрійович, ст. викладач УВ-72(1 курс) ay.minkin@gmail.com
ЧЕРНЯК Ганна Михайлівна, ст.викладач УЗ-71(1 курс) am.dergacheva@gmail.com
КАВУН Валерія Андріївна, асистент УЗ-72(1 курс) kavunvaleria.92@gmail.com
БОЯРИНОВА Катерина Олександрівна, доцент УІ-71(1 курс) boyarinovaea@ukr.net
ЛАЗАРЕНКО Марина Павлівна, ст.викладач УЛ-71(1 курс) lazarenko.mp@gmail.com
МАЛИК Ірина Петрівна, доцент УВ-61(2 курс) imalyk@yandex.ru
ЧУПРІНА Маргарита Олександрівна, ст.викладач УЗ-61(2 курс) ma.chuprina@gmail.com
ГУК Ольга Володимирівна,

доцент

УІ-61(2 курс) olgaguk@ukr.net
ЛУЦЕНКО
Ірина Сергіївна, доцент
УЛ-61(2 курс) lutsenkois0802@gmail.com
ГОЛЮК Вікторія Ярославівна,доцент УВ-51(3 курс) tavika@ukr.net
ПЕРМІНОВА Світлана Олександрівна,доцент УЗ-51(3 курс) svitlanaperminova@gmail.com
СИТНИК Наталія Іванівна, доцент УІ-51(3 курс) natalia_sytnik@ukr.net
ЛУЦЕНКО
Ірина Сергіївна, доцент
УВ-41
(4 курс)
lutsenkois0802@gmail.com
САВИЦЬКА Олена Миколаївна, доцент УВ-42
(4 курс)
savickaya.en@gmail.com
ПІЧУГІНА Марина Анатоліївна,

доцент

УЗ-41(4 курс) pichuginam@ukr.net
МАНАЄНКО
Ірина Миколаївна, доцент
УЗ-42(4 курс) verholyad@ukr.net
МОХОНЬКО
Ганна Анатоліївна, доцент
УІ-41(4 курс) mokhonkoa@gmail.com
МАЛИК Ірина Петрівна, доцент УВ-71мп (5 курс) iryna.malyk@gmail.com
МАНАЄНКО
Ірина Миколаївна, доцент
УЗ-71мп (5 курс) verholyad@ukr.net
КРАВЧЕНКО Марина Олегівна,

доцент

УІ-71мп (5 курс) marina.kravchenko.kpi@gmail.com
ЛУЦЕНКО
Ірина Сергіївна, доцент
УЛ-71мп(5 курс) lutsenkois0802@gmail.com
МАЛИК Ірина Петрівна, доцент УВ-61 м (6 курс) iryna.malyk@gmail.com
МАНАЄНКО
Ірина Миколаївна, доцент
УЗ-61м(6 курс) verholyad@ukr.net
КРАВЧЕНКО Марина Олегівна,

доцент

УІ-61м(6 курс) marina.kravchenko.kpi@gmail.com
ЛУЦЕНКО
Ірина Сергіївна, доцент
УЛ-61(6 курс) lutsenkois0802@gmail.com