Субота , 15 Грудень 2018
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Конкурси – загальна інформація

Про високу якість навчання студентів та керівництва студентською науковою роботою на кафедрі менеджменту свідчать нагороди за перемоги на всеукраїнських олімпіадах і конкурсах. Основними заходами наукового життя, у яких беруть активну участь студенти кафедри менеджменту є Всеукраїнські студентські конкурси наукових робіт.

Одним з наукових конкурсів є Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, що проводиться для виявлення та підтримки студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах, науково-методичного забезпечення системи вищої освіти.

Метою Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук є активізація наукової роботи студентів як найважливішого фактора формування фахівців нового типу, залучення студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації до участі у наукових програмах, проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності.

Основними завданнями Конкурсу є:

  • виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей;

  • стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді;

  • формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя;

  • пропаганда досягнень науки, техніки та інноваційних технологій;

  • активізація науково-дослідної роботи студентів;

  • формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах.

Конкурс проводиться у два тури:

1. Перший тур – у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації;

2. Другий тур – у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, визначених базовими.

Іншим конкурсом, у якому беруть активну участь студенти кафедри менеджменту є Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Економіка та управління транспортними підприємствами», що проводиться на базі Національногой авіаційного університету Інститут економіки та менеджменту.

Метою проведення даного конкурсу є пошук обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах.

Конкурс проводиться у два тури.

1. Перший тур – у ВУЗах, де навчаються студенти;

2. Другий – в Інституті економіки та менеджменту Національного авіаційного університету.

 

Інформація по роках:2009-2010 н.р.

2010-2011 н.р.

2011-2012 н.р.

2012-2013 н.р.