Неділя , 24 Червень 2018
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Конкурси 2013-2014 н.р.

СТУДЕНТИ, ЩО РЕКОМЕНДОВАНІ КАФЕДРОЮ МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ НАУКОВИХ СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ

Секція «Менеджмент організацій і адміністрування»

№ п/п

ПІБ студента

Тема дипломної роботи ОКР «Бакалавр»

Керівник дипломної роботи

 1.

Дьяченко Оксана Андріївна

Забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах кризи

ст. викл.

Чупріна М.О.

 2.

Миленький Артем В’ячеславович

Розроблення стратегії розвитку підприємства

к.е.н., доц.

Мохонько Г.А.

 3.

Алдашкова Анастасія Олександрівна

Обґрунтування напрямів підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства

ст. викл.

Чупріна М.О.

 4.

Скотар Вікторія Сергіївна

Підвищення якості праці на промисловому підприємстві

к.е.н., доц.

Лазоренко Т.В.

 5.

Карпенко Юлія Миколаївна

Розроблення бізнес-плану з розширення виробництва продукції на підприємстві

к.е.н.,доц.

Лазоренко Т.В.

 6.

Панченко Тетяна Андріївна

Організаційно-економічне забезпечення стійкого розвитку підприємства

к.е.н., доц.

Мохонько Г.А.

 7.

Пироженко Юлія Вікторівна

Підвищення прибутковості підприємства через розширення асортименту продукції

ст. викл.

Чупріна М.О.

 8.

Ігнатенко Ольга Євгеніївна

Розроблення стратегії розвитку промислового підприємства в умовах інформаційної економіки

к.е.н., доц.

Малик І.П.

Резерв

 9.

Примак Катерина Дмитрівна

Забезпечення фінансової стійкості підприємства

ст. викл.

Чупріна М.О.

10.

Башинська Альона Василівна

Розроблення конкурентної стратегії підприємства

ст. викл.

Чупріна М.О.

11.

Васильєва Олександра Дмитрівна

Забезпечення розвитку стратегічного потенціалу підприємства

к.е.н., доц.

Мохонько Г.А.

Секція «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

№ п/п

ПІБ студента

Тема дипломної роботи ОКР «Бакалавр»

Керівник дипломної роботи

1.

Дишкант А.М.

Удосконалення експортної діяльності інноваційного підприємства

Дерагчова В.В.

2.

Гапончук Н.В.

Вдосконалення зовнішньоторгівельних посередницьких операцій на підприємстві

Жуйкова К.В.

3.

Поліщук А.С.

Розроблення стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

Дунська А.Р.

4.

Слободська Т.В.

Стратегія розширення експортної діяльності

Дунська А.Р.

5.

Тенетко І.І.

Інноваційні технології як засіб підвищення експортного потенціалу підприємства

Дунська А.Р.

6.

Наумчик К.С.

Забезпечення конкурентоспроможності підприємства на зовнішніх ринках

Жуйкова К.В.

7.

Корзун О.Л.

Розроблення стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

Пермінова С.О.

Резерв

8.

Зозуля С.М.

Система управління імпортними операціями ресурсного забезпечення підприємства

Бояринова К.О.

Секція «Менеджмент інноваційної діяльності»

№ п/п

ПІБ студента

Тема дипломної роботи ОКР «Бакалавр»

Керівник дипломної роботи

 1.

Долінський Д.

Обґрунтування мінімізації витрат інноваційно активного підприємства

Савицька О.М.

2.

Ткачук М.

Реструктуризація виробничої системи підприємства на інноваційній основі

Бояринова К.О.

3.

Бондар А.

Забезпечення конкурентоспроможності підприємства в умовах впровадження інноваційних технологій виробництва

Жигалкевич Ж.М.

4.

Ситник Т.

Впровадження ІТ-технологій в діяльність виробничого підприємства

Мунтіян В.І.

5.

Омельченко А.

Удосконалення інноваційної діяльності промислового підприємства

Соловйов В.П.

6.

Богаченко А.

Впровадження процесних інновацій на металургійному підприємстві

Ситник Н.І.

Резерв

7.

Допіро К.

Організаційно-економічне забезпечення інноваційної діяльності підприємства

Савицька О.М.