Неділя , 24 Червень 2018
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Конкурси 2011-2012 н.р.

Протягом 2011-2012 навчального року студенти кафедри менеджменту прийняли участь у трьох видах конкурсів наукових робіт та отримали такі результати:

№пп

ПІБ студента

Група

Призове місце

Науковий керівник

Місце проведення

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З ПРИРОДНИЧИХ, ТЕХНІЧНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК У 2011/2012 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

за напрямом “Менеджмент” секція “Менеджмент організацій (за видами економічної діяльності)”

Бойко К.М.

УІ-71м

Заохочувальна грамота

Сімченко Н.О.

ХНЕУ

Маланчук А.С.

УЗ-71м

Заохочувальна грамота

Бояринова К.О.

ХНЕУ

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ «ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ»

Шкіль Ю. М.

УІ-71м

ІІІ місце

Пічугіна М.А.

Національний авіаційний університет Інститут Економіки та Менеджменту

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗА НАПРЯМОМ «СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

Яресько Р.С.

ІІІ місце

Дергачова В.В.

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського