Субота , 15 Грудень 2018
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кавун Валерія Андріївна

Перелік наукових праць

Кавун В.А. Інноваційні пріоритети розвитку міжнародної конкурентоспроможності енергетики України  [Текст] /  В.А. Кавун // Збірник праць XII міжнародної науково-практичної конференції «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління». — К.: НТУУ «КПІ», 2013. — c. 102.

Гавриш О.А. Конкурентоспроможність як фактор  підвищення економічного зростання національної економіки [Текст] / О. А. Гавриш, В.А. Кавун // Збірник наукових праць учасників ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством», Київ, 11 квітня 2013 року. — К.: НТУУ «КПІ», 2013. — С. 158-161.

Кавун В.А. Особливості проведення внутрішнього бенчмаркінгу на підприємстві [Текст] / В.А. Кавун, О.А. Гавриш // Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством», Київ, 24 квітня 2014 року. — К.: НТУУ «КПІ», 2014. — С. 41-45.

Кавун В.А. Планування експортної діяльності на основі засобів бенчмаркінгу підприємств [Текст] / В.А. Кавун // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління», Київ, 09-11 квітня 2014 р. — К.: НТУУ «КПІ», 2014. — c. 15.

Кавун В.А. Управління валютно-фінансовими ризиками підприємств [Текст] / В. А. Кавун, М.О. Кравченко // Збірник наукових праць учасників VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством», Київ, 23 квітня 2015 року. — К.: НТУУ «КПІ», 2015. — С. 361-367.

Кравченко М.О. Перспективи страхування фінансових ризиків [Електронний ресурс] / М.О. Кравченко, В.А. Кавун // Актуальні проблеми економіки і управління: Зб. наук. праць. — К.: НТУУ «КПІ», 2015. — Вип. 9. — Режим доступу: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/41466.

Кавун В.А. Аналіз та методи хеджування валютних ризиків [Текст] / В.А. Кавун // Матеріали XI (XXІII) науково-практичної конференції «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність», Київ, 09-10 квітня 2015 р. — К. : НТУУ «КПІ», 2015. — c. 148.

Кавун В.А. Підходи до управління ризиками при реалізації проекту впровадження системи електронного документообігу компанією «SoftServe» [Текст] / В.А. Кавун // Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління». — К.: НТУУ «КПІ», 2015. — С. 36-37.

Гавриш О. А., Кавун В. А. Критичний аналіз нормативних засад управління проектними ризиками / Економічний вісник НТУУ “КПІ”, №14, 2017. – Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/108781/103724

Кавун В.А. Проектні ризики будівельних підприємств / В.А. Кавун // Ефективна економіка. – 2017. – № 9. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5775

Кавун В.А. Аналіз та класифікація проектних ризиків відповідно до міжнародних стандартів / Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі, Київ. – 16-17 березня, 2017

Кавун В.А. Міжнародні стандарти управління проектними ризиками / Сучасні підходи до управління підприємством: збірник тез доповідей VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 6 квітня 2017 р. К: вид-во “Політехніка”, 2017. – С. 17