Вівторок , 18 Грудень 2018
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством»

k1011 квітня 2013 року кафедрою менеджменту факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного Університету «КПІ» було проведено ІV Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Сучасні підходи до управління підприємством» за підтримкою деканату факультету менеджменту та маркетингу, д.т.н., професора О.А. Гавриша, під керівництвом завідувача кафедри менеджменту, д.е.н., проф. В.В. Дергачової. Основною метою конференції було обговорення актуальних питань управління підприємством з урахуванням сучасних тенденцій розвитку національної економіки в глобальному середовищі – від суто теоретичних засад розвитку мікро- та макросередовища до прикладних проблем впровадження принципів інноваційної, інформаційної та інвестиційної складових у практику управління підприємством.

Конференцію призначено для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів та студентів економічних, технічних та гуманітарних спеціальностей.

Працювало три тематичні напрями:
1. Інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних підходів до управління підприємством;
2. Макроекономічні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в контексті міжнародної інтеграції;
3. Формування та розвиток конкурентоспроможності сучасного бізнесу.

Порядок роботи конференції:

10:00-10:20

– реєстрація учасників (зала засідань Вченої Ради НТУУ «КПІ», корп.1);

10:20-12:30

– урочисте відкриття конференції. Пленарне засідання (зала засідань Вченої Ради НТУУ «КПІ», корп.1);

12:30-13:30

– кава-брейк;

13:30-16:45

– засідання за тематичними напрямами (напрям №1 – зал №4; напрям №2 – зал №12; напрям №1 – зал №15 Національної технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка).

На урочистому відкритті конференції виступили:

 1. Гавриш Олег Анатолійович, д.т.н., професор, декан факультету менеджменту та маркетингу, завідувач кафедри міжнародної економіки, НТУУ «КПІ».
 2. Соловйов В’ячеслав Павлович, д.е.н., професор, заступник директора Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України.
 3. Хлобистов Євген Володимирович, д.е.н., професор, завідувач відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України».
 4. Попович Олександр Сергійович, д.е.н., професор, завідувач Міжгалузевої лабораторії проблем формування та реалізації науково-технологічної політики Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України.
 5. Шульгіна Людмила Михайлівна, д.е.н.., проф., професор кафедри менеджменту, НТУУ «КПІ».
 6. Жиляєв Ігор Борисович, д.е.н.., проф., професор кафедри менеджменту, НТУУ «КПІ».
 7. Сімченко Наталія Олександрівна, д.е.н., доц., професор кафедри менеджменту НТУУ «КПІ».

В роботі конференції взяли участь 175 учасників, зокрема факультети НТУУ «КПІ» (152 учасники, в тому числі 130 учасників з кафедри менеджменту), а також представники інших вузів і державних установ м. Києва (10 учасників) та України (13 учасників):

 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ – 1;
 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ – 1;
 • Університет економіки та права «КРОК», м. Київ – 1;
 • Київська державна академія водного транспорту імені Петра Конашевича- Сагайдачного, м. Київ – 4;
 • Київський університет туризму, економіки і права, м. Київ – 1;
 • Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва Національної академії наук України, м. Київ – 2;
 • Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя – 1;
 • Донецький національній університет, м. Донецьк– 1;
 • Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень в м. Дніпропетровську, м. Дніпропетровськ– 1;
 • Східноукраїнський національній університет імені Володимира Даля, м. Луганськ – 1;

 • Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон – 2;
 • Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми – 2;
 • Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м. Дрогобич – 4;
 • Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь – 1.

Для участі викладачами, молодими вченими, аспірантами та студентами подано 132 статті (55 статті за тематичним напрямом №1, 25 статті­ ­– тематичним напрямом №2 та 52 статті – за тематичним напрямом №3). Під час проведення конференції зареєструвалось 102 учасника, з них доповідались 50 учасників (тематичний напрям № 1 – 24 учасники, тематичний напрям № 2 – 11 учасників, тематичний напрям №3 – 15 учасників).

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» відбулася на високому організаційному та науковому рівні. Обрана тема науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для ініціювання плідних наукових дискусій з теоретичних та практичних питань щодо управління підприємствами в умовах соціально-економічних трансформацій економіки України.

За результатами конференції видано збірник наукових праць том 1том 2

Фото з конференції:

Результати проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством» на сторінках газети “Київський політехнік”