понеділок , 1 Травень 2017
Кафедра менеджменту
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут"

Про кафедру

Кафедру менеджменту було засновано у 1988 році. Спочатку (до 1991 року) вона мала назву «Управління виробництвом». На кафедру були покладені завдання організації підготовки фахівців з управління виробництвом, методичного керівництва навчальним процесом та науковими дослідженнями в КПІ у галузі управління виробництвом, поглибленої цільової підготовки керівників виробництва.
У 1990 році кафедра першою в Україні почала підготовку спеціалістів – організаторів виробництва за спеціальністю 0716 «Організація виробництва». Згодом (1994 р.) спеціальність «Організація виробництва» була перейменована на «Менеджмент у виробничій сфері», а в 1997 р. на «Менеджмент організацій».
Вже на початку 90-х років  (1991 — 1996) кафедра активно співпрацює з Політехнічним університетом (м.  Валенсія, Іспанія), технічним коледжем Північного Арканзасу (м. Харісон, штат Арканзас, США). Проводяться семінари, спільні конференції, здійснюється обмін викладачами та студентами.
У 1992 — 1994 рр.  кафедра включається в міжнародні програми, зокрема Програму міжнародного економічного співробітництва і розвитку (м. Ессен — Німеччина,  Амстердам –   Нідерланди, Люксембург) в рамках якої доцент Смоляр Л.Г. проходить річне стажування  з питань методів навчання та управління організаційним розвитком, маркетингу, управління проектами.
У 1992 р. при кафедрі  за рішенням Кабінету Міністрів України з метою розробки сучасних методів і моделей управління економічними процесами в умовах перехідної економіки та впровадження результатів НДР в навчальний процес створюється науково-дослідна лабораторія менеджменту.  Наукові напрями лабораторії пов’язані з вирішенням завдань управління економічними об’єктами на мікро- та макрорівнях. До її роботи активно долучаються викладачі кафедри і студенти.
Лабораторія підтримує тісні зв’язки з Академією державного управління при Президентові України, з Інститутом економіки НАН України, з міністерствами, відомствами та підприємствами.
Набувши відповідний потенціал, у 1994 році вперше в Україні при кафедрі відкривається відділення другої вищої освіти по підготовці менеджерів на основі базової технічної освіти.
У 1997 р. кафедра  отримала ліцензію на  підготовку менеджерів за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», за якою здійснюється підготовка фахівців, які можуть обіймати посади керівників спільних підприємств та їх структурних підрозділів, керівників зовнішньоекономічних відділів, консультантів з розвитку міжнародної діяльності, управління фінансами та міжнародними розрахунками підприємства.
У 2000 р. кафедра менеджменту стає партнером  україно-польсько-американського проекту CEUME «Удосконалення бізнес- і менеджмент освіти в Україні». Викладачі, аспіранти та студенти кафедри плідно співпрацювали з CEUME та Центром інновацій та розвитку: були учасниками численних семінарів вихідного дня, літніх інститутів. Приймали участь у Всеукраїнських конкурсах ситуаційних вправ, де були отримані призові місця.
Активну участь в реалізації програми франко-українського співробітництва в галузі вищої освіти (1999 — 2002 рр.) приймав доцент Корж М.А. та  студенти спеціальності «Менеджмент організацій», зокрема з університетом PARIS-12 (м. Париж) та Вищою економічною школою в Ліоні (1999-2002 рр.)
З 2007 р. за напрямом «Менеджмент» розпочато підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю „Менеджмент інноваційної діяльності”, та магістрів за напрямом «Специфічні категорії» зі спеціальності „Управління інноваційною діяльністю”.
На сьогоднішній день по  напряму «Менеджмент» на кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів за  спеціальностями: «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент інноваційної діяльності» та магістрів за спеціальностю «Управління інноваційною діяльністю».

НємцовНємцов Віктор Дмитрович
академік АІН України, професор 

Перший завідувач кафедри менеджменту (1990 – 2009 рр.)
З моменту заснування кафедри менеджменту її очолював Нємцов Віктор Дмитрович, професор, заслужений працівник народної освіти України, академік Академії інженерних наук України, перший декан факультету менеджменту та маркетингу (1992-2002 рр.) та голова Фахової ради з менеджменту ДАК України (1996-2002 рр.).Після закінчення в 1959 р. Київського політехнічного інституту він навчався в аспірантурі (1960-1963 рр.). У подальшому займався виробничою та науковою діяльністю на посадах старшого інженера Управління Мінспецбуду України, старшого наукового співробітника, заступника завідувача відділу хімічної промисловості Українського НДІ Держплану України, завідувача відділу техніко-хімічних досліджень, заступника директора ВНДІ хімічної промисловості.
У 1975 р. Віктора Дмитровича як висококваліфікованого фахівця народного господарства запросили працювати в Київському політехнічному інституті, де він пройшов шлях від старшого викладача до завідувача кафедри менеджменту і декана факультету менеджменту та маркетингу, які були створені з його ініціативи і завдяки значним особистим зусиллям.

КаракайКаракай Юрій Васильович
д.е.н., професор

Завідувач кафедри менеджменту (2009 – 2011 рр.)
3 2009 по 2011 рр. на чолі кафедри працював заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор, член Вченої Ради НТУУ „КПІ”, народний депутат України Каракай Юрій Васильович.
На сьогодні, Каракай Юрій Васильович – член Партії регіонів ВР України (з 11.2007), член Комітету з питань фінансів і банк. діяльності (з 12.2007); голова підкомітету з питань кредитно-грошової політики (з 01.2008) та радник Президента України.

Дергачова Вікторія Вікторівна
д.е.н., професор

Завідувач кафедри менеджменту (з 14 лютого 2011 року по теперішній час)
З 14 лютого 2011 року кафедру очолила Дергачова Вікторія Вікторівна, доктор економічних наук, професор.
Дергачова В.В. у 1989 р. закінчила Донецький політехнічний інститут за спеціальністю «Електричні станції». У 1994 р. закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Економіка та управління виробництвом».
Кандидат економічних наук з 2001 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.239.01 Інституту економічного прогнозування  НАН України, м. Київ. Доктор економічних наук з 2007 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д.11.051.03 у Донецькому національному університеті.
Автор більш ніж 140 науково-методичних публікацій, в т.ч. 12 монографій (одноособова та у співавторстві), 6 підручників та навчальних посібників. Член спеціалізованих вчених рад: Д 26.002.23 в Національному технічному університеті України «КПІ» та Д 55.051.01 в Сумському державному університеті. Член редакційної колегії Збірника наукових праць «Економічний вісник НТУУ «КПІ».
Під керівництвом В.В. Дергачової на кафедрі формується наукова школа економістів,  зосереджена на розробці новітніх підходів до проблем та прогнозів розвитку національної та міжнародної економіки, поглибленому дослідженні теоретико-методологічних проблем макроекономіки, сутнісних особливостей процесу глобалізації.