Вівторок , 18 Грудень 2018
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

III Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством»

 15 березня 2012 року кафедрою менеджменту факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного Університету «КПІ» було проведено ІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Сучасні підходи до управління підприємством».Мета конференції полягала у обміні результатами науково-дослідницької роботи з питань теоретичних та прикладних засад формування та розвитку конкурентоспроможності сучасного бізнесу; утворення та взаємозв’язку інноваційних, інформаційних та інвестиційних складових сучасних підходів до управління підприємством; макроекономічні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в контексті міжнародної інтеграції. Конференцію призначено для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів та студентів економічних, технічних та гуманітарних спеціальностей.

Працювало три тематичні напрями:
1. Інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних підходів до управління підприємством;
2. Макроекономічні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в контексті міжнародної інтеграції;
3. Формування та розвиток конкурентоспроможності сучасного бізнесу.

Порядок роботи конференції:

10:00-10:30 – реєстрація учасників (зал №12 Національної технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка);
10:30-12:30 – урочисте відкриття конференції. Пленарне засідання (зал №12 Національної технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка);
12:30-13:30 – кава-брейк;
13:30-16:45 – засідання за тематичними напрямами (напрям №1 – зал №12; напрям №2 – зал №13; напрям №1 – зал №14 Національної технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка).

На урочистому відкритті конференції виступили:

  1. Дергачова Вікторія Вікторівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту НТУУ «КПІ».
  2. Чужиков Віктор Іванович, д.е.н., професор, завідувач кафедри європейської інтеграції ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».
  3. Соловйов В’ячеслав Павлович, д.е.н., професор, заступник директора Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України.
  4. Попович Олександр Сергійович, д.е.н., професор, завідувач Міжгалузевої лабораторії проблем формування та реалізації науково-технологічної політики Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України.
  5. Морозов Олександр Федорович, д.т.н., проф., професор кафедри менеджменту, НТУУ «КПІ».
  6. Гальперіна Любов Павлівна, к.е.н., професор кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».
  7. Бараннік В’ячеслав Олексійович, к.е.н., с.н.с., регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень в м. Дніпропетровську.

В роботі конференції взяли участь 165 учасників, зокрема факультети НТУУ «КПІ», представники інших ВНЗ і державних установ України, а також представники інших держав (табл.1).

Таблиця 1. Учасники ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством»

Групи Назва ВНЗ, місто Кількість учасників
Київ Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», у т.ч. кафедра менеджменту 131107
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, м. Київ 2
Дочірня компанія «Газ України» НАК «Нафтогаз України», м. Київ 1
ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України, м. Київ 1
Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ 1
Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона, м. Київ 1
ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», м. Київ 2
Національний авіаційний університет, м. Київ 1
Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва Національної академії наук України, м. Київ 2
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», м. Київ 1
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ 1
Інші міста України Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м. Дрогобич 4
Хмельницький національний університет, м. Хмельницький 2
Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне 2
Білоцерківський інститут економіки та управління ВНЗ Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна», м. Біла Церква 2
Донецький національний університету економіки і торгівлі ім. М. Туган –Барановського, м. Донецьк 1
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль 2
Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень в м. Дніпропетровську 1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ 1
Інші країни Росія (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, г. Санкт-Петербург) 4
Білорусь (Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, г. Гомель) 2
Разом 165

Для участі викладачами, молодими вченими, аспірантами та студентами подано 107 статей (43 статті за тематичним напрямом №1, 26 статті­ ­– тематичним напрямом №2 та 38 статті – за тематичним напрямом №3). Під час проведення конференції зареєструвалось 108 учасників, з них доповідались 56 учасників (тематичний напрям № 1 – 24 учасники, тематичний напрям № 2 – 14 учасників, тематичний напрям №3 – 18 учасників).

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» відбулася на високому організаційному та науковому рівні. Обрана тема науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики.

За результатами конференції видано збірник наукових праць завантажити

Фото з конференції:

 Результати проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до управління підприємством» на сторінках газети “Київський політехнік”