Понеділок , 21 Жовтень 2019
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Гурток “Зовнішньоекономічна діяльність підприємств”

Науковий гурток «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств». Керівник – доц. Дунська А.Р. Мета та завдання наукових досліджень – поглиблене вивчення проблем сучасної зовнішньоекономічної діяльності та організація і проведення наукових досліджень студентами в галузі зовнішньоекономічної діяльності.

Діяльність наукового гуртка, як осередку студентства, зацікавленого у сучасних проблемах зовнішньоекономічної діяльності України, розпочалась навесні 2012 року. Ініціатива створення гуртка ґрунтувалась на необхідності розширеного вивчення проблематики зовнішньоекономічної діяльності у контексті актуальних викликів міжнародного середовища, адже тенденції, що властиві світовому економічному простору принципово змінюють підходи до управління підприємствами, техніки ведення конкурентної боротьби, вимоги до товарів і послуг, що пропонуються ринку.

Результатами поглибленого вивчення зовнішньоекономічної діяльності стало визнання наукових доробків студентів на Всеукраїнських конкурсах наукових робіт та їх участь у фахових олімпіадах зі спеціальності.

Так, у 2015 році ІІІ місце отримала наукова робота Зінченко Дарини на тему «Удосконалення організаційно-економічного забезпечення імпортних операцій підприємства (на прикладі ТОВ «Український папір»)» у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі науки «Менеджмент», що проводився у м. Київ на базі Київського національного університету ім. Т. Шевченко

У 2016 році ІІІ місце отримала наукова робота Соколової Юлії на тему: «Організація зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на прикладі ПрАТ «МТС Україна»)»  у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом  «Економіка транспорту і зв’язків», що проводився у м. Харків на базі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

У 2017 році ІІ місце посіла Сич Оксана у фаховій олімпіаді зі спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», що проводилась у м. Київ на базі Київського національного торгово-економічного університету.Коло наукових інтересів гуртка охоплює такі сучасні проблеми зовнішньоекономічної діяльності:

  1. Ефективна організація ЗЕД на промислових підприємствах
  2. Розширення високотехнологічного експорту підприємств
  3. Форми міжнародного співробітництва
  4. Засади міжнародної конкурентоспроможності підприємств
  5. Підходи до організації контрактної роботи
  6. Методичні аспекти зовнішньоторгового ціноутворення
  7. Регулювання здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами ЗЕД
  8. Інформаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності
  9. Дослідження українських експортоорієнтованих галузей в структурі світового ринку (машинобудування, хімічна промисловість)
  10. Методика оцінки експортного потенціалу галузі та окремого підприємства