Вівторок , 18 Грудень 2018
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Гурток “Зовнішньоекономічна діяльність підприємств”

Науковий гурток «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств». Керівник – к.е.н., доц. Дунська А.Р.  Викладачі учасники: к.е.н, доц. Пічугіна М.А. Мета та завдання наукових досліджень – поглиблене вивчення проблем сучасної зовнішньоекономічної діяльності та організація і проведення наукових досліджень студентами в галузі зовнішньоекономічної діяльності.

Коло наукових інтересів гуртка охоплює такі сучасні проблеми зовнішньоекономічної діяльності:

  1. Ефективна організація ЗЕД на промислових підприємствах
  2. Розширення високотехнологічного експорту підприємств
  3. Форми міжнародного співробітництва
  4. Засади міжнародної конкурентоспроможності підприємств
  5. Підходи до організації контрактної роботи
  6. Методичні аспекти зовнішньоторгового ціноутворення
  7. Регулювання здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами ЗЕД