Четвер , 20 Вересень 2018
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Гурток “Управління персоналом”

Науковий гурток «Управління персоналом». Керівник – проф. Довгань Л.Є. Викладачі учасники: к.е.н., проф. Довгань Л.Є., ст. викл. Ведута Л.Л., ст. викл. к.е.н. Шкробот М.В. Мета: дослідження сучасних проблем управління персоналом. Завдання: оволодіти навичками та набути вміннями проводити наукові дослідження в галузі  спеціальності  «Менеджмент організацій та адміністрування».

Коло наукових інтересів гуртка охоплює такі сучасні проблеми:

 • Основні напрями діяльності та ролі менеджера в управлінні персоналом організації
 • Застосування інноваційно-орієнтованого управління персоналом в проектних командах
 • Забезпечення конкурентоспроможності підприємства на засадах бенчмаркінгу управління персоналом
 • Розвиток методів управління персоналом: аспект самоорганізації
 • Формування організаційно-економічного механізму управління персоналом в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства в умовах нестабільного середовища
 • Дослідження ринку праці малих і середніх підприємств М.Києва та Київської обл.
 • Розробка механізмів підвищення результативності праці з використанням особистої системи збалансованих показників
 • Основні напрямки антикризового управління персоналом в умовах військових дій на сході України
 • Мотиваційний механізм в системі управління персоналом підприємства та шляхи його удосконалення
 • Типові порушення трудової та виконавської дисципліни, причини їх виникнення
 • Управління плинністю кадрів на малих і середніх підприємствах
 • Застосування компетенційного підходу в управління людськими ресурсами
 • Кваліфіковані кадри як складова конкурентоспроможності сучасного підприємства
 • Корпоративні методики впровадження тайм-менеджменту
 • Причини та фактори вивільнення персоналу в сучасних економічних умовах України
 • Залучення персоналу: створення бази даних кваліфікованих кандидатів для відбору