Понеділок , 21 Жовтень 2019
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Гурток “Управління персоналом”

Науковий гурток «Управління персоналом». Керівник – проф. Довгань Л.Є. Викладачі учасники: ст. викл. Ведута Л.Л., доц., к.е.н. Шкробот М.В. Мета: дослідження сучасних проблем управління персоналом. Завдання: оволодіти навичками та набути вміннями проводити наукові дослідження в галузі  спеціальності  «Менеджмент».

Гурток «Управління персоналом» покликаний допомогти майбутнім менеджерам краще  оцінити основи теорії і практики досконалої праці керівників будь-якого рангу, які зайняті як на лінійних так і функціональних посадах. Незалежно від галузі, форми власності, посади, яку обіймає керівник, принципи управління поведінкою співробітників,організації їх праці є універсальними і тому можуть бути корисними молодим фахівцям під час адаптації на роботі в будь-якій організації чи установі.

Важко переоцінити роль менеджера в діяльності організації. Від його праці залежать результати, які отримує фірма, ефективність її діяльності. Людський фактор є визначальним як на данному етапі розвитку організації, так і в здійсненні її стратегічних планів. Добір персоналу, вміння організувати свій час і роботу своїх підлеглих, мотивація персоналу, створення  корпоративної культури- це складові успіху, які забезпечуються саме завдяки умінню керувати людьми.

Наука управління персоналом як самостійна сфера дослідницької діяльності спрямована на продукування нових знань про: людину як суб’єкт трудової діяльності з її психологічними, фізіологічними і діловими якостями; стратегічне та оперативне планування чисельності і структури персоналу; методи добору і розстановки кадрів з метою найефективнішого використання трудового потенціалу організації; методи управління працівни¬ками та їх групами у процесі виробничої діяльності; професійну орієнтацію й адаптацію працівників; налагодження соціального партнерства в організаціях; оціню¬вання й атестування персоналу; управління розвитком персоналу; управління плинністю кадрів; мотивування і стимулювання працівників; організацію роботи служб персоналу.

Управління персоналом вивчає людину в єдності усіх її проявів, що впливають на усі процеси у підприємстві: від її залучення до ефективного використання усього її потенціалу.

Учасники нашого гуртка неодноразово були переможцями на всеукраїнських та міжнародних олімпіадах, всеукраїнських конкурсів наукових робіт, виступали на численних науково-практичних конференцій, є авторами  наукових статей.

Наш науковий гурток не тільки поглибить ваші знання та  уміння  як майбутніх керівників, а й допоможе досягти успіху в житті.

Коло наукових інтересів гуртка охоплює такі сучасні проблеми:

  • Основні напрями діяльності та ролі менеджера в управлінні персоналом організації
  • Застосування інноваційно-орієнтованого управління персоналом в проектних командах
  • Забезпечення конкурентоспроможності підприємства на засадах бенчмаркінгу управління персоналом
  • Розвиток методів управління персоналом: аспект самоорганізації
  • Формування організаційно-економічного механізму управління персоналом в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства в умовах нестабільного середовища
  • Дослідження ринку праці малих і середніх підприємств М.Києва та Київської обл.
  • Розробка механізмів підвищення результативності праці з використанням особистої системи збалансованих показників
  • Основні напрямки антикризового управління персоналом в умовах військових дій на сході України
  • Мотиваційний механізм в системі управління персоналом підприємства та шляхи його удосконалення
  • Типові порушення трудової та виконавської дисципліни, причини їх виникнення
  • Управління плинністю кадрів на малих і середніх підприємствах
  • Застосування компетенційного підходу в управління людськими ресурсами
  • Кваліфіковані кадри як складова конкурентоспроможності сучасного підприємства
  • Корпоративні методики впровадження тайм-менеджменту
  • Причини та фактори вивільнення персоналу в сучасних економічних умовах України
  • Залучення персоналу: створення бази даних кваліфікованих кандидатів