Четвер , 25 Квітень 2019
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Гурток «Маркетинг інновацій промислового підприємства»

Про діяльність студентського наукового гуртка «Маркетинг інновацій промислового підприємства», керівник – д.е.н., проф. Людмила Михайлівна Шульгіна

Від квітня 2014 року при кафедрі менеджменту функціонує студентський науковий гурток «Маркетинг інновацій промислового підприємства», яким керує д.е.н., професор Людмила Михайлівна Шульгіна. Ідея створення гуртка виникла на одному із занять з предмету «Маркетинг інновацій», коли студенти самі виявили бажання власними силами провести маркетингові дослідження особливостей поведінки споживачів інноваційних товарів. Метою цієї ініціативи було на практиці закріпити отримані на заняттях теоретичні знання, переконатися у їх практичній значущості для підвищення ефективності діяльності конкретного промислового підприємства, набути нових компетенцій і глибше зрозуміти взаємозв’язки між процесами, що відбуваються на сучасному ринку.
З того часу вже традиційно у студентських групах, де викладає Л.М. Шульгіна, створюються міні-команди за науковими інтересами, які крок за кроком опановують секрети виявлення маркетингових проблем, формулювання гіпотези проблеми і мети дослідження, написання ескізу програми, формування вибірки, складання анкети, проведення тестування інновацій, розроблення цінової і комунікаційної політики, формування каналів розповсюдження і використання інтернет-маркетингу та ін. Правильність вибору кожного наступного кроку роботи міні-групи гаряче дискутується на засіданнях гуртка та на організованих ним науково-практичних семінарах. Завдяки такій відкритості студенти взаємозбагачуються знаннями, вчаться глибше розуміти предмет аналізу і методи, якими послугуються.
Про актуальність напрямків наукових пошуків членів гуртка свідчать теми науково-методичних семінарів, зокрема: «Технологія застосування Mystery Shopping у ході просування інновацій»; «Напрями активізації інноваційної діяльності на промислових підприємствах»; «Методи тестування інновацій у харчовій промисловості». Результати наукової діяльності членів гуртка оприлюднюються у публікаціях студентів, їх презентаціях на наукових конференціях, курсових та дипломних роботах, конкурсних наукових роботах. За цю діяльність студенти часто отримують призові місця за виступи на конференціях, грамоти, цінні подарунки. Із приємністю хочеться відзначити, що за висновками конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» у 2016–2017 н.р. у 1 і 2 турах призове місце здобула активістка гуртка, студентка 5 курсу ФММ Краснощок Аліна Олександрівна за роботу «Інноваційний розвиток підприємства на основі концепції маркетингу (на прикладі ПАТ «Вімм-Білль-Данн Україна»)». Щиро вітаємо і бажаємо нових перемог!

 shulg  abl  ore
prezent  test2 test