Четвер , 20 Вересень 2018
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Гурток “Логістичний менеджмент”

Науковий гурток «Логістичний менеджмент». Керівник – доц. Луценко І.С. Викладачі учасники: к.е.н., доц. Луценко І.С., ст.. викладач Шеховцова І.А. Мета та завдання наукових досліджень – поглиблене вивчення тенденцій та проблем сучасного логістичного менеджменту та організація і проведення наукових досліджень студентами в галузі логістики.

Коло наукових інтересів гуртка охоплює такі логістичні проблеми:

  1. Теоретичні та прикладні проблеми логістики.
  2. Управління ланцюгами поставок.
  3. Транспортна логістика.
  4. Логістика складських комплексів.
  5. Техніко-економічне обґрунтування створення логістичних систем (макро- та макрорівень).
  6. Інтеграційні процеси в логістичних системах.
  7. Управління якістю в логістичних системах.