[google-translator]
П’ятниця , 10 Липень 2020
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Графік виконання дипломних робіт

ГРАФІК
виконання дипломних робіт
за напрямом підготовки «Менеджмент»
першого (бакалаврського) рівня
на 2019/2020 навчальний рік [положення про випускну роботу]

Етапи
виконання роботи
Терміни
виконання
1. Обговорення концепції роботи,
письмове затвердження теми
до 20.10.2019
2. Складання та узгодження плану дипломної роботи до 01.11.2019
3. Добір та опрацювання літературних джерел до 01.12.2019
4. Надання на перевірку 1-го розділу до 01.02.2020
5. Проходження переддипломної практики на підприємстві, що є базою дослідження, розробка конкретних рекомендацій, пропозицій, проектів, моделей управління параметрами розвитку та діяльності підприємства 13.04 – 17.05.2020
6. Надання на перевірку 2-го розділу до 20.04.2020
7. Надання на перевірку 3-го розділу до 17.05.2020
8. Проведення заліку керівником диплому (при необхідності в присутності керівника секції) 18.05.2020
9. Перевірка роботи на плагіат (робота відсилається з пошти керівника роботи на пошту керівника секції) 24.05-29.05.2020
10. Проведення попереднього захисту роботи  у присутності керівника роботи (робота допускається до попереднього захисту лише з негативним результатом плагіату) 01.06.2020
11. Рецензування роботи, підготовка супровідних документів 2.06 – 05.06.2020
12. Здача роботи і супроводжуючих документів на кафедру 08.06.2020
13. Захист дипломної роботи 15.06 – 19.06.2020
14. Отримання диплому 01.07 – 05.07.2020

ГРАФІК
виконання дипломних робіт
за напрямом підготовки «Менеджмент»
студентами другого (магістерського) рівня
першого року навчання
на 2018/2019-2019/2020 навчальні роки

Завантажити (DOC, 51KB)

ГРАФІК
виконання дипломних робіт
за напрямом підготовки «Менеджмент»
студентами другого (магістерського) рівня
другого року навчання
на 2019/2020 навчальний рік