[google-translator]
Вівторок , 29 Вересень 2020
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

ГРАФІК
виконання дипломних робіт
за напрямом підготовки «Менеджмент»
першого (бакалаврського) рівня

ОП “Менеджменті і бізнес-адміністрування”

на 2020/2021 навчальний рік

[положення про випускну роботу]

Етапи
виконання роботи
Терміни
виконання
1. Обговорення концепції роботи,
письмове затвердження теми
до 16.10.2020
2. Складання та узгодження плану дипломної роботи до 30.10.2020
3. Добір та опрацювання літературних джерел до 25.12.2020
4. Надання на перевірку 1-го розділу до 29.01.2021
5. Проходження переддипломної практики на підприємстві, що є базою дослідження, розробка конкретних рекомендацій, пропозицій, проектів, моделей управління параметрами розвитку та діяльності підприємства 12.04 – 16.05.2021
6. Надання на перевірку 2-го розділу до 26.04.2021
7. Надання на перевірку 3-го розділу до 14.05.2021
8. Проведення заліку керівником диплому (при необхідності в присутності керівника секції) 17.05.2021
9. Перевірка роботи на плагіат (робота відсилається з пошти керівника роботи на пошту керівника секції) 24.05-28.05.2021
10. Проведення попереднього захисту роботи  у присутності керівника роботи (робота допускається до попереднього захисту лише з негативним результатом плагіату) 31.05.2021
11. Рецензування роботи, підготовка супровідних документів 01.06 – 04.06.2021
12. Здача роботи і супроводжуючих документів на кафедру 07.06.2021
13. Захист дипломної роботи 14.06 – 18.06.2021
14. Отримання диплому 05.07 – 10.07.2021

ГРАФІК
виконання дипломних робіт
за напрямом підготовки «Менеджмент»
студентами другого (магістерського) рівня
другого року навчання
на 2019/2020-2020/2021 навчальні роки

[положення про випускну роботу]

Етапи виконання роботи Терміни виконання
1. Обговорення концепції дипломної роботи  до 01.10.2019
2. Письмове затвердження теми роботи  до 20.10.2019
3. Складання та узгодження плану дипломної роботи  до 03.11.2019
4. Добір та опрацювання літературних джерел  до 01.12.2019
5. Надання на перевірку 1-го розділу  до 01.03.2020
6. Наукова робота за напрямом дипломного дослідження впродовж 2020 року
7. Підготовка тез (теоретичного характеру) для участі у конференції, що проводить кафедра менеджменту до 01.04.2020
8. Обговорення результатів наукової роботи на конференції, що проводить кафедра менеджменту  до 01.05.2020
9. Надання на перевірку 2-го розділу до 01.05.2020
10. Підготовка та подання до друку 1-ї статті за напрямом роботи до 01.06.2020
11. Підготовка та подання до друку 2-ї статті за напрямом  роботи до 01.10.2020
12. Проходження переддипломної практики на підприємстві,
що є базою дослідження, систематизація практичних матеріалів
01.09 – 26.10.2020
13. Надання на перевірку 3-го розділу до 15.10.2020
14. Проведення науково-практичного семінару за підсумками практики, попередній захист роботи (на якому студент засвідчує готовність роботи до п.3.2 включно) 27.10-29.10.2020
15. Перевірка готовності роботи та її відповідності вимогам щодо оформлення та змісту до 15.11.2020
16. Доопрацювання роботи з урахуванням зауважень 16.11– 22.11.2020
17. Перевірка дипломної роботи на плагіат 23.11- 25.11.2020
18. Рецензування роботи, підготовка супровідних документів 26.11–30.11.2020
19. Здача роботи і супроводжуючих документів на кафедру до 01.12.2020
20. Захист дипломної роботи 14.12 – 27.12.2020
21. Отримання диплому 11.01 – 31.01.2021